• Classroom English.jpg
  • Gymschoenen.png

Nieuwsbrief 1

-----------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief 1

14-09-2015

 

 

Beste ouders,

 

Twee en een halve week geleden eindigde voor de meeste ouders en kinderen de vakantie. Dat betekent dat het schooljaar al weer twee en een halve week bezig is.

Alle kinderen en leerkrachten leren elkaar beetje bij beetje kennen. U heeft zelf tijdens het kennismakingsgesprek ook kennis kunnen maken met de leerkrachten. Wij hebben deze gesprekken als heel prettig ervaren. Het is fijn om te horen hoe u naar uw eigen kind kijkt.

In deze nieuwsbrief weer heel wat informatie.

Vergeet u niet de bijlagen te bekijken? In de bijlagen:

  • informatie over groepsvorming/groepsdynamica
  • free runnen bij Prins Hendrik
  • advertentie week van de opvoeding
  • advertentie van Move Vught

 

Cursus Classroom English

Afgelopen dinsdag heeft het hele team van De Koningslinde de eerste training Classroom English gevolgd. Deze training is een combinatie van 'werken aan het Engels' en 'werken in het Engels'. Leerkrachten verbeteren hun algemene taalvaardigheid Engels, waarbij er veel aandacht is voor het Engels dat op school gebruikt wordt. Diverse onderwerpen zullen aan de orde komen, waaronder; welke onderwijskundige woorden heb je nodig, hoe geef je instructies in het Engels en hoe leid je een kringgesprek. Er wordt daarmee ook ingegaan op onze lespraktijk. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden voor lessen en groepsactiviteiten bouwen de leerkrachten hun didactisch repertoire uit. 

Om het certificaat ‘Early Bird school’ te halen moeten we als team aan strenge eisen voldoen. Daar horen onder andere 10 trainingsdagen bij, observaties van een deskundige begeleider vanuit Early Bird en het bezoek van een onafhankelijke commissie. Deze commissie zal beoordelen of we aan het hoge niveau voldoen dat Early Bird aan Engelstalig onderwijs stelt.

Meer weten? www.earlybirdie.nl

 

Vraag en antwoord:

Wat is een IB-er ( intern begeleider )

De intern begeleider (IB-er) is een leerkracht die zich heeft gespecialiseerd in de ontwikkeling van het kind. Indien ouders en/of leerkrachten ontwikkelingsproblemen bij het

kind constateren, kunnen zij de intern begeleider raadplegen.

Samen met de betrokken leerkracht en ouders zoekt de IB-er naar de oorzaken van het ontwikkelingsprobleem. Het doel is te komen tot een evenwichtig plan van

aanpak om zodoende het kind op een deskundige wijze weer op weg te helpen.

De intern begeleider is aanspreekbaar voor kinderen, ouders en leerkrachten. Zij is niet alleen vraagbaak en coach. Zij heeft ook een belangrijke verwijzingsfunctie: als deskundige verwijst zij ouders voor extra- en specifieke

hulp naar externe instanties. Ook regelt zij t.b.v. leerkracht en kind extra hulp vanuit het Samenwerkingsverband Vught (OEV of WSNS), of huurt externe deskundigheid in.

Bij elk probleem, bij elk onderzoek, bij elke aanpak blijven respect en zorg voor het kind voorop staan.

(Uitgebreide informatie over leerlingenzorg vindt u op pagina 17 van onze schoolgids, op de site).

 

Traktaties en voedingsbeleid:

Omdat er weer veel nieuwe kinderen zijn gestart herhaal ik hieronder ons traktatie- en voedingsbeleid.

Het trakteren en gezonde voeding is een lastig punt. Ouders hebben allemaal een andere mening en maken na schooltijd hun eigen keuzes. We zijn hier flink veel tijd over bezig geweest tijdens onze teamvergaderingen en het heeft ook in de MR flink wat tijd gekost om tot een goede middenweg te komen.

Zowel het team als de MR blijven bij het standpunt dat gezonde kinderen de toekomst hebben.

In gezamenlijk overleg tussen team en MR  hebben we voedingsbeleid gemaakt:

 

Op school zijn er verschillende eetmomenten:

 

10 uurtje:

Groente of fruit, indien nodig aangevuld met een boterham. Graag meegeven in een trommeltje omdat we de afvalberg klein willen houden en rekening willen houden met de natuur.

 

Traktaties:

We zijn tot de volgende richtlijnen gekomen:

  • Een kleine gezonde traktatie voor tijdens de kleine pauze, het liefst groente of fruit dan zit u altijd goed.
  • Geen chips of andere zoute snacks. Een soepstengel, een rijstwafel of zelfgebakken popcorn kan een goede vervanger zijn.
  • Geen snoep/koek
  • Geen suiker
  • Geen cadeautje

Als u bijvoorbeeld cakejes wilt bakken, kunt u die door toevoeging van bananen of dadels op een natuurlijk wijze zoeten.

Het liefst formuleer ik wat wel mag, maar dan wordt de lijst ongelooflijk lang. Er zijn heel veel creatieve ideeën te vinden op het internet rondom gezonde traktaties.

 

Lunch:

Tijdens de lunch kunnen de kinderen boterhammen eten, aangevuld met groente of fruit. De kinderen zijn de hele dag in de gelegenheid om water te drinken.

U kunt uw kind zelf een beker met drinken meegeven.

 

Ateliers:

Tijdens de ateliers wordt er gekookt en gebakken zonder suiker.

 

Feestelijke momenten:

Tijdens feestelijke momenten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, trakteren we zoals de traditie ons dat ingeeft.

 

Welkom Mika!

Mika is de conciërge van De Koningslinde. Hij heeft vorig jaar bij ons op school een werkervaringsplek gehad. Hij kreeg de gelegenheid om te kijken of het werk van conciërge bij hem zou passen.

Dit is wederzijds uitstekend bevallen. Wij zijn dan ook blij u mede te kunnen delen dat hij dit hele jaar werkzaam zal zijn bij ons op school.

Mika werkt op maandag tot en met donderdag van 7.30 tot 11.30 uur.

 

Eric Minnaard: bedankt voor het maken van de eerste groepsfoto’s!

Eric Minnaard heeft in de eerste schoolweek al groepsfoto’s gemaakt. Als het goed is hebben de leerkrachten u de foto al gestuurd.

Eric, dank je wel!

 

De gouden weken en groepsvorming:

Ieder schooljaar starten we de eerste zes weken met de GOUDEN WEKEN, een programma voor groepsvorming. Ieder jaar start het proces van groepsvorming opnieuw omdat de groep een nieuwe leider krijgt, namelijk de nieuwe leerkracht.

Tijdens de gouden weken volgen we de

groepsvorming nauwgezet en sturen het proces van groepsvorming aan. Iedere dag worden er korte activiteiten gedaan die passen bij de fase van groepsvorming.

• De leerkrachten bedenken samen met de kinderen de omgangsafspraken en groepsafspraken. We geven samen antwoord op de vraag: “Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een fijn schooljaar heeft?” Hier komen groepsafspraken uit voort, bijvoorbeeld: “Je moet aardig zijn voor elkaar”. Na die groepsafspraken spreken we zichtbaar gedrag af: “Wat zie ik als je

aardig bent voor elkaar?”

Bent u geïnteresseerd in de fasen van groepsvorming? Bekijk de bijlage van deze nieuwsbrief.

 

 

Gymschoenen te klein?

Zijn de gymschoenen van uw zoon of dochter te klein? Niet weggooien, wij willen ze graag hebben.  Ze kunnen ons nog een mooie dienst bewijzen als reservegymschoenen.

 

Gym

De groepen 1-2 gymmen in de speelzaal en hebben alleen gymschoenen nodig. U kunt de schoenen voorzien van naam op school laten.

De groepen 3-8 gymmen twee keer per week in de gymzaal.

Wilt u er op letten dat de kinderen hun gymkleding; korte broek en t-shirt (gympakje) en gymschoenen meenemen? Voor de veiligheid van de kinderen kunnen ze niet meedoen als ze geen gymkleding dragen. Gymmen op blote voeten is geen optie, er gebeuren veel ongelukken wanneer hun voeten niet beschermd zijn (denk maar aan de kast, een klimrek, een bank die op blote voeten valt… ).

 

Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief:

07-10-2015

 

Met vriendelijke groet,

 

Miron Hageman

 

Directeur OBS De Koningslinde

info@obsdekoningslinde.nl

06-10125526

 

Informatie: Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:

www.obsdekoningslinde.nl

facebook pagina: OBS De Koningslinde