Nieuwsbrief 2

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 2

  29 oktober 2014

   

   

  Beste ouders,

   

  Na een heerlijke herfstvakantie zijn alle leerlingen en leerkrachten weer fris van start gegaan. De wenperiode is voorbij, de kinderen kennen de afspraken in de groep, weten waar ze alle materialen kunnen vinden, wat er van ze verwacht wordt en groeien als groep.

  De leerkrachten raken vertrouwd met de nieuwe methodes, materialen, gebouw, hebben de kinderen leren kennen, ervaren wat hun behoeften zijn en organiseren passend onderwijs.

  In deze nieuwsbrief een update van zaken waar we als team mee bezig zijn geweest en een uitnodiging van het CJG ( Centrum Jeugd en Gezin ).

   

  Opzet OV ( ouder vereniging )

  Alle ouders ontvangen deze week een mail waarin ouders worden gevraagd voor deelname aan de OV, de ouder vereniging. Daarin staat uitgelegd wat er van u als ouders verwacht wordt en wat de taak als OV-lid precies inhoudt.

  Een aantal ouders heeft al langer geleden aangegeven graag OV-lid te willen worden. Ook die ouders worden verzocht op de betreffende mail te reageren en zich aan te melden.

   

  Gymkleding

  Uit veiligheidsoverweging en om hygiënische redenen kunnen de kinderen alleen deelnemen aan de gymlessen als zij gymkleding en gymschoenen bij zich hebben.

  Het valt ons op dat er iedere les wel 5 kinderen zijn die geen gymspullen bij zich hebben.

  Als de kinderen hun gymkleding vergeten kunnen zij niet meedoen aan de gymles en juist de gymlessen zijn zo belangrijk voor de gezondheid, motoriek, beweging en het sociale aspect.

  Wij vinden het niet leuk om een kind langs de kant te laten zitten….

  Daar hebben we het volgende op bedacht: Als u zorgt dat de gymschoenen van de kinderen op school blijven, dan kunnen ze altijd nog mee gymmen in leenkleding. Wij stellen het op prijs als u deze week zorgt voor een tas met gymschoenen die op school mogen blijven.

   

  5 november  Lezing Positief opvoeden

  “Veerkracht bij kinderen bevorderen”

  [moeder met dochter beeldbank 2011]

   

   

   

   

   

   

   

   

  Een van de belangrijkste taken voor ouders, is om kinderen te leren omgaan met hun gevoelens.
  Elk kind krijgt in zijn leven te maken met tegenslag of stress en het is belangrijk dat kinderen vaardigheden ontwikkelen om daarmee om te gaan. De emotionele veerkracht die kinderen hebben, ofwel hun vermogen om met gevoelens om te gaan, is belangrijk voor geluk, welbevinden en succes in hun latere leven. Deze lezing geeft een aantal suggesties en ideeën over hoe ouders hun kinderen kunnen begeleiden in het leren omgaan met gevoelens.

  Deze lezing is interactief. Er is gelegenheid tot vragen stellen of ervaringen met andere ouders uit te wisselen.

  Voor wie: Ouders van kinderen in de leeftijd 4 tot 12 jaar

  Wanneer: 5 november 2014  19.30 tot 21.30 uur
  Locatie:   Basisschool de Piramide  Van de Pollstraat   5262EX Vught

  Meer informatie kijk op www.cjgvught.nl  

  Aanmelden?

  Stuur een mail naar cjgadministratie@vught.nl en vermeld daarbij het aantal personen van deelname.

  [cjg_landelijk logo]

   

   

  Update website en schoolgids:

  De website is aangepast, er staat weer up-to-date informatie op.

  Ook de schoolgids en blaadje 2 zijn af. Beide zijn te downloaden op de website onder het kopje: Downloads.

  In de schoolgids vind u een uitgebreide beschrijving van ons onderwijs, van rechten, plichten, contactgegevens, verlof aanvraag etc. Zeker de moeite waard om een keer door te lezen.

   

  Bieb op school

  Op dit moment hebben we al een flinke verzameling boeken van de bibliotheek Vught gekregen. Ook zijn er veel ouders geweest die boeken aan ons geschonken hebben, waarvoor onze hartelijke dank!

  Vanaf januari zullen wij een eigen bibliotheek in school hebben. Dit is een samenwerking met bibliotheek Vught. U ontvangt hier in januari een aparte mailing met uitgebreide informatie over.

   

  Achter de schermen

  Het digitale rapport voor de groepen 3 tot en met 8 is klaar. De leerkrachten starten nu met het invullen van de rapporten. De groepen 1-2 hebben een eigen rapport veelal bestaande uit observaties en beschrijvingen van de ontwikkeling van het kind.
  De tablets zijn bij de kinderen geïntroduceerd. De kinderen kunnen  opdrachten maken voor IPC. Ze kunnen informatie opzoeken op het internet. Ze kunnen presentaties maken en  hun tablet “connecten” met het digi-bord en zo hun presentatie aan de klas laten zien.
  De toiletten zijn voorzien van nieuwe toiletrolhouders, een zeepdispenser en van een automatische handdoeken automaat.

   

  Agenda:

  6 nov:   Afsluiting IPC groep 1-2

  10 nov: Start IPC groep 1-2: patronen

  14 nov: Groep 1-2 vrij

  21 nov: 1e rapport mee naar huis voor groep 3-8

  24 nov: Ouder-kind gesprekken voor groep 1t/m 8

  25 nov: Ouder-kind gesprekken voor groep 1 t/m 8

  De verschijningsdatum van de volgende nieuwsbrief staat gepland voor 26 november.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Miron Hageman

   

  Directeur OBS De Koningslinde

  info@obsdekoningslinde.nl

  06-10125526

   

  Informatie:Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:

  www.obsdekoningslinde.nl

  facebook pagina: Obs De Koningslinde