• Knipsel.PNG

nieuwsbrief 6

-----------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief 6
11 maart 2015

 

Beste ouders,

Door een flinke griepgolf onder de collega’s en ook voor mijzelf verschijnt deze nieuwsbrief twee weken later dan gepland.

Gelukkig breekt de lente aan, schijnt de zon weer wat vaker en kunnen we met zijn allen weer fris van start.

De afgelopen tijd zijn de tweede rapporten uitgereikt en heeft de tweede ronde ouder-kind-leerkrachtgesprekken plaatsgevonden. De kinderen en collega’s zijn hard op weg naar het laatste deel van dit schooljaar.

 

Informatieavond: Save the date!!
Voor ons als team start nu het evalueren van de afgelopen periode en de planning van het nieuwe schooljaar. We kijken naar speerpunten voor het volgend jaar, wat behouden we en wat willen we nog beter doen.
Vanzelfsprekend informeren wij u graag over alle ontwikkelingen op De Koningslinde.
We nodigen u dan ook van harte uit voor een op vinden wij het belangrijk dat u als ouder betrokken blijft bij onze ontwikkeling. Wij willen u dan ook van harte uitnodigen op onze informatieavond op 9 april van 20.00 uur tot 21.30 uur. Na een interactieve avond sluiten we gezellig af met een hapje en drankje.
De exacte inhoud van de avond maken we bekend in de volgende nieuwsbrief. Al nieuwsgierig???
Vooruit een tipje van de sluier:
Breinvriendelijk leren, de groei en aanname van nieuw personeel, het tevredenheidsonderzoek…….

 

MR ( medezeggenschapsraad ) en OV ( ouder vereniging )
Ondertussen zijn de verkiezingen voor de MR acher de rug. De stemmen zijn geteld en er zijn twee MR leden gekozen: Eric Minnaard en Michiel Alberda. De twee personeelsleden van de MR zijn Coby Obbink en Lieke Bekke.
Ingrid en Lorijn, helaas waren er maar twee plaatsen in de MR beschikbaar. Ook jullie hebben veel stemmen gekregen. Bedankt voor het feit dat jullie je verkiesbaar hebben gesteld.
Wij willen alle ouders hartelijk bedanken voor het uitbrengen van uw stem! De opkomst was groot.
De OV is al langer geformeerd. In de volgende nieuwsbrief zullen de leden van de MR en OV zich aan u voorstellen.

 

Juf Marie-Louise stelt zich voor
Beste ouders/verzorgers van de Koningslinde,
Ik ben Marie-Louise ten Brinke en zal vanaf januari tot augustus werken op De Koningslinde. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen, een jongen van bijna 10 en een meisje van 7. Naast veel ondernemen met mijn gezin ben ik dol op koken, lekker eten, wandelen en op vakantie gaan.
Samen met Coby zal ik zorgdragen voor de vormgeving en de uitvoering van de zorg op De Koningslinde. Ik zal mij vooral richten op de groepen 5 tot en met 8 ( de bovenbouw groepen ). Ik heb hier enorm veel zin in!! Het is inspirerend om op een startende school met een fris concept te mogen werken en eens een kijkje te nemen in de keuken van een collega school.
Naast mijn werk op woensdag op De Koningslinde, werk ik 2 dagen op De Kleine Beer in Berlicum als intern begeleider. Voordat ik intern begeleider werd, ben ik leerkracht geweest in alle groepen en heb ik gewerkt als remedial teacher en dyslexie specialist.
Mocht u contact met mij op willen nemen, dan wil ik u vragen een mail te sturen naar: m.tenbrinke@obsdekoningslinde.nl. Op woensdag bent u natuurlijk altijd welkom om binnen te lopen in mijn kantoor op de eerste verdieping in de centrale hal.

Vriendelijke groet en tot ziens, Marie-Louise ten Brinke

 

Gevonden voorwerpen
Op beide verdiepingen hebben we een ton voor gevonden voorwerpen. De laatste dag van iedere maand spreiden wij de gevonden voorwerpen ten toon, alles wat dan nog overblijft zal dan opgeruimd worden.

 

Lente ateliers
Doordat de griep bijna alle collega’s te pakken heeft gehad is het niet gelukt de lente ateliers in te vullen zoals u van ons gewend bent. We kiezen ervoor om de ateliers in te richten met als thema: De lente. Ieder groep werkt bij de eigen leerkracht in een lente atelier.
Er zijn bijvoorbeeld groepen die de natuur in gaan maar er zijn ook groepen die braakballen gaan uitpluizen.
De zomerateliers worden nu voorbereid en daar stoppen we dan ook extra energie in zodat we echt kunnen knallen met deze afsluiter.

 

Agenda
9 maart: Start IPC 1-2: winkelen
Start IPC 6-7-8: Zij maakten het verschil (belangrijke personen)
16 maart: Groep 1-4 Vrij!
23 maart: Afsluiting IPC 3-4-5
24 maart: Start IPC 3-4-5 vervoer
29 maart: ingaan zomertijd

Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief: 25 maart

 

Met vriendelijke groet,
Miron Hageman
Directeur OBS De Koningslinde
info@obsdekoningslinde.nl
06-10125526

Informatie 

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt

www.obsdekoningslinde.nl
facebook pagina: Obs De Koningslinde