• Knipsel.JPG

Nieuwsbrief 4

-----------------------------------------------------------------

 

Nieuwsbrief 4

02-12-2015

 

Beste ouders,
De tijd vliegt, het inspectiebezoek is achter de rug, de eerste rapporten zijn met u en de kinderen besproken, Sinterklaas staat voor de deur en over 2,5 weken is het alweer Kerstvakantie.

 • Er is weer heel wat nieuws te melden. In deze nieuwsbrief de volgende onderdelen:
 • groeiformatie
 • Resultaten kwaliteitsonderzoek
 • Leerlingenzorg
 • Koningslinde’s got talent
 • Nascholing Engels
 • Verhuizing groep 1-2 b
 • Juf Simone zwanger
 • In de bijlage de uitnodiging voor ons jaarlijkse Koningslinde café
 • In de bijlage een brief van de Vughtse ijsclub

 

Groeiformatie

Geweldig nieuws! Bij snel groeiende scholen wordt in enkele gevallen gedurende het jaar groeiformatie toegekend. Normaal krijg je formatie naar het leerlingenaantal dat op 1 oktober van het vorige jaar op school zat ( 1 oktober telling 2014). Voor een groeischool is dat nadelig.Gelukkig heeft De Koningslinde groeiformatie gekregen waardoor we kunnen uitbreiden met 1,2 fte ( een full-time baan en een dag ).
De formatie wordt per 1 januari 2016 als volgt ingezet:

 • De interne begeleiding wordt uitgebreid van 2 dagen naar 3 dagen.
 • Ook kunnen we het aantal kleutergroepen uitbreiden van 3 naar 4 kleutergroepen ( dit was u reeds bekend ).

Als we volgens voorspelling doorgroeien, ziet het er naar uit dat er in het schooljaar 2017-2018 nog een volledige baan bijkomt.
 

Resultaten kwaliteitsonderzoek:
Wij zijn zeer tevreden over de uitkomsten en bevindingen van het kwaliteitsbezoek. Onze school draaide bij het inspectiebezoek 1 jaar en 2 maanden. Wanneer op dat moment 6 van de 10 standaarden van het onderzoek met goed worden beoordeeld en de overige standaarden met voldoende mogen we terecht trots zijn op de onderwijskwaliteit op De Koningslinde. Een goede beoordeling per standaard wordt niet zomaar gegeven. En als de inspecteur besluit met de woorden: ik zou mijn kinderen graag aan De Koningslinde
toevertrouwen dan is dat een fantastisch compliment!
De door de inspectie aangemerkte ontwikkelpunten lopen gelijk met onze eigen opgestelde ontwikkellijn in ons schoolplan. Dat de school beschikt over een breed en eigentijds onderwijsaanbod en dat de school een ambitieus, ondersteunend en veilig schoolklimaat biedt zijn geweldige complimenten. Het rapport zal over ongeveer drie weken te lezen zijn op de site van de onderwijsinspectie. Daar vindt u een uitgebreid verslag van alle bevindingen die het lezen waard zijn.
De Koningslinde heeft haar kwaliteit op orde en de inspectie handhaaft een basisarrangement.

 

Zorg voor leerlingen
Sommige leerlingen vallen niet onder de reguliere zorg binnen de school.
Voor die leerlingen kunnen we als school ondersteuning aanvragen bij de ondersteuningseenheid Vught. De ondersteuningseenheid beoordeelt of de leerlingen extra ondersteuning krijgen, een voortraject ( tijdelijke ondersteuning ) of ondersteuning in de vorm van een arrangement ( ondersteuning voor een jaar ).
Ondersteuningsaanvragen kunnen betrekking hebben op een individuele leerling, een groep leerlingen of zelfs een hele klas. Bij de aanvraag kan aangegeven worden op welk terrein ondersteuning nodig is.
Bijvoorbeeld ondersteuning op:
- leer- en ontwikkelingsgebieden - taak-werkhouding - sociaal-emotionele ontwikkeling - omgaan met specifieke gedragsproblemen - omgaan met specifieke medische en/ of fysieke kenmerken. De ondersteuning moet door leerkrachten of remedial teachers ingevuld worden. Bij ons op school draagt Eeke zorg voor de voortrajecten en arrangementen. Regelmatig wordt er een voortraject of arrangement toegekend.

 

Koningslinde’s got talent
Op initiatief van leerlingen uit groep 7 is er afgelopen vrijdag een heuse talentenjacht georganiseerd. Met de hele school hebben we kunnen genieten van uiteenlopend talent: zang, dans, muziek, acts etc. Alles onder het oog van een deskundige jury bestaande uit groep 7 leerlingen.

 

Nascholing Classroom English
Op woensdag 11 november heeft het team 2 nascholingscursussen Engels gehad.
Alle leerkrachten hebben een toets gemaakt om hun niveau te bepalen. Alle leerkrachten beheersen Classroom English op meer dan het basisniveau en twee collega’s zelfs op masterniveau. De nascholing ging over de inzet van ICT tijdens de Engelse les, TPR en multiple intelligences.TPR= total physical response. Bij het leren van een taal, ook de moedertaal leren kinderen vooral door doen met het lichaam. Een tweede taal, zoals Engels, leer je gemakkelijker en dieper door gebruik te maken van het lichaam, door beweging, door mimiek. We hebben weer veel bruikbare voorbeelden gekregen waar we direct de volgende dag mee aan de slag zijn gegaan!


Verhuizing groep 1-2 b
Wij zijn er natuurlijk heel trots op om u te kunnen mededelen dat er na de kerstvakantie een vierde kleutergroep van start gaat op De Koningslinde. Bij een nieuwe kleutergroep hoort ook een nieuwe leerkracht. Om onze nieuwe collega goed in ons midden op te nemen hebben wij ervoor gekozen om één bestaande kleutergroep te laten verhuizen naar het nieuwe lokaal, links naast de keuken.
De nieuwe collega en alle nieuwe kleuters beginnen na de kerstvakantie in het huidige lokaal van juf Marga. Dat betekent dus een verhuizing voor alle kleuters en de juf van groep 1-2b. Juf Marga zal haar groep vanaf nu voorbereiden op hun verhuizing. Om de kinderen stap voor stap te laten wennen aan hun nieuwe stek gaan ze bijvoorbeeld samen het lokaal inrichten. Ze pakken dus zelf de dozen in, ze verhuizen de kasten, tafels en meubilair.
Op Klasbord kunt u natuurlijk onze verhuizing volgen.
Na de kerstvakantie is ons nieuwe adres:
Via de hoofdingang helemaal rechtdoor tot u voor de keuken staat. Dan links afslaan, de klapdeur door! En het eerste lokaal wat u ziet is dat van groep 1-2b.


Prachtig nieuws!! Juf Simone is zwanger!
Naast groei van leerlingen, zorgen de juffen op De Koningslinde ook voor groei! Juf Simone is zwanger! Zij verwacht in het nieuwe jaar te bevallen van een prachtige en gezonde zoon of dochter.Wij feliciteren haar van harte met dit geweldige nieuws.
Voor groep 6-8 is een goede oplossing gevonden voor de invulling van het zwangerschapsverlof van juf Lieke en dat van juf Simone: Juf Suzan! In de volgende nieuwsbrief stellen wij haar aan u voor.


Kerstvakantie
Op vrijdag 18 december start de kerstvakantie om 14.00 uur!


Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief:13-01-2016

 

Met vriendelijke groet,
Miron Hageman
Directeur OBS De Koningslinde
info@obsdekoningslinde.nl
06-10125526
Informatie: Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
www.obsdekoningslinde.nl
facebook pagina: OBS De Koningslinde