• nieuwsbrief 3 OBS De Koningslinde  08-01-2014.jpg
  • nieuwsbrief 3 OBS De Koningslinde  08-01-2014-2.jpg

Nieuwsbrief OBS De Koningslinde #3

-----------------------------------------------------------------

Beste ouder(s), verzorger(s )


Allereerst namens het team van de Koningslinde de beste wensen voor 2014.
Op dit moment lijkt het geen winter te willen worden, met een temperatuur van 10 graden en af en toe een zonnetje lijkt het eerder voorjaar. De bouw kan hierdoor lekker doorwerken maar de winter zal zich zeker nog wel aankondigen dit jaar.
In deze nieuwsbrief vindt u de agenda voor de informatieavond op 15 januari, de huidige stand van zaken rondom de bouw en aanmeldingen.


Informatieavond:
Het doel van de avond: kennismaking met het onderwijs op de Koningslinde, het team en de ontwikkelgroep. Er is ook uitgebreid gelegenheid om als ouders kennis te maken met andere ouders en uw gedachten en ervaringen met elkaar uit te wisselen.
Tijdens de workshoprondes kunt u het onderwijs echt ervaren. Er worden drie workshops gegeven in circuitvorm ( u komt dus langs alle onderdelen ).
Workshop 1: IPC ( International Primary Curriculum )
Workshop 2: Early Bird ( Methode Engels )
Workshop 3: Ateliers
Agenda informatieavond:
19.45 uur: inloop met koffie/thee
20.00 uur: informatie over het onderwijs op de Koningslinde
20.40 uur: Start workshopsrondes ( met tussendoor een ronde koffie en thee )
21.30 uur: afsluiting en de mogelijkheid tot het stellen van vragen
Zoals al eerder vermeld, u hoeft zich niet aan te melden, u bent van harte welkom.
Locatie: Kantine van Sportvereninging Prins Hendrik, Sportlaan 1, 5263 DN Vught ( voor tomtom of andere navigatie: Postweg ).


Voortgang van de bouw:
De bouw loopt op schema. Het dak ligt erop en het grootste gedeelte van het gebouw is dichtgemaakt met betonblokken. Nieuwe foto’s zijn er nog niet omdat de bouw de afgelopen twee weken heeft stilgelegen wegens Kerst en oud en nieuw.


Op dit moment zijn we bezig om subsidie aan te vragen voor de inrichting van het schoolplein. Dit doen we vanzelfsprekend in samenwerking met het Molenven. Er zal een commissie in het leven worden geroepen die als opdracht krijgt het schoolplein in te richten. De commissie zal bestaan uit teamleden van het Molenven en van de Koningslinde. Ook enkele ouders zullen benaderd worden om de plannen straks eens te bekijken. Mocht u zelf een goed idee hebben dan horen we dat graag. Mail dan naar info@obsdekoningslinde.nl


Logo ontwerp:
De afgelopen weken is er door Studio Boot hard gewerkt aan het logo en de huisstijl voor onze school. Op de informatieavond zult u voor het eerst het logo zien.
De afgelopen weken zijn we ook druk geweest met de PR voor de school. Misschien heeft u het spandoek wel zien hangen bij de ijsbaan.


Aanmeldingen:
Het aantal aanmeldingen neemt gestaag toe. Er zijn aanmeldingen voor de groepen 1 tot en met 7.
In de volgende nieuwsbrief zullen we u uitgebreidere informatie kunnen geven over het aantal groepen dat we kunnen gaan vormen en de personele bezetting daarvan.
Het aantal geinteresseerde ouders voor de informatieavond is in ieder geval groot.


Informatie:
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
www.obsdekoningslinde.nl
facebook pagina: Obs De Koningslinde
facebook pagina: Gemeente Vught, brede school Vught Noord
De verschijningsdatum van de volgende nieuwsbrief staat gepland voor half februari.


Met vriendelijke groet,

Miron Hageman
Locatieleider OBS De Koningslinde
info@obsdekoningslinde.nl
06-10125526