• Fun to Move.png
  • Dit is juf Suzan!

Nieuwsbrief januari 2016

-----------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief januari 2016

13-01-2016

Beste ouders,


Wij hopen dat ieder van jullie fijne dagen heeft gehad en dat jullie net als wij het jaar 2016 goed zijn begonnen.

In deze nieuwsbrief de volgende onderdelen:

 

  • Zorg voor leerlingen
  • Voorstellen Juf Suzan
  • Sloopatelier
  • Tip-vragenbox
  • Faalangst training bij het Succes instituut
  • Aanmelden broertjes of zusjes
  • Nieuws van de oudervereniging
  • Afname midden toetsen
  •  

Zorg voor leerlingen: het zorgteam

Soms maakt u of de leerkracht zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind ergens moeite mee heeft. Dat kan zijn op het gebied van gedrag, concentratie, samenspelen of met samenwerken. Ook kan de thuissituatie van invloed zijn op het gedrag van uw kind in de klas. De leerkracht overlegt dan met u en meestal ook met de intern begeleider over welke hulp gewenst is.
De school heeft niet altijd voldoende mogelijkheden om de situatie van uw kind te verbeteren. Na overleg met u , kan de school het Zorgteam inschakelen. Het zorgteam bestaat uit betrokken professionals, namelijk:
- De Intern begeleider van de school: Coby Obbink en directeur: Miron Hageman
- De schoolmaatschappelijk werker: Renate Werst
- De jeugdverpleegkundige: Heide Grieshaber

Hoe werkt het zorgteam?
U geeft toestemming om uw kind aan te melden voor het Zorgteam. Professionals van het zorgteam bespreken samen met u de situatie van uw kind en denken mee. We zoeken samen met u naar een oplossing of geven advies over de mogelijke hulp. Wanneer er hulp gewenst is, kunnen de betrokken professionals die hulp soms zelf bieden of zij begeleiden u en uw kind naar een andere instantie die verder helpt.
Op dinsdag 26 januari komt het zorgteam op De Koningslinde van 12.00-14.00 uur bij elkaar.
Wilt u een afspraak maken, neemt u dan contact op met Coby Obbink: c.obbink@obsdekoningslinde.nl

 

Voorstellen Juf Suzan

Voor ouders en leerlingen uit groep 6-8 is Juf Suzan een bekend gezicht. Suzan heeft al een aantal keren vervangen in groep 6-8. In maart gaat Juf Simone met zwangerschapsverlof, Suzan zal haar op maandag en dinsdag vervangen.
Van het begin van het schooljaar tot 1 maart start Suzan full-time de nieuwe kleutergroep op.

 

Faalangst training bij het Succes instituut:
In het nieuwe jaar biedt het succes instituut ook nieuwe diensten aan. Waaronder de training: 'Beter omgaan met faalangst'
http://www.succesinstituut.nl/training/faalangsttraining-beter-omgaan-met-faalangst/
Vanaf 15 februari 2016 vindt deze training op de maandag plaats bij Prins Hendrik.
Met vriendelijke groet,
Ellen Huinink

 

Sloopatelier
Het klinkt misschien heftig: sloopatelier.
In de volgende atelierronde willen we graag met de kinderen kijken hoe bepaalde apparaten in elkaar zitten. Als we de apparaten open maken, kunnen we makkelijker onderzoeken hoe ze werken.
Ook kunnen we leren hoe we van onderdelen misschien iets nieuws kunnen maken of kunnen hergebruiken.
Gezocht: oude/defecte apparaten!!

 

Aanmelden broertjes of zusjes
Graag wil ik u eraan helpen herinneren dat broertjes of zusjes die dit schooljaar vier jaar worden of die in schooljaar 2016-2017 vier jaar worden, aangemeld mogen worden.
Voor de organisatie ( leerkrachten, aantal lokalen en de inrichting van het onderwijs ) is het heel belangrijk dit zo snel mogelijk te weten.
Inschrijfformulieren kunt u downloaden op de website: www.obsdekoningslinde.nl

Idee of vraag?
Heeft u een idee?
Heeft u een vraag?
Op het aanrecht naast het directie kantoor staat een tip- en vragenbox.
Als u of uw kind (-eren ) een idee of vraag heeft kunt u altijd bij ons binnenlopen. U kunt natuurlijk ook mailen maar u kunt uw idee of vraag ook met ons delen via de tip-box. Wij kijken er naar uit al uw ideeën of vragen te mogen ontvangen.

 

Update van de oudervereniging

Als oudervereniging kijken we terug op een goed eerste semester. Met de kinderen beleefden we een fijn sinterklaasfeest en een mooie kerstviering. Als OV zijn we erg blij met de hulp die we van vele ouders en opa's en oma's kregen, en de enthousiaste reacties die we ontvingen. Op dit moment zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen van het nieuwe jaar. Als eerste activiteit staat Carnaval op het programma. Samen met de kinderen zullen we deze dag gaan voor de 'langste polonaise van Vught en omstreken' door de wijk rondom de school. Met deze polonaise-sponsorloop zullen we geld inzamelen voor de CliniClowns. Binnenkort ontvang je via de leerkracht van je kind(eren) alle informatie. Om deze dag in goede banen te leiden zijn we op zoek naar een aantal ouders die tijdens het dagprogramma (denk aan knutselen, schminken, ballonnen vouwen etc) en/of bij de polonaise willen helpen. Schrijf je hiervoor in via de inschrijflijst op het OV bord of via de OV mail (ov@obsdekoningslinde.nl ). Kun je vrijdag de 5e niet, maar heb je wel tijd en zin om bij een van onze andere activiteiten mee te helpen: ook dat horen we graag!

 

Afname midden toetsen
Vanaf 18 januari mogen wij de midden toetsen van Cito in de groepen 3 t/m 8 gaan afnemen.
Dit zijn landelijk genormeerde toetsen voor de onderdelen taalbegrip, spelling, rekenen, lezen en studerend/begrijpend lezen, woordenschat.
De toetsen geven weer waar uw kind staat ten opzichte van een landelijk gemiddelde en geeft aan hoeveel uw kind op dit specifieke onderdeel groeit ( vaardigheidsscore ).
De resultaten van de middentoetsen, samen met de methode toetsen, de behoeftes van de leerlingen, observaties van de leerkracht bepalen de aanpak van de leerlingen voor de komende periode. Let op, dit gaat alleen over taal, lezen, rekenen, spelling, begrijpend studerend lezen en woordenschat.
Er is natuurlijk veel en veel meer waar wij als school naar kijken. Zoals vaardigheden die je niet met deze toetsen kunt meten!
Een toets meet niet of kinderen kunnen samenwerken, doorzetten, creatief denken etc.

 

Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief:
17-02-2016
Met vriendelijke groet,
Miron Hageman
Directeur OBS De Koningslinde
info@obsdekoningslinde.nl
06-10125526

 

Informatie: Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
www.obsdekoningslinde.nl
facebook pagina: OBS De Koningslinde