• nb14.jpg
  • nb 13.jpg

De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar; nummer 13.

-----------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief 13

15 juli 2015

 

 

Beste ouders,

 

Wat is het schooljaar omgevlogen! Nog 2 dagen en dan start een welverdiende zomervakantie voor alle kinderen, leerkrachten en ouders.

Wij kijken heel tevreden terug op een succesvol eerste jaar van De Koningslinde. Alles is voor de eerste keer langsgekomen en dat is wel heel bijzonder om mee te maken.

Dit bijzondere jaar sluiten we met zijn allen af op woensdag 15 juli van 17.00 tot 19.00 uur tijdens het Pannenkoekenfeest! Alle gezinnen die dit schooljaar met ons meegemaakt hebben, zijn van harte welkom.

Wij willen jullie, ouders, heel hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking het afgelopen jaar. Voor jullie vragen, feedback, positieve woorden, steun en helpende handen.

Wij vinden jullie Koningslinde-Kanjers!

 

Terugblik

Opening schoolgebouw op de eerste schooldag
8 IPC-thema’s
2 theatervoorstellingen
4 atelier-rondes
De Kinderboekenweek
Bezoek poppendokter
De Sinterklaasviering
Het kerstschaatsen
Oprichting OV en MR
De carnavalsviering en optocht
Het referendum schooltijden
Het Koningslinde café
Koningsdag op de Vughtse heide
De avondvierdaagse met mooie nieuwe T-shirts
Schoolfotograaf
Realisatie schoolplein
Kamp groep 8
Musical groep 8

En dit is nog maar een kleine greep uit alles wat we dit jaar gedaan hebben en wat er tot stand is gekomen. En dit is naast de dagelijkse gang van zaken met taal, rekenen, lezen, gym, Engels, IPC, Kwink.

Heel wat om met trots op terug te kijken, tijdens de vakantieperiode.

 

 

Lokaalverdeling

Een veel gestelde vraag is: welke lokalen krijgen wij volgend schooljaar? En waar komen de kinderen te zitten?

 

De groepen 1-2 blijven op hun vertrouwde plek, op de begane grond. De vierde kleutergroep gaat in januari van start en is gelegen naast het kooklokaal.

 

Groep 3 en groep 4 komen boven te zitten ( nu de gang van groep 4-5 en 6-7-8 ).

 

Groep 5, groep 6-8 en groep 7 komen tegenover de groepen 3 en 4 te zitten aan het leerplein.

 

Op deze manier houden we de verschillende groepen dicht bij elkaar.

 

Vervanging zwangerschapsverlof Juf Lieke

Lieke gaat over twee dagen met zwangerschapsverlof. Haar verlof duurt in ieder geval tot de kerstvakantie.

Ik ben blij u te kunnen melden dat we een goede vervanger gevonden hebben: meester Nick van den Meijdenberg. Jawel, een meester! Op maandag en dinsdag staat Simone voor de groep en op woensdag, donderdag, vrijdag is Nick in de klas.

Nick is een ervaren leerkracht, afkomstig van de Twee Stromenschool. Hij is bekend met combinatiegroepen en met de advisering van groep 8. De laatste week van de vakantie zijn Nick en Simone bezig met alle voorbereidingen.

 

Overdracht

De leerkracht(en) waar de kinderen dit jaar les van hebben gehad, dragen de kinderen over aan de volgende leerkracht.

Dit doen zij mondeling en schriftelijk. De mondelinge overdracht noemen we een warme overdracht. Tijdens de overdracht wordt het dossier van de leerling doorgesproken.

In de eerste en tweede week van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders een uitnodiging om op kennismakingsgesprek te komen bij de nieuwe leerkracht.

Net zoals vorig jaar willen wij graag van u weten wat uw verwachtingen zijn, hoe u uw kind ziet, of er zaken zijn die de nieuwe leerkracht zeker moet weten.

 

Schoolkalender en vakantierooster

Het vakantierooster heeft u al van ons ontvangen. Voor de zekerheid stuur ik u volgende week nogmaals het vakantierooster toe.

De schoolkalender met alle data, zoals bijvoorbeeld IPC en Kinderboekenweek ontvangt u volgende week van mij via de mail.

 

Het team van De Koningslinde wenst alle ouders en kinderen alvast een heel goede vakantie!! En we zien u graag weer terug op maandag 31 augustus!

 

Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief: 16 sept 2015

 

Met vriendelijke groet,

 

Miron Hageman

 

Directeur OBS De Koningslinde

info@obsdekoningslinde.nl

06-10125526

 

Informatie: Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:

www.obsdekoningslinde.nl

facebook pagina: OBS De Koningslinde