Nieuwsbrief 6

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 6

   

  02-12-2016

   

  Beste ouders,
  Met veel zingen en springen hebben we vandaag met het hele Kwartier de Sint mogen ontvangen.
  Op maandag 5 december zal hij de kinderen van De Koningslinde een uitgebreid bezoek brengen.
  Op 6 december is er een studiedag voor de leerkrachten en zijn alle kinderen vrij. Op woensdag 7 december willen we weer lekker aan het werk met de kinderen. Omdat niet iedereen Sinterklaas op dezelfde manier viert, of misschien wel helemaal niet, vragen wij u geen cadeaus mee naar school te geven. Dan kunnen we weer lekker aan de slag.

   

  In deze nieuwsbrief:
   Nieuw telefoonnummer school
   Rekennieuws
   Sportdag verzet
   Uitnodiging masterclass IPC
   Nieuws van de oudervereniging
   Nieuws van de MR

   

  Nieuws:
  NIEUW TELEFOONNUMMER SCHOOL!!
  Het 06 nummer van de school komt te vervallen.
  De school is bereikbaar op: 073-2071901
  We hopen hiermee beter bereikbaar te zijn.
  Wordt er niet opgenomen, spreek dan een bericht in na de toon, uw wordt zo snel mogelijk terug gebeld.

   

  Reken nieuws
  Er zijn op You-tube instructie filmpjes te zien van Wizwijs, de rekenmethode die wij gebruiken. Denk aan min sommen met inwisselen en deelsommen op de Wizwijs manier.
  Juf Jennifer heeft een aantal van deze filmpjes op het YouTube kanaal van de Koningslinde

  geplaatst met als doel dat onze kinderen er gebruik van kunnen maken als ze even niet meer weten hoe bijv. een min som uitgerekend moet worden.
  https://www.youtube.com/playlist?list=PL-cr4l5z64X3Z5zVOAgrbOmarmbRzL8OG

   

  Sportdag verzet
  De sportdag is verzet van 24 mei naar 17 mei.
  Mocht u hier in uw agenda al rekening mee hebben gehouden omdat u graag wilt komen helpen, dan is het goed om de datum even aan te passen.

   

  Uitnodiging masterclass IPC
  Op De Koningslinde doen de leerlingen kennis en vaardigheden op via de thema’s van het IPC. Zij doorlopen gedurende hun hele schoolloopbaan ongeveer 80 thema’s.
  Weet u welke vragen u uw kinderen moet stellen over de thema’s of bij een presentatie?
  Weet u op welke wijze uw kinderen kennis en vaardigheden opdoen? Weet u waarom leren met IPC zo breinvriendelijk is?

   

  Nieuwsgierig? Kom naar de masterclass IPC voor ouders!

  Wanneer? Donderdag 8 december

  Hoe laat? 19.30 uur tot 21.00 uur

  Waar? In ons Koningslinde café ( de aula )

   

   

  Nieuws vanuit de Oudervereniging:

   

  Beste ouders,
  De feestdagen staan voor de deur en de OV is druk bezig met de organisatie van Sint en Kerst.
  We kijken er naar uit. Voor nu een aantal mededelingen:

   

  Ouderbijdrage:
  Onlangs heeft de OV een oproep gedaan voor de vrijwillige ouderbijdrage. Helaas is toen het rekeningnummer niet genoemd. Bij deze nogmaals de vraag de vrijwillige ouderbijdrage van 45 euro per kind over te maken op IBAN rekeningnummer:NL04RABO0302097171 ten name van de OuderVereniging OBS De Koningslinde onder vermelding van de voor- en achternaam van uw kind(eren) alsmede van de groep.

   

  Jumbo Spaaractie
  De actie van Jumbo ‘sparen voor je school’ heeft een mooi resultaat opgeleverd. In een zeer korte tijd is het bedrag van 258,33 opgehaald. Dit betekent dat de school bij Jumbo speelgoed kan bestellen. De school is hier erg blij mee. Dank jullie wel allemaal voor deelname aan deze spaaractie!

   

  Oproep Helpende Handen app:
  De OV doet regelmatig oproepen in de Helpende Handen app voor ondersteuning tijdens activiteiten. Veel ouders zitten al in deze app en daar zijn we als OV erg blij mee. We willen echter ook dat de groep Helpende Handen groter gaat worden en doen dan ook een oproep om je aan te melden voor deze app. Via OV@obsdekoningslinde.nl kan jij je aanmelden. Geef naam en 06 nummer door en de OV voegt je toe. Door de groei van de school vraagt het organiseren ook meer van de OV. We hebben jullie ondersteuning hier hard bij nodig zodat we de feesten en activiteiten goed vorm kunnen blijven geven.

   

  Oproep Barcommissie:
  Er zijn een aantal momenten per jaar op school waarbij ouders koffie, thee en een drankje krijgen. Te denken valt aan het Koningslinde café op 8 december (masterclass IPC) maar ook juffendag etc. Op dit moment neemt de OV deze taak nog op zich maar wil deze graag overdragen door een barcommissie in het leven te roepen. Wie van de ouders wil dit op zich nemen en een gezellige barcommissie tot stand brengen? Ongeveer drie ouders zijn hiervoor nodig. Jullie krijgen een warme overdracht! Mocht je vragen hebben of wil jij je aanmelden, dat kan via OV@obsdekoningslinde.nl.

   

  Om alvast in de agenda te zetten:

   

  Kerst:
  Op 20 december gaat groep 2-3 tot en met groep 8 schaatsen op de ijsbaan in Vught. Hiervoor zijn ouders nodig die rijden en ondersteunen tijdens het schaatsen. Inschrijflijsten voor hulpouders komen tzt op de deuren van de klaslokalen te hangen.
  Op donderdagavond 22 december zal de kerstviering plaatsvinden voor alle kinderen van de school. Verder informatie volgt tzt.
  Met vriendelijke groet,
  Oudervereniging OBS de Koningslinde

   

   

  Nieuws van de Medezeggenschapsraad
  Graag informeren wij u als MR over hetgeen tijdens de vergaderingen aan bod komt. Zo weet u wat er speelt en wordt u tevens uitgenodigd om mee te denken en input te leveren voor de onderwerpen die aan bod komen.

   

  Waar hebben we het over gehad?

   

  De Schoolgids: is iedere drie jaar aan revisie toe. Wordt door twee MR-leden kritisch doorgelezen en aanpassingen worden verwerkt tot een nieuwe gids die up-to-date is.

   

  Jaarplan: Het jaarplan is een afgeleide van het strategische 4-jaren-beleidsplan. Hierin staan enkele speerpunten die het komende jaar aandacht hebben. Het motto is
  ‘Zoeken naar verbinding & samen verder ontwikkelen van betekenisvol onderwijs’. Speerpunten zijn:
   Door ontwikkelen en sterker implementeren van cognitieve vaardigheden in het huidige programma,
   Opzetten en uitbouwen programma Hoogbegaafdheid, Zorgstructuur en Engelse lessen. Met betrekking tot dit laatste is er voorkeur voor de inzet van een Native Speaker. Het kostenaspect is hier vaak de belemmering. Zijn er bij u als ouder ideeën hierover, neem dan contact op met Miron.

   

  Rapportfolio: nieuwe vorm van rapportage per kind. Is door leerkrachten in samenwerking met IPC en andere scholen ontwikkeld. Wordt als pilot komende jaren binnen groep 7 en 8 (in)gevuld, doorontwikkeld. Eigen leerlijn van kinderen wordt meer inzichtelijk.

   

  Leerlingenraad: er is gesproken over de mogelijkheid een leerlingenraad in te stellen binnen de Koningslinde. Een mooi idee, waar verschillende talenten van kinderen tot uiting kunnen komen. Het idee zal aan de leerkrachten worden voorgelegd om te kijken of hiermee verder wordt gegaan.
  Mededeling directie: Miron heeft ons verder bijgepraat over de lopende zaken zoals: nieuwe vacature voor een fulltime leerkracht per 01.01.2017, plaatsing extra units naast de school, Sinterklaasfeest etc.

  Een zinvolle vergadering waar over veel onderwerpen gesproken wordt. We weten wat er leeft en denken mee in mogelijkheden en oplossingen. Aan u ook nogmaals de uitnodiging om mee te bouwen aan onze bijzondere school, in welke vorm dan ook!

   

  Wat staat er de komende twee weken op het programma?
  Ma 5 dec
  Sinterklaasviering
  Di 6 dec
  Studiedag leerkrachten, alle kinderen vrij
  Wo 7 dec
  Do 8 dec
  Vrij 9 dec
  Ma 12 dec
  OV vergadering 20.00 uur
  Di 13 dec
  Wo 14 dec
  MR vergadering 20.00 uur

  Informatie:
  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De Koningslinde
  Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief: 16 december
  Met vriendelijke groet namens het team,
  Miron Hageman