nieuwsbrief 3

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 3

  24 november 2014

   

   

  Beste ouders,

   

  De tijd vliegt, ik zie nog alle kinderen en ouders binnenwandelen op de eerste schooldag en nu is het nog twee weken tot de sinterklaasviering en dan nog maar twee weken tot de kerstvakantie.

  Alle ouders en kinderen hebben vorige week het eerste rapport ontvangen. Tijdens de ouder-kind-leerkrachtgesprekken wordt jullie mening over het rapport geïnventariseerd ( via de grote vellen in de gangen ). Uw feedback en onze eigen ervaring nemen we mee in de evaluatie. Mogelijk worden er verbeteringen aangebracht.

  Verder vraag ik uw aandacht voor de intekenlijst voor de Koningslinde klussen, de informatie van Move Vught, de Vughtse ijsclub en de bibliotheek op school in de bijlage.

   

  Link foto’s feestelijke opening:

  De feestelijke opening is alweer twee maanden geleden. In al het mailverkeer is de link verloren gegaan. Met dank aan Hans Stakenburg alsnog de foto’s van het grote feest.

  http://www.mijnalbum.nl/uitnodiging=4itsmuto

   

  Sint- en kerstviering:

  Vanuit de sinterklaaswerkgroep en vanuit de kerstwerkgroep ontvangen jullie deze week een mail met informatie over de beide vieringen.

   

   

   

  Broertjes of zusjes aanmelden:

  Heeft u nog kinderen die het komende schooljaar 2015-2016, 4 worden? En zijn die nog niet ingeschreven? Dan vragen wij u dit zo snel mogelijk te doen. Zo kunnen wij een goede inschatting maken van het aantal leerlingen dat volgend jaar in groep 1-2 start. En kunnen we een inschatting maken of we volgend jaar starten met 3 groepen 1-2 of dat 2 groepen 1-2 voldoende zijn. U kunt hiervoor een inschrijfformulier downloaden van de website.

   

  Instroommoment januari 2015:

  Na de kerstvakantie is het eerste instroommoment voor de zogenaamde tussentijdse instromers.

  Tussentijdse instromers zijn leerlingen die onderwijs volgen op een andere basisschool en gedurende hun schoolloopbaan veranderen van school.

  Om de rust in de groepen te bewaren hebben we ervoor gekozen om dit jaar in januari het eerste instroommoment te hebben.

  Nu is het over 4 weken zo ver. Er zijn op dit moment 7 verzoeken voor aanmelding op de Koningslinde.

  De intern begeleider, de leerkracht en de directeur bekijken per groep en per kind of instroom wenselijk/mogelijk is.

  De kinderen die instromen komen voor de kerstvakantie  2 keer wennen.

  We houden u hiervan op de hoogte.

   

  Klussen op De Koningslinde

  Er zijn nog een paar klussen waar we hulp van ouders bij kunnen gebruiken. Op woensdagavond 10 december, 19.00 uur organiseren we een klusavond. Onder het genot van een hapje, drankje en muziek, gaan we klussen aanpakken waar we nog niet aan toe zijn gekomen. Bijvoorbeeld: Ophangen kasten voor breinleren, stellingkasten in elkaar zetten. Het ophangen van bordjes en bewegwijzering.

  Wie kan ons helpen? In de bijlage een schema met klussen die er gedaan mogen worden. Sommige klussen vragen om enige voorbereiding om er ook echt op woensdagavond 10 december mee aan de slag te gaan. U kunt in de bijlage opgeven waar u bij kunt helpen. Het ingevulde schema graag terugsturen naar: info@obsdekoningslinde.nl

   

  Afspraken mobiel telefoongebruik:

  Het is voor ons nog niet noodzakelijk geweest om expliciet aandacht te besteden aan een afspraak over mobiel telefoon gebruik.

  Zolang we het mobieltje niet nodig hebben voor het onderwijs in de groep hoeven de kinderen het ook niet in de klas te gebruiken. Eigenlijk net zoals een tablet van thuis of speelgoed etc. De kinderen van groep 6-7-8 weten dat en gaan er goed mee om.

  Als we de mobiele telefoon in willen zetten voor het onderwijs in de groep ( wat in de toekomst zeker niet uitgesloten is ) dan willen we op dat moment heldere afspraken maken.

  Verder weten alle kinderen dat we op een fijne manier met elkaar om moeten gaan en dat je bij elk gebruik van multimedia moet nadenken, vind ik het leuk? Is het leuk voor een ander? Vind ik het over 10 jaar ook nog leuk?

  Het is wel goed om als ouder eens mee te kijken hoe kinderen de multimedia die ze tot hun beschikking hebben gebruiken. De basisschoolleeftijd is immers de perfecte leeftijd om met het gebruik van multimedia te leren omgaan. Jong geleerd……

   

   

   

   

  Agenda:

  27 nov: Afsluiting IPC groep 3-4-5

  1 dec:    Start IPC 3-4-5: verhalen die mensen vertellen

  5 dec:    Sinterklaasviering op school

  8 dec:    Groep 1 t/m 4 vrij

  11 dec: Afsluiting IPC groep 1-2

  15 dec: Start IPC groep 1-2: voeding

  18 dec: Kerstviering

  19 dec: Alle kinderen om 12.00 uur vrij! Start kerstvakantie!

   

  De verschijningsdatum van de volgende nieuwsbrief staat gepland voor 17 december

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Miron Hageman

   

  Directeur OBS De Koningslinde

  info@obsdekoningslinde.nl

  06-10125526

   

  Informatie: Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:

  www.obsdekoningslinde.nl

  facebook pagina: Obs De Koningslinde