Nieuwsbrief 2

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 2


  23-09-2016

   

  Beste ouders,
  De vorige week heeft u door omstandigheden die bij u bekend zijn geen nieuwsbrief ontvangen.
  Deze week dus de tweede brief van het jaar. Een week waarin we lekker mogen genieten van “nazomerweer”.

   

  Informatie avond
  Twee weken geleden heeft de medezeggenschapsraad samen met de oudervereniging een geweldige informatie avond georganiseerd. Informatie voor ouders, door ouders. Alle ouders zijn weer helemaal op de hoogte van het reilen en zeilen op De Koningslinde.
  Floor en Jan Willem hebben alle ouders en leerkrachten weten te inspireren met hun plan voor De Koningslinde Designweek.
  Daarna zijn alle ouders door de leerkrachten geïnformeerd over de inhoud van het groepsjaar van hun zoon/dochter Daarna zijn alle ouders door de leerkrachten geïnformeerd over de inhoud van het groepsjaar van hun zoon/dochter

   

  Kennismakingsgesprekken
  Deze week hebben alle ouders kennismakingsgesprekken gehad. Voor het eerst hebben we dit gedaan aan de hand van een voorbereidingsformulier. De leerkrachten hebben de gesprekken als zeer waardevol ervaren.

   

  Nieuws
  Omdat het leerlingenaantal in Het Kwartier flink stijgt, ontstaat er al snel ruimtegebrek.
  De Koningslinde is qua leerlingaantal explosief gegroeid. We passen vanaf januari niet meer in het gebouw.

   

   De gemeente biedt ons een tijdelijke oplossing in nabijheid van de school in de vorm van tijdelijke units. Daar zijn wij heel blij mee. De gemeente kan er namelijk ook voor kiezen om ons in een andere school in Vught te huisvesten. Ze hebben echt met ons meegedacht.
   In december wordt er een groeiprognose gemaakt. Naar aanleiding van de prognose wordt er gekeken of er misschien gekozen moet worden voor definitieve uitbreiding aan of op het gebouw.
   We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen rondom de units.

   

  dBOS - de Bibliotheek Op School
  Onze bibliotheek groeit. Precies een jaar geleden openden wij tijdens de Kinderboekenweek dBOS met een collectie die flink aangegroeid is door aanschaf van nieuwe boeken en giften van bibliotheek Vught én ouders. De groei is zichtbaar en allemaal dankzij de energie van ‘team biebouders’. Wij bedankten de inzet van Rezy en verwelkomden nieuwe (groot)ouders. Vanuit de bibliotheek Vught heeft er een wisseling plaats gevonden. Renny Romanec heeft haar werkplek aan de bieb-balie weer ingenomen en Emmy van Rooij is nu onze mediaconsulent vanuit de bibliotheek Vught. Renny heeft
  de samenwerking prettig gevonden en was bijzonder trots op de resultaten van ons biebteam, dat inmiddels maar liefst uit 11 medewerkers bestaat!
  Ondertussen heeft het ‘Kinderzwerfboek’ onze school gevonden. Gijs uit groep 6 heeft de eerste boeken in de school verstopt. Deze boeken herken je aan een sticker, ze zwerven van kind naar kind en willen vooral gelezen worden! De site Kinderzwerfboek.nl geeft meer informatie over dit landelijk initiatief.

   

  Kinderboekenweek
  De Kinderboekenweek 2016 heeft als thema ‘Voor altijd jong’ (opa’s en oma’s) en dat wordt een feestje. Op woensdag 5 oktober organiseren wij een opa- en oma-feest. Alle opa’s en oma’s zijn dan welkom op De Koningslinde. De kinderen verzorgen shows in de aula, grootouders lezen voor in de groepen en de ochtend wordt afgesloten met spel en spelen. Hoe leuk; spelen met opa en oma op school. Wij hopen dat dit een fantastische start van onze Kinderboekenweek gaat worden! De uitnodigingen zijn onderweg.

   

  Even voorstellen: onze stagiaire Annick van Tilburg
  Hallo allemaal, Mijn naam is Annick en ik zal dit jaar elke dinsdag te vinden zijn in groep 2/3 bij Jolanda. Ik ben daar als stagiair vanuit de PABO en hoop die studie volgend jaar rond deze tijd te hebben afgerond. Ik ben 37 jaar en heb zelf ook 2 kleine kindjes, waarvan de oudste net op school is begonnen. Dus ik leer het vak nu van alle kanten tegelijk kennen. Momenteel werk ik nog als beleidsmedewerker Cultuur bij de provincie, maar dat hoop ik dus volgend jaar te verruilen voor het vak van juf. Een diepgewortelde wens die werkelijkheid wordt. Afgelopen jaar heb ik stage gelopen in een groep 7 en een groep 5/6. Nu wil ik graag ervaring opdoen bij het jongere kind, dus daar sluit groep 2/3 prima op aan! Tot slot is het voor de beeldvorming nog wel leuk te weten dat ik een brede interesse heb. Ik ben bij de vrijwillige brandweer, ik ben dol op klussen, ik schilder en knutsel graag en ik houd van koken, bakken én lekker eten. Tot ziens op de

  Koningslinde! Annick

   

  Nieuws van de Ouder vereniging
  Beste Ouders, Verzorgers, September 2016
  Het schooljaar 2016 / 2017 is al weer enkele weken oud. De voorbereidingen van de Oudervereniging zijn achter de schermen al weer in volle gang. Met andere woorden, de Oudervereniging draait op volle toeren.
  Het doel van de Oudervereniging is om samen met de leerkrachten een invulling te geven aan en het mede organiseren van onder andere de volgende activiteiten:
  - Sinterklaasfeest;
  - Kerstfeest;
  - Carnaval;
  - jaarvergadering;
  - sportdag/Koningsspelen;
  - avondvierdaagse;
  - juffendag;
  - educatieve activiteiten gekoppeld aan bepaalde IPC trajecten;
  - en al wat meer wat gedurende het jaar op ons pad komt.
  Omdat De Koningslinde zo succesvol groeit qua leerlingenaantal worden de activiteiten ook ‘groter’ om te organiseren. Om leuke en goede activiteiten op een praktische manier te kunnen blijven organiseren, vragen wij u dit jaar een hogere vrijwillige ouderbijdrage van € 45,00 per kind per schooljaar (vorig jaar was dit €35,-). Vanzelfsprekend bent u vrij om meer of minder dan €45,- per kind bij te dragen.

   

  Vriendelijk verzoeken wij u uw bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op IBAN rekeningnummer: NL04RABO0302097171 ten name van de OuderVereniging OBS De Koningslinde onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren) alsmede van de groep.

   

  Mocht u overige vragen c.q. opmerkingen hebben dan kunt u ons altijd mailen (zie onderstaand mailadres) of een van ons aanspreken op het schoolplein.
  Met hartelijke groet,
  Oudervereniging OBS de Koningslinde
  e-mail: ov@obsdekoningslinde.nl

   

  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De Koningslinde

   

  Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief:
  30-09-2016

   

  Met vriendelijke groet namens het team,
  Miron Hageman