In het kort

  • huisjes.gif

 

De Koningslinde is een nieuwe openbare basisschool (obs) in Vught. In het Stadhouderpark, in een bosrijke omgeving op de grens met Den Bosch is een nieuw scholencluster gebouwd. Een zogenaamde ‘brede school’. waar de Koningslinde met drie andere partners het gebouw deelt.

 

Wat ons onderscheidt

  • Engels van groep 1 tot en met 8
  • Voorbereiding op de toekomst met vaardigheden als:
  • communicatie, samenwerken, creativiteit, presentatievaardigheden, ondernemerschap, kritisch denken, probleemoplossend denken.
  • Mediawijsheid
  • Workshops door vakspecialisten in onze ateliers
  • Aandacht voor natuur, gezondheid en beweging
  • Nauwe samenwerking tussen ouder-kind-school

 

Visie

Op de Koningslinde staat het kind centraal. Om tot leren te komen moet een kind zich competent, autonoom en verbonden voelen. We willen het kind voorbereiden op de toekomst met vaardigheden als: creativiteit, probleemoplossend denken, ondernemerschap, samenwerking, communicatie, design thinking en presentatie. Dit alles in een veilige, uitdagende leeromgeving waar excellente leerkrachten in nauwe samenwerking met ouders het kind gepast uitdagen om zijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

 

Engels

Engels van groep 1 tot en met 8. Steeds meer Nederlandse basisscholen kiezen voor lessen en activiteiten in het Engels vanaf groep 1.Ook wij gaan hier enthousiast mee van start op De Koningslinde. Wij willen ons onderwijs hierdoor verder ontwikkelen en kinderen nog beter voorbereiden op de toekomst. EarlyBird is een methodiek voor ‘meer, beter en vroeger Engels’. Op de website www.earlybirdie.nl kunt u meer lezen over deze methodiek.

 

IPC
In het IPC worden vakken geïntegreerd aangeboden in thema’s. Voor alle vakken zijn er duidelijke en uitdagende doelen. ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en burgerschap. Het lesmateriaal bestaat uit thema’s. Voor elke groep zijn thema’s ontwikkeld die aansluiten op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind. Ieder thema heeft een aantal leerdoelen. Hier komen de leeractiviteiten uit voort. In elk thema komen verschillende vakgebieden aan de orde, zodat de kinderen ook leren op verschillende manieren naar een onderwerp te kijken. De activiteiten zijn zo ontwikkeld dat aan verschillende talenten en vaardigheden van kinderen aandacht besteed wordt. Kinderen leren samenwerken met anderen, zich presenteren en omgaan met ICT en media. Door middel van een portfolio (een digitale map) wordt per kind bijgehouden hoe de verschillende talenten en vaardigheden zich ontwikkelen. Door het aanbieden
van thematisch onderwijs is er veel ruimte voor de eigen inbreng van kinderen bij de inhoud en vormgeving van het leren. We sluiten aan bij vragen die de kinderen zelf inbrengen en stimuleren hen om zelf antwoorden te zoeken en te formuleren. Het IPC stelt leerdoelen samen die kinderen helpt om te werken aan een zich steeds verder ontwikkelend
nationaal en internationaal perspectief.
 

Leervoorkeuren/leerstijlen

Hoe kan rekening gehouden worden met verschillen in leervoorkeuren?

Volgens Howard Gardner (Amerikaans ontwikkelingspsycholoog ) beschikt ieder mens over meerdere intelligenties. Sommige zijn heel sterk ontwikkeld, andere zijn minder sterk ontwikkeld. Gardner onderscheidt hierbij acht intelligentiegebieden. De meeste mensen zijn geneigd om drie hiervan het meest in te zetten. Talenten liggen binnen de intelligenties die sterk aanwezig zijn. Het gaat er dus niet om hoe knap je bent, maar hóe je knap bent.

Voor leerlingen is het belangrijk dat zij zelf inzicht ontwikkelen in hun sterke en minder sterke kanten. Dit kan bijvoorbeeld door hen te leren over de verschillende intelligentiegebieden van Gardner. Bron:SLO

De methodes die wij gekozen hebben voor De Koningslinde houden rekening met de verschillende leerstijlen zoals Gardner ze beschrijft. Bij de thema’s van het IPC is het zelfs zo dat de leerling opdrachten kan kiezen passend bij zijn eigen leerstijl. 

De rol van de leerkracht is:

De leerling inzicht geven in zijn eigen leerstijl.
Begeleiding in keuze van passende opdrachten
Evalueren van de gekozen opdrachten en leerstijl

 

Onder de knop downloads vindt u in de schoolgids en in het blaadje uitgebreide informatie over onze school.

Schrijf je nu in