• Directie.jpg
  • Saskia.jpg

nieuwsbrief 5

-----------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief 5

5 februari 2015

 

 

Beste ouders,

 

Deze maand zijn er flink wat nieuwe gezichten bijgekomen op De Koningslinde. Hierover bent u al eerder geïnformeerd. Drie collega’s (Marie-Louise, Cynthia en Lissa) komen ons tijdelijk ondersteunen en één collega blijft een vast gezicht op De Koningslinde (Saskia).

Per nieuwsbrief stel ik een nieuwe collega aan u voor.

Verder zijn er heel wat ontwikkelingen gaande: startklaar maken van de schoolbibliotheek, verkeerssituatie, een flinke groei van aanmeldingen, start van lessen Spaans, start van de MR.

 

Startklaar maken van de schoolbibliotheek

Op dit moment zijn Greetje van Binsbergen en Babette Reuser hard aan het werk om de schoolbibliotheek startklaar te maken.

Alle boeken moeten een code krijgen, ingescand en in de computer gezet worden. Een flinke klus. Maar zeer fijn dat twee actieve ouders ons hierbij helpen.

Wanneer alle boeken in gescand zijn, zullen we de bibliotheek officieel openen en kunnen alle kinderen de boeken lenen, zoals bij de echte bieb.

 

De Koningslinde groeit:

Het gaat heel erg goed met de aanmeldingen op De Koningslinde. In augustus 2015 starten we met 136 leerlingen. Daar komt gedurende het jaar instroom van kinderen die 4 jaar worden bij. In juni zullen er 156 kinderen op De Koningslinde zitten. Het aantal nieuw aangemelde kleuters bepaalt voornamelijk de enorme groei. Het is nog te vroeg om te zien hoe de groepssamenstelling van groep 1 t/m 8 eruit zal zien. Dat hangt af van eventuele instroom in augustus 2015. In april zal ik u hierover meer kunnen vertellen.

 

Verkeerssituatie

De stemming rondom de voorgestelde opties is als volgt:

Op de eerste plaats: optie 1

Op de tweede plaats: optie 3

Op een gedeelde 3e plaats optie 5-6.

Samen met de partners van Het Kwartier zullen wij onze voorkeur aan de gemeente Vught doorgeven. Ook heeft een aantal ouders alternatieve opties voorgesteld. Die zullen wij woordelijk overnemen en communiceren met de verkeersdeskundige van de gemeente Vught, dhr Patrick Verbunt.

 

De afgelopen week hebben de twee directeuren van de basisscholen hun krachten gebundeld en het verkeer begeleid tijdens het parkeren. De Kiss and ride-zone aan de schoolkant hebben zij actief moeten aansturen. De tweede dag liep het al een stuk beter door op de Kiss and ride-zone.

Nu dit soepel verloopt, zullen we ook de tweede Kiss and ride strook aanpakken. En zullen we onze aandacht richten op de juiste rijrichting en het juist parkeren in de vakken.

 

 

Juf Saskia stelt zich voor

Beste ouders van de Koningslinde,

Graag wil ik mij via deze weg even voorstellen en iets meer over mezelf vertellen.

Ik ben Saskia Mollé, 39 jaar oud en heb de Belgische Nationaliteit. Ik woon samen met mijn partner en twee kinderen (7 en 8 jaar) in Tilburg. Ik houd van reizen, wandelen, koken en haken.

In 1999 heb ik de Lerarenopleiding in Leuven (B) afgerond. Nadat ik enkele jaren in het buitenland heb gewoond en gewerkt, ben ik in 2001 op De Bolster in Sint Michielsgestel begonnen als leerkracht. In de afgelopen 14 jaar heb ik verschillende groepen gedraaid waarbij ik welbevinden en betrokkenheid, de sfeer in de klas èn het aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen steeds de hoofdrol liet spelen.

De laatste jaren heb ik mij gespecialiseerd op het gebied van autisme.

Vanaf 1 februari 2015 start ik op De Koningslinde. De overstap van De Bolster naar de Koningslinde is in een rap tempo gegaan, dit vanwege een vrijwillige mobiliteitsvraag binnen onze stichting Stroomm. Dit aanbod kwam na de kerstvakantie voor mij als een nieuwe kans en uitdaging op mijn pad, welke ik met beide handen aangrijp.

Ik zal vanaf 2 februari 2015 op maandag in de groep ⅘ van juf Ellen en op dinsdag in de groep ½ van juf Coby starten.

 

Start lessen Spaans voor groep 5 t/m 8

Philine Krans start na de carnavalsvakantie met het geven van lessen Spaans voor leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken. De leerlingen die Spaans gaan volgen doen dit onder schooltijd.

De leerkracht en intern begeleider hebben gezamenlijk overleg gehad wie hiervoor in aanmerking komt. We laten ons hierbij leiden door de afspraken die zijn vastgelegd  in het hoog-  en meerbegaafden protocol.

 

Medezeggenschapsraad

Alle ouders hebben een brief ontvangen namens de twee teamleden van de MR; Coby Obbink en Lieke Bekke. Zij zijn gestart met het inventariseren van kandidaten voor de MR.

Als we weten wie zich graag kandidaat wil stellen namens de ouders, zullen er eventueel verkiezingen plaatsvinden.

 

Agendag

13 februari: Carnaval op school ( prikactie bureau leerplicht )

25 februari: nieuwsbrief

27 februari: tweede rapport

2 t/m 6 maart: ouder- kind gesprekken

 

Met vriendelijke groet,

 

Miron Hageman

Directeur OBS De Koningslinde

info@obsdekoningslinde.nl

06-10125526

 

Informatie

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:

www.obsdekoningslinde.nl

Facebook pagina: Obs De Koningslinde