• Knipsel.JPG
  • MVG.JPG

Nieuwsbrief 7

-----------------------------------------------------------------

16-03-2016 

Beste ouders, 

 

Wij hopen dat u er even lekker voor gaat zitten, want er is weer flink wat nieuws te 
melden deze keer. 

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderdelen: 

  • Voorstellen Emiel 
  • Voorstellen tijdelijke interne begeleiders 
  • Voorstellen Femke van Venetie 
  • Studieweek 
  • Start digitaal portfolio en evaluatie 
  • Kangoeroewedstrijd 2016 

 

Bijlages bij deze nieuwsbrief kunt u opvragen via info@ obsdekoningslinde.nl; jaaroverzicht MR 2014-2015, flyer Prins Hendrik kleutergym, artikel in 10x beter, voorlopig vakantierooster 2016-2017, impressie sloopatelier 

 

Emiel van Koot:

Beste ouders! Ik loop al een aantal weken rond door de school en daarom dacht ik: ik zal me even voorstellen aan jullie. Ik ben Emiel van Koot en ben 27 lentes jong. Ik woon in Boxtel, waar ik ook opgegroeid ben. Ik sta al een aantal jaren voor de klas, en sinds februari sta ik dus voor groep 7, hier op de Koningslinde in Vught. Ik heb het erg naar mijn 

zin; de Koningslinde is in mijn ogen een school die kinderen op een hele mooie manier verder brengt. 
Ik heb een voorliefde voor alles wat met ICT te maken heeft, en al helemaal als het in de klas te gebruiken is om de leerprocessen van kinderen actief te bevorderen. 

Actief, dat ben ik zelf ook. Twee keer in de week zaalvoetbal ik, en daarnaast probeer ik in de pauzes ook een oogje in het zeil te houden bij de voetballers van groep 7 en 8 - en zo op niveau te blijven! Buiten dit alles ben ik peetoom van een erg leuk neefje en een echt familiemens die graag mooie verhalen vertelt. Dit is wat ik eígenlijk het liefste doe: verhalen vertellen aan de kids, bij voorkeur over geschiedenis. Geef mij een oude boekenkist en ik word erg enthousiast! Ik hoop u snel tegen te komen in de gangen van de Koningslinde. Mocht u vragen voor mij hebben; mijn deur staat altijd open! 

Met vriendelijke groet, Emiel van Koot 

 

IB-ers 

Vervangend IB-er groep 4 t/m 8: Koos Henkens 

Vervangend IB-er groep 1 t/m 3: Nicole Boogers 

Omdat onze IB-er ( intern begeleider ) Coby Obbink langdurig ziek is, zullen Koos Henkens en Nicole Boogers de vervangend IB-ers op De Koningslinde zijn. 

Met veel enthousiasme en expertise zullen zij het team van De Koningslinde tot de 
terugkomst van Coby versterken. Nicole is op school aanwezig op maandag, de 

overige dagen is zij werkzaam op De Lichtstraat. Koos is iedere dinsdag en woensdag aanwezig, de overige dagen is hij werkzaam op De Bolster. Beiden nodigen u van harte uit om binnen te lopen wanneer u vragen heeft. Heel fijn dat deze twee collega’s vanuit onze 

collega scholen van stichting Stroomm, zo snel van start konden gaan. 

 

Femke van Venetie is onze nieuwe administratief medewerkster. Marco van Bergen was werkzaam voor De Piramide en De Koningslinde. Met de groei van onze school zou Marco zou zijn werktijdfactor ver overschrijden. Het was niet meer te doen naast zijn baan op De Piramide. Gelukkig hebben we via een sollicitatieprocedure een goede ervaren 

administratief medewerker gevonden. Femke is de afgelopen weken door Marco 

ingewerkt en zij is vanaf nu werkzaam op de woensdag- en donderdagochtend. 

Mocht u een adreswijziging hebben of een vraag voor de administratie, loopt u dan bij 
haar binnen. U kunt haar ook mailen: administratie@obsdekoningslinde.nl 

 

Studieweek team Koningslinde van 28 maart tot en met 1 april. Alle kinderen zijn dan vrij!! 

 

Uitkomst proef met digitaal portfolio 

In de groepen 3-4-6-8 zijn de leerkrachten met een kleine groep kinderen aan de slag gegaan met het uitproberen van een digitaal portfolio. Een digitaal portfolio is een digitale map waar kinderen werkstukken, foto’s, filmpjes op kunnen slaan om zo hun ontwikkeling te laten zien. Het digitaal portfolio kan ook gedeeld worden met de ouders. Afgelopen week is het digitaal portfolio geëvalueerd. De kinderen zijn erg enthousiast en kunnen er 

gemakkelijk mee aan het werk. De leerkrachten zien ook dat het een heel praktisch middel is om mee te werken.

Inhoudelijk wordt er door leerkrachten wel veel gemist. Er is geen leerlijn aan te maken rondom ontwikkeling van vaardigheden, waar binnen ons onderwijs juist onze kracht ligt. Er is geen integratie mogelijk met de vakken taal, rekenen en lezen. Als leerkracht kun je met je groep geen doel aanmaken waar je met de kinderen aan werkt. Dit is iets dat wij wel iedere dag doen: het doel benoemen en samen met de kinderen bepalen hoe we het doel willen bereiken daarna het proces evalueren. Het digitaal portfolio van Bordfolio voldoet 

niet aan onze eisen. 

Vervolg: In nauwe samenwerking met IPC-Nederland werken we aan, een bij De Koningslinde passend, portfolio. IPC-Nederland is samen met het bedrijf Synaxion bezig met de ontwikkeling van Rapportfolio. Synaxion zal aan ons team een presentatie 

geven van de inhoud en werking van het rapportfolio. Natuurlijk zullen wij ouders en kinderen gedurende het proces betrekken bij de verdere ontwikkeling. 

Ons streven is om het eerste rapport in 2016-2017 via een digitaal portfolio te doen. 

 

Team Koningslinde feliciteert Juf Marga met het behalen van de tweede plaats bij de 
nominaties voor de onderwijsinnovatie prijs. Zie bijlage voor het artikel in het blad: 10x 

beter! 

 

Kangoeroewedstrijd 17 maart. Vanuit onze school doen er 36 kinderen mee aan de kangoeroewedstrijd, een wereldwijde wiskunde wedstrijd. Alle kinderen die graag 

mee wilden doen, nemen deel. We doen vooral mee om met plezier aan reken en wiskunde opdrachten te werken. Voor meer info: www.w4kangoeroe.nl 

Geeke en Ellen ( ouders uit groep 5 ) hebben dit initiatief genomen. Dank daarvoor! 

 

Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief: 

19-04-2016 

 

Met vriendelijke groet, 

Miron Hageman 

Directeur OBS De Koningslinde 

info@obsdekoningslinde.nl 

06-10125526 

 

Informatie: Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de 
volgende sites worden steeds bijgewerkt: www.obsdekoningslinde.nl 

facebook pagina: OBS De Koningslinde