• Knipsel1.JPG
  • Knipsel2.JPG
  • Knipsel3.JPG
  • Knipsel4.JPG

Nieuwsbrief 3; 5-11-2015

-----------------------------------------------------------------

Beste ouders,

Wat hebben we mogen genieten van een paar prachtige herfstdagen. Ik hoop dat u ook heeft genoten van een mooie herfstvakantie.
In deze nieuwsbrief de volgende onderdelen:

  •  Aangepaste rotonde en fietsparkeerplaatsen voor ouders
  •  Wijziging Koningslinde café
  •  Digitaal portfolio
  •  Leerlingenzorg
  •  Oproep voor bieb-ouders
  •  Stars on stage

 

Aangepaste rotonde en fiets parkeren ouders
In de herfstvakantie is de rotonde aangepast, zie de kleine foto rechts bovenin.
De aanpassing is bedoeld om de verkeersveiligheid voor de schoolgaande kinderen te vergroten, niet om het verkeer sneller te laten doorstromen.
Het blijkt wel even wennen te zijn, sommige ouders en kinderen nemen nog de oude afslag op de rotonde.
We willen u vragen, om extra alert te zijn op het nemen van de juiste afslag en de rotonde maar in één richting te gebruiken. Dit is bij alle ouders volgens mij wel bekend.
Het enige wat nu nog onveilige situaties oplevert is: het onjuist gebruik van de rotonde, het tegen de richting in fietsen.
Om dit probleem aan te pakken heeft de gemeente de politie verzocht om na een week of twee een handhavingscontrole uit te voeren. Fietsers die de rotonde in de verkeerde rijrichting gebruiken zullen een boete krijgen.
Zoals u op de foto kunt zien, zijn er fietsnietjes geplaatst op het terrein rond de school. We zagen dat ouders er al direct gebruik van maakten.
Het is de bedoeling dat alle ouders hun fiets tegen de fietsnietjes parkeren. Zo blijft het fietspad vrij en kan de verkeersstroom van uitgaande schoolkinderen beter doorlopen.

 

Wijziging datum Koningslinde café!!!
09-december-2015, 19.30 uur
Per ongeluk is in de vorige nieuwsbrief de verkeerde datum van het Koningslinde café terecht gekomen. Bij deze nogmaals de datum van het Koningslinde café. Excuses voor de mogelijk ontstane verwarring. We zien u graag op 9 december!

 

Digitaal portfolio
Zoals u weet willen wij bij de IPC lessen werken met een digitaal portfolio. De kinderen kunnen daar hun werk in opslaan, hun ontwikkeling laten zien en de opgedane vaardigheden bewijzen met foto’s, filmpjes, prezi’s, tekeningen etc. Het digitaal portfolio moet te delen zijn met de ouders, zodat u ook op de hoogte bent van de ontwikkelingen van uw kind.
Nu blijkt het niet mee te vallen een passend digitaal portfolio te vinden. Het aanbod blijkt nog zeer beperkt en is nog volop in ontwikkeling.
We waren een heel eind op weg. Het afgelopen half jaar hebben we samen met een student van de Technische Universiteit Eindhoven gekeken naar de ontwikkeling van een digitaal portfolio voor IPC-scholen. Hij heeft een prachtig digitaal portfolio ontwikkelt wat wij graag zouden gebruiken. Helaas werd hij voor onze neus weggekaapt door een grote organisatie: Kennisnet. Op dit moment zijn er drie aanbieders van digitaal portfolio waar we onderzoek naar gaan doen. De aanbieders zijn: Meevolution, Bordfolio en Moo.
Bij de meest geschikte aanbieder sluiten we een proefabonnement af voor twee groepen die het portfolio uit gaan proberen. Ellen en Marjolein gaan met hun groepen de proef draaien. Ouders van groep 4 en 7 worden tegen die tijd geïnformeerd. Uw ervaring als ouders is voor ons heel belangrijk en we nemen uw mening en ervaring mee in de keuze.
Afhankelijk van de proefperiode nemen we de volgende stap: op zoek naar een andere aanbieder of we gaan met alle groepen van start met het gekozen digitaal portfolio.
We houden u op de hoogte.

 

Zorg voor leerlingen
De wijze waarop de leerlingenzorg voor alle kinderen geregeld is, is na te lezen in de schoolgids, blz 15 tot en met 21. U kunt die vinden op onze website: www.obsdekoningslinde.nl onder het kopje downloads. Aan de rechterkant ziet u een icoontje met de schoolgids erop. De komende uitgaven van de nieuwsbrief zal onze intern begeleider ( Coby Obbink ) u stap voor stap meenemen in de wijze waarop de zorg voor leerlingen op De Koningslinde geregeld is.

 

Water voor iedereen:
Brabant water heeft De Koningslinde gesponsord met bidons voor alle kinderen.
Dit is omdat zowel Brabant Water als wij het drinken van drinkwater willen promoten.
Alle leerlingen krijgen donderdag een eigen bidon waar ze de rest van het jaar water in mogen doen en op ieder moment water uit mogen drinken.
De bidons kunnen van huis mee naar school en weer terug. De bidons kunnen bij binnenkomst op school, in de krat gezet worden. Bedankt Brabant water!!!

 

OPROEP: BIEB OUDERS GEZOCHT, BIEB OPA’S of OMA’S GEZOCHT
Wij zijn nog op zoek naar twee biebouders of twee bieb opa’s en oma’s om één keer in de maand op woensdagochtend van 8.30-11.00 uur de boeken uit te lenen en in ontvangst te nemen. Graag aanmelden: info@obsdekoningslinde.nl

 

Stichting Kindervriend Vught en StarsOnStage slaan de handen in elkaar
Stichting Kindervriend Vught draagt de laagdrempelige muziek- en danslessen van StarsOnStage een warm hart toe. Dansen is leuk en gezond! Van 9 tot 13 november gaan Tamara en Rodney, docenten van StarsOnStage, danslessen verzorgen in een aantal groepen van Vughtse basisscholen. Dat doen ze tijdens de gymles. Tussen 16 en 20 november kunnen alle basisschoolkinderen een gratis ‘proefles dans’ volgen in Theater de Speeldoos (ook al zijn Tamara of Rodney niet bij jou in de gymles geweest). Na de gratis proefles kunnen kinderen zich inschrijven voor een korte danscursus van 4 weken die duurt tot aan de Kerstvakantie. Ook voor jongens hebben we stoere hiphoplessen. Stichting Kindervriend Vught biedt de eerste 20 kinderen die zich aanmelden een gratis cursus aan! De doelstelling van deze stichting is ‘het ondersteunen van activiteiten van, voor, door en of met kinderen in Vught’. Meer informatie en aanmelden voor een proefles en/of korte cursus kan via www.StarsOnStage.nl.

 

Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief: 02-12-2015

 

Met vriendelijke groet,
Miron Hageman
Directeur OBS De Koningslinde
info@obsdekoningslinde.nl
06-10125526

 

Informatie: Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
www.obsdekoningslinde.nl
facebook pagina: OBS De Koningslinde