Nieuwsbrief 6

  -----------------------------------------------------------------


  Beste ouders, 

   

  Na een heerlijke carnavalsvakantie zijn wij weer hard aan het werk gegaan met de 
  kinderen. Alle groepen starten volgende week weer met de nieuwe thema’s van het IPC. 

  Groep 1-2: Dieren 

  Groep 3-4-5: Je bent wat je eet 

  Groep 6-7-8: Een leven lang gezond en gevoelens ( zij starten een weekje later ). 

   

  In deze nieuwsbrief de volgende onderdelen: 

  • Informatie van de intern begeleider: 
  • CITO 
  • Sloopatelier 
  • Koningslinde café!
  • Mededelingen personeel 
  • Nieuws van de ouder vereniging 


  Informatie van de intern begeleider: 

  Citotoetsen 

  De cito toetsen worden jaarlijks afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Wat is de citotoets? De citotoets is een methode onafhankelijke toets, een landelijk genormeerde toets; het kan voorkomen dat niet alle onderdelen al behandeld zijn in de klas. De gegevens van ‘onze’ kinderen kunnen we vergelijken met andere leerlingen in Nederland. De cito tussenopbrengsten worden jaarlijks een of tweemaal afgenomen.

  Ieder leerjaar heeft eigen citotoetsen. De eindcito is een keer per jaar voor de leerlingen 

  van groep 8. Deze toets wordt ieder jaar opnieuw gemaakt. 

  Wat doen we met de gegevens? De citogegevens geven aan of een leerling I- II-III-
  IV of V scoort. Bij iedere leerling wordt gekeken of de cito uitslagen overeen komen 
  met wat we in de groep zien. Vanuit deze gegevens wordt uw kind ingedeeld in instructiegroepen. Basisinstructie voor alle kinderen , versnelde instructie ( als minder 
  instructie nodig is en verdieping van de leerstof) en verlengde instructie ( voor kinderen die extra hulp nodig hebben bij het verwerken van de leerstof). Voor die indeling in groepen kijken de leerkrachten ook naar de methodetoetsen en de onderwijsbehoeften. 
  Dat kan per vak verschillen. Op groeps- en schoolniveau bekijken we of we de streefnormen behalen. Per groep kan de aandacht voor een bepaald vakgebied verschillen. De opbrengsten op schoolniveau kunnen aanleiding geven om een vakgebied schoolbreed extra aandacht te geven.

  Wat is een streefnorm? De inspectie heeft aangegeven welke norm zij voldoende vinden. 

  De Koningslinde heeft streefnormen vastgesteld die soms hoger liggen dan de 
  inspectienormen. Wanneer we hoge doelen stellen werken we daar samen naar toe. We 
  willen graag voor alle leerlingen een zo stevig mogelijke basis leggen.

  Moeten alle kinderen de streefnorm halen? Nee. Een streefnorm is een gemiddelde van de school. We kijken naar wat past bij de leerlingen. Voor sommigen zal het doel hoger zijn dan voor anderen. Per leerling wordt gekeken of het voldoende vaardigheidsgroei doormaakt. Dit is een andere manier van kijken naar de citogegevens en past beter bij het volgen van de ontwikkeling van uw kind.

  Bij het volgende rapport krijgt u een uitdraai van de uitslagen van de citotoetsen mee naar 

  huis. In het rapportgesprek is er ruimte om hierover met elkaar in gesprek te gaan. De 
  leerkracht zal ook aangeven in welke instructiegroep uw kind is ingedeeld ( vaak 
  weten de kinderen dit u zelf ook te vertellen ).

  Wilt u een afspraak maken met de intern begeleider, neemt u dan contact op met 

  Coby Obbink: c.obbink@obsdekoningslinde.nl 

   

  Koningslinde café: 

   

  Donderdag 10 maart . Inloop om 19.45 uur 

  Start om 20.00 uur 

  Einde 21.30 uur 

  Het Koningslinde café zal dit keer in het teken staan van de week van de lentekriebels. Een 

  week op school waarin de lessen relationele en seksuele vorming centraal zullen staan. 

   

  Het programma van de ouderbijeenkomst ziet er globaal als volgt uit: 

  * Opening (door school) 
  * Waarom relationele en seksuele vorming op school? (door GGD) 
  * Wat doet school in de Week van de Lentekriebels? (door school) 
  * Relationele en seksuele ontwikkeling (door GGD) 
  * In de praktijk: casussen en opvoeding (door GGD) 
  * Ruimte voor vragen ouders 
  * Kijktafel ( nuttige boeken ) 
  * Gezamenlijk napraten onder het genot van een hapje/drankje 


  Mededelingen personeel: 

  Meester Emiel is de nieuwe full-leerkracht van groep 7. Emiel stond eigenlijk gepland als tijdelijke invaller voor groep 1-2, tot einde schooljaar. Hij zou pas half januari in groep 1-2 kunnen starten omdat hij nog verplichtingen had op een andere school. Doordat Marjolein ( 
  voormalige leerkracht groep 7 ) een andere baan heeft gekregen ontstond er een vacature voor een vaste aanstelling. Stroomm heeft er dit keer voor gekozen om een nieuwe fulltimer aan te nemen om zodoende een vaste kracht toe te voegen die het team optimaal kan 
  versterken. Deze sollicitatieronde mochten we ook collega’s werven die nog geen vaste aanstelling hebben binnen Stroomm. Emiel heeft op de vacature gesolliciteerd en heeft de full-time baan voor groep 7 gekregen. We zijn erg blij met de eerste mannelijke leerkracht op De Koningslinde. 
  Voor de groepen 1-2 vinden deze week sollicitatiegesprekken plaats voor een tijdelijke benoeming tot de zomervakantie. Ook voor groep 1-2 willen we zorgvuldig kijken naar een 
  goede stabiele leerkracht die ons team tot het einde van het schooljaar kan versterken. We zoeken een leerkracht voor 2 dagen voor groep 1-2a naast Juf Elke en 2 dagen voor groep 1-2d naast Juf Suzan. 
  Juf Simone gaat met zwangerschapsverlof op 1 maart. Juf Suzan zal dan de maandag en dinsdag in groep 6-8 vervangen. Zij heeft daar al eerder vervangen en kent de groep 

  al goed. Voor de kinderen uit groep 6-8 is zij een vertrouwd gezicht. Wij wensen juf Simone een mooi verlof toe en wachten vol spanning op de geboorte van een nieuwe Koningslinde baby. 

   

  Sloopatelier 

  We hebben al een aantal apparaten gekregen die we tijdens het sloopatelier uit elkaar zullen 
  halen en kunnen onderzoeken. We kunnen nog veel meer apparaten en spullen gebruiken die we uit elkaar kunnen halen. Dus bij deze een herhaling van de oproep: 

  Gezocht: oude/defecte apparaten!! Of andere zaken die we uit elkaar kunnen halen! 

   

  Aanmelden broertjes of zusjes 

  Graag wil ik u eraan helpen herinneren dat broertjes of zusjes die dit schooljaar vier jaar 
  worden of die in schooljaar 2016-2017 vier jaar worden, aangemeld mogen worden. 

  Voor de organisatie ( leerkrachten, aantal lokalen en de inrichting van het onderwijs ) is 
  het heel belangrijk dit zo snel mogelijk te weten. 

  Inschrijfformulieren kunt u downloaden op de website: www.obsdekoningslinde.nl 

   

  Update van de oudervereniging 

  Wat was het een vrolijke en gezellige carnaval op de Koningslinde! Een compliment aan alle ouders, opa’s en oma’s die ook deze keer de OV hebben geholpen om deze dag vorm te 

  kunnen geven. En natuurlijk ook alle lof aan de kinderen die hebben gesponsord voor 
  Cliniclowns en de loop van de langste polonaise in Vught hebben gelopen. Alles bij elkaar is er meer dan 5000 euro ingezameld. 
  Een enorm bedrag waar iedereen trots op mag zijn. 

   

  Voor de komende tijd staan er weer activiteiten gepland zoals Pasen, sportdag en juffendag. Wij zijn altijd blij met ouders die mee willen helpen zodat we deze activiteiten 
  kunnen blijven organiseren. Wil je meehelpen, schrijf je dan in via de inschrijflijst op het OV bord of via de OV mail (ov@obsdekoningslinde.nl ). Wij horen graag van jullie! 

   

  Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief: 

  16-03-2016 

   

  Met vriendelijke groet, 

  Miron Hageman 

  Directeur OBS De Koningslinde 


  info@obsdekoningslinde.nl 

  06-10125526 

   

  Informatie: Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de 
  volgende sites worden steeds bijgewerkt: www.obsdekoningslinde.nl 

  facebook pagina: OBS De Koningslinde