Nieuwsbrief 5

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 5


  21-11-2016

   

  Beste ouders,
  We hebben er weer mooie weken opzitten. We kijken met een trots gevoel terug op de eerste Koningslinde Designweek. Een week waarin wij alle dagen alle kinderen betrokken bezig zagen met programmeren en design thinking. Ook het Koningslinde café was zeer geslaagd, ouders hebben inzicht gekregen in het lerende brein van kinderen en waarom De Koningslinde werkt met de principes van brein en leren.

   

  Terugblik op de week:
  Koningslinde café, brein en leren
  Kim de Jong van Cube Consultancy gaf ons inzicht in de werking van het lerende kinderbrein. Wist u dat…………
  Een rijke leeromgeving ervoor zorgt dat het brein van uw kind zwaarder wordt?
  Feiten stampen er niet voor zorgt dat de informatie in het lange termijngeheugen komt?
  Leren in samenhang leidt tot beter leren?
  Het brein het beste in staat is om een tweede taal te leren tot ongeveer 7 jaar?
  Wanneer leerlingen zelf het leerdoel mogen bepalen, kinderen beter leren?

   

  Koningslinde Designweek:
  Met dank aan Floor Coonen en Jan Willem Goes voor de organisatie en het initiatief!
  Dank aan alle hulpouders, The Next View en de gemeente Vught!

   

  Nieuws;
  Reparatie vloer hoofdingang: In de kerstvakantie zal de vloer in het halletje hersteld worden.
  Uitnodiging masterclass IPC
  Op De Koningslinde doen de leerlingen kennis en vaardigheden op via de thema’s van het IPC. Zij doorlopen gedurende hun hele schoolloopbaan ongeveer 80 thema’s.
  Weet u welke vragen u uw kinderen moet stellen over de thema’s of bij een presentatie?
  Weet u op welke wijze uw kinderen kennis en vaardigheden opdoen? Weet u waarom leren met IPC zo breinvriendelijk is?
  Nieuwsgierig? Kom naar de masterclass IPC voor ouders!
  Wanneer? Donderdag 8 december
  Hoe laat? 19.30 uur tot 21.00 uur
  Waar? In ons Koningslinde café ( de aula )

   

  Sinterklaas
  Beste ouders,
  De Sint is weer in het land en gaat ook zeker een bezoek brengen aan de Koningslinde.
  Op vrijdag 2 december ontvangen we ’s ochtends met alle kinderen van Het Kwartier (Het Molenven, De Koningslinde, Partou en peuterspeelzaal) de Sint.
  Hij zal welkom geheten worden door Hetty en Miron en natuurlijk door alle kinderen!.
  De Sint kan niet alle kinderen op 1 dag bezoeken, daarvoor zijn het er te veel.
  Op vrijdag 2 december brengt Sint een bezoek aan de kinderen van het Molenven.
  Op maandag 5 december komt de Sint terug en bezoekt dan de kinderen van de Koningslinde.
  Wij geven dit graag van tevoren aan om verwarring bij de kinderen te voorkomen.

   

  Digitaal portfolio stand van zaken
  De afgelopen maanden is er samen met Synaxion en IPC hard gewerkt aan de ontwikkeling van het rapportfolio voor IPC-scholen.
  Op dit moment is de basis van het rapportfolio klaar, mede dankzij de input van leerkrachten en ouders die in de klankbord groep zaten.
  De komende maanden zal het team het rapportfolio verder inrichten met inhoud die bij onze school past.
  De invoering van het rapportfolio zal in het schooljaar 2017-2018 gefaseerd ingevoerd worden.
  En u zult nog uitgebreid geïnformeerd worden.

   

  Praktische informatie:
  Fietsen parkeren: Kinderen parkeren hun fiets in de grote fietsenstalling naast de school. De fietsenrekken aan de voorzijde zijn bedoeld voor bezoekers. De houten fietsnietjes zijn bedoeld voor fietsen van ouders.
  Zuinig zijn op onze buren: De bewoners van de Willem de Rijkelaan kunnen soms met hun auto de straat niet meer uit omdat er auto’s verkeerd geparkeerd worden. Wij zijn zuinig op onze buren en willen u daarom vragen de doorgaande weg vrij te houden.
  Uitgaan van de school:
  Momenteel moeten de kleuters via de hoofdingang naar buiten ( i.v.m. geplaatste dranghekken ).
  Via de hoofdingang slaan zij direct linksaf om zo over het plein naar het hek voor Partou te wandelen.
  Via het hek bij Partou gaan de kinderen naar hun ouders die buiten het plein staan te wachten.
  Aan alle ouders het verzoek om buiten het schoolplein op uw kind te wachten.
  Regen:
  Bij regen laten wij u natuurlijk niet in de kou staan!
  De conciërge zal voortaan de deur eerder openmaken.
  U en uw kinderen mogen, hoog en droog en warm, wachten in onze mooie aula tot het 8.20 uur is.

   

  Wat staat er de komende twee weken op het programma?

  21-11
  22-11
  Start IPC vervoer: (2)-3-4
  23-11
  24-11
  25-11
  Rapport 1 mee
  28-11
  29-11
  30-11
  Ouder-kind-leerkracht gesprekken
  01-12
  Ouder-kind-leerkracht gesprekken
  02-12
  Aankomst Sint op Het Kwartier

   

  Informatie:
  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De Koningslinde
  Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief: 2 december
  Met vriendelijke groet namens het team,
  Miron Hageman