• 4D.PNG

Extra Nieuwsbrief (11)

-----------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief 11
17 juni 2015

Beste ouders,


Zo tegen het einde van het schooljaar is er veel te melden. Vandaar een tussentijdse nieuwsbrief.

 

3e prijs avondvierdaagse
De afgelopen week hebben ouders en kinderen de avondvierdaagse gelopen. Wat een mooi gezicht al de leerlingen in die mooie nieuwe T-shirts.
De derde prijs is zeker verdiend!!
Ouders van de OV: heel hartelijk bedankt voor de organisatie. Jullie hebben in korte tijd flink wat werk verzet. Dank daarvoor!
 

Uitnodiging kennismaking:
Alle kinderen die in het schooljaar 2015-2016, tussen augustus tot en met september voor het eerst naar De Koningslinde komen hebben een uitnodiging ontvangen voor onze ‘wenochtend’ op maandag 6 juli.
De kinderen worden om 10.15 uur in de aula van de school verwacht en worden daar opgehaald door hun nieuwe leerkracht. Ze gaan kennismaken in de groep en mogen om 11.45 uur weer opgehaald worden.
Partou en peuterspeelzaal zijn op de hoogte, zij kunnen de kinderen naar de aula brengen en daar weer ophalen. Maakt u gebruik van een ander kinderdagverblijf? Vergeet u dan niet om in overleg met hen iets regelen.

 

Nieuwe collega’s,
Zoals u weet zijn we op zoek geweest naar collega’s die het komende schooljaar ons team komen versterken.
We zijn blij jullie mede te kunnen delen dat dit gelukt is en dat wij 5 enthousiaste en deskundige teamleden hebben gevonden.

 Jennifer Rutgrink

 Simone Werner

 Jolanda van Poppel

 Marjolein Schouwenberg

 Elke van Hoof

Deze collega’s zal ik in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.
Alle bovenstaande collega’s kunt u al tegenkomen op De Koningslinde. Zij volgen een inwerktraject en draaien mee in de groepen.

 

Groepsbezetting
Omdat we nog steeds dagelijks aanmeldingen krijgen kunnen we nog geen definitieve informatie geven over de groepsindeling.
Ik verwacht u eind juni de indeling van de groepen en de bijbehorende leerkrachten te kunnen presenteren.

 

Informatie van en over de Medezeggenschapsraad.
Nu het referendum aangaande het 5 gelijke dagenmodel is afgerond, kunnen wij ons als MR weer richten op onze andere taken. Maar wat zijn de taken van de MR eigenlijk?
De MR heeft algemene bevoegdheden, taken en informatierechten en tevens een aantal advies- en instemmingsrechten. Deze bevoegdheden zijn beschreven in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). In het kort komt het er op neer dat de MR zich richt zich op onderwerpen op financieel-, organisatorisch- en beleidsmatig vlak. Belangrijk daarbij op te merken is dat de MR geen individuele belangen van ouders, leerlingen of personeel behartigt. Een individueel geval kan wel aanleiding zijn tot bespreking van het algemeen beleid van de school.
Als MR van De Koningslinde zijn we er om u te vertegenwoordigen. Dit willen wij op een open en transparante manier doen. Dat betekent dat we u, via de nieuwsbrieven van De Koningslinde, laten weten waar we mee bezig zijn. Zo hebben we de afgelopen vergadering onder andere gesproken over de invoering van het 5 gelijke dagen rooster. Hierbij heeft u van ons nog wat informatie te goed.
 Overbruggingsopvang Partou: specifieke informatie ontvangt u hierover van Partou zelf.
 Activiteiten van de woensdagmiddag: U heeft ons laten weten dat de huidige tijden van de schaakclub en de klassieke dans van Stars on Stage conflicteren met de schooltijden van het nieuwe rooster. Miron zal deze organisaties informeren en vragen rekening te houden met onze nieuwe schooltijden.
 Lunchpauze: na overleg met Het Molenven is de lunchpauze (lunchen en buitenspelen) voor De Koningslinde
vastgesteld op 12:15-13:00. Hier zijn de leerkrachten - en wij dus ook- erg blij mee.
Verder hebben wij het bij onze afgelopen vergadering gehad over het beleid aangaande snacks, lunch en andere eetmomenten, het vakantierooster en de groei van de school. Hierover wordt u in deze nieuwsbrief geïnformeerd.
Mocht u de notulen van onze vergaderingen willen inzien, dan kan dat door deze op te vragen bij ons via mr@obsdekoningslinde.nl
U kunt dit e-mailadres ook gebruiken als u graag punten geagendeerd ziet voor een volgende vergadering. Deze zal 8 juli plaatsvinden.

 

Samenvatting Koningslinde café:
 

Rapportage:
 De ouders zijn erg blij met onze rapporten.
 Ze willen hem graag in de papieren versie ontvangen en niet digitaal.
 3 rapporten per jaar is voldoende ( voorstel van 2: te weinig ).
 Uitgeprinte cito uitslagen mogen mee, met een leeswijzer erbij.
 De schaalverdeling van de balken moet duidelijker.
 Er is veel lof over de wijze van rapporteren.
Ontwikkelpunt voor het komende schooljaar:
Een duidelijke schaalverdeling bij de balken in de rapporten.
 

Informatievoorziening:
 De informatievoorziening is goed.
 Graag om de twee weken een nieuwsbrief.
 Klasbord is top.
 De informatievoorziening via de mail is goed.
Vanaf volgend schooljaar komt de nieuwsbrief om de twee weken.
 

Digitaal portfolio
 Er is zorg voor de leerkrachten, is het voor leerkrachten van groep 1-2 niet lastig om samen te stellen? Misschien teveel werk voor de leerkrachten?
 Enkele ouders geven aan niet precies te weten wat een digitaal portfolio is en waar het voor gebruikt wordt.
 Een porfolio moet alleen in te zien zijn voor de leerling zelf, de ouders van de leerling en de leerkracht.
Volgend schooljaar is het van belang dat de ouders geïnformeerd worden over het digitaal portfolio. Het blijkt dat het nog niet voor alle ouders duidelijk is wat een digitaal portfolio is en waar het voor bedoeld is.
 

Website
 Een mooie website, fris.
 Het mag iets overzichtelijker, nu moet je vaak doorklikken.
 Instroom leerlingen en klassenlijst een idee?
 OV en MR.
 Praktische info voor nieuwe ouders.
 Rooster en vakantierooster in een aparte map .
 Geen apart deel voor de groepen met info en foto’s van de groep, dat gebeurt al op klasbord.
De website krijgt aan het begin van het volgend schooljaar een update, waarin we alle bovenstaande punten meenemen.

 

Traktaties en voedingsbeleid:
Het trakteren en gezonde voeding is een lastig punt. Ouders hebben allemaal een andere mening en maken na schooltijd hun eigen keuzes. We zijn hier flink veel tijd over bezig geweest tijdens onze teamvergaderingen en het heeft ook in de MR flink wat tijd gekost om tot een goede middenweg te komen.
Zowel het team als de MR blijven bij het standpunt dat gezonde kinderen de toekomst hebben.
In gezamenlijk overleg tussen team en MR hebben we een voedingsbeleid gemaakt:
Op school zijn er verschillende eetmomenten:
10 uurtje:
Groente of fruit, indien nodig aangevuld met een boterham.
Traktaties:
We zijn tot de volgende richtlijnen gekomen:
 Een kleine gezonde traktatie voor tijdens de kleine pauze, het liefst groente of fruit dan zit u altijd goed.
 Geen chips of andere zoute snacks. Een soepstengel, een rijstwafel of zelfgebakken popcorn kan een goede vervanger zijn.
 Geen snoep/koek
 Geen suiker
 Geen cadeautje
 Als u bijvoorbeeld cakejes wilt bakken, kunt u die door toevoeging van bananen of dadels op een natuurlijk wijze zoeten.
Het liefst formuleer ik wat wel mag, maar dan wordt de lijst ongelooflijk lang!
Er zijn heel veel creatieve ideeën te vinden op het internet rondom gezonde traktaties.
Lunch:
Tijdens de lunch kunnen de kinderen boterhammen eten, aangevuld met groente of fruit.
De kinderen zijn de hele dag in de gelegenheid om water te drinken.
U kunt uw kind zelf een beker met drinken meegeven.
Ateliers:
Tijdens de ateliers wordt er gekookt en gebakken zonder suiker.
Feestelijke momenten:
Tijdens feestelijke momenten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, trakteren we zoals de traditie ons dat ingeeft.

 

Vader- en moederdag, Halloween, Valentijnsdag:
Wij volgen de thema’s van het IPC. Dat is een gedegen en intensieve aanpak die de nodige tijd van ons vraagt.
Onderwerpen zoals Vader- en moederdag, Halloween en Valentijnsdag verkiezen we niet te doen omdat dit tijd van de thema’s afhaalt.
We moeten ergens een keuze maken.
De traditionele feesten zoals Sinterklaas, Kerstmis en carnaval passen we in. Dat heeft u het afgelopen jaar ook zo ervaren.
Er zijn misschien wel zusjes of broertjes die
iets maken op het kinderdagverblijf of op de peuterspeelzaal. Om teleurstellingen te voorkomen is het goed om bovenstaande te weten en kunt u zelf met uw kind thuis iets maken.

 

Eikenprocessierups:
Omdat we in een bosrijk gebied zitten komen er zaken op ons af, zoals teken. Nu de maand juni/juli aanbreekt worden we geconfronteerd met de eikenprocessierups.
Ik stuurde u al korte informatie via de mail. Vanuit de GGD heb ik de volgende link gekregen met goede informatie: http://www.ggdhartvoorbrabant.nl/Themas/Milieu-en-veiligheid/Eikenprocessierups

 

Oproep voor ICT- ouders: ICT is op De Koningslinde een belangrijk onderwerp, wat ondanks alle inspanningen tot op heden nog niet naar wens werkt. We hebben vaste computers, laptops en flink wat tablets die door kinderen intensief gebruikt moeten kunnen worden om educatieve spellen te spelen, werkstukken te maken, informatie op te zoeken èn te verwerken. Wij willen graag dat de kinderen in het onderwijsproces gebruik kunnen maken van alle middelen èn willen ook up-to-date blijven op het gebied van programma’s, apps en communicatiemiddelen, gerelateerd aan het onderwijs aan –jonge- kinderen! Hoewel wij behoorlijk op de hoogte zijn, missen wij de specifieke kennis, ervaring en tijd om alles optimaal ‘te laten draaien’. Daarom zoeken wij nog 1 ouder, die samen met Ellen Cox en juf Ellen willen werken aan de praktische uitbreiding en het onderhouden van een intensief te gebruiken ICT-omgeving van onze school! Voor specifieke informatie kunt u terecht bij Ellen via e.van.engelen@obsdekoningslinde.nl

 

Update verkeerssituatie vanuit de Gemeente
Graag informeer ik u kort rondom de verkeerssituatie nabij de rotonde Postweg.
Het college heeft begin mei ingestemd met het ontwerp en de financiële dekking. Dit betekent dat er over kan worden gegaan tot uitvoering. Deze uitvoering laat helaas echter nog op zich wachten tot eind oktober 2015. Dit heeft te maken met het verplaatsen van de bomen. Dit moet plaatsvinden in het daarvoor bestemde plantseizoen, wat pas in oktober is.
Verder wordt er nog gekeken naar de specifieke inrichting van de fietsparkeervoorzieningen. De gedachte daarbij is om de bestaande fietsparkeervoorzieningen in de inhammen tegen de speelplaats aan te passen door middel van roestvrijstalen ‘fietsnietjes’. Deze fietsnietjes zijn kwalitatief beter, bieden een aanbindmogelijkheid en zijn verder minder gevoelig voor vandalisme (beter voor de fietsen zelf). Langs het fietspad ter hoogte van de greppel gaan we kijken of we met natuurlijke materialen fietsparkeervoorzieningen kunnen maken, dit in plaats van de roestvrijstalen fietsnietjes. Tot slot gaat de gemeente ter hoogte van de kiss&ride zone, aan de zijde van het fietspad kijken of er in de lengterichting ook nog een aantal fietsparkeervoorzieningen kunnen worden gecreëerd. Dit om enerzijds zoveel mogelijk fietsparkeervoorzieningen te krijgen. Anderzijds om de doorsteek vanaf de parkeerplaats tegen te gaan en daarmee tevens de groenvoorzieningen te beschermen.
De gemeente gaat een en ander uitwerken en zal ons na juni verder informeren.

 

Tot slot: de verschijningsdatum van onze volgende nieuwsbrief: 1 juli (mogelijk eerder).

 

Met vriendelijke groet,
Miron Hageman
Directeur OBS De Koningslinde

 

info@obsdekoningslinde.nl
06-10125526
Informatie: Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
www.obsdekoningslinde.nl
Facebook pagina: OBS De Koningslinde