Nieuwsbrief 8

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 8

  20-01-2017


   

  Beste ouders,

  In de kerstvakantie hebben onze collega’s de twee kleutergroepen in de units ingericht.

  Zo konden we allemaal weer lekker van start na de kerstvakantie.

  En ook al zijn pas twee weken onderweg, er is veel te melden!

   

  In deze nieuwsbrief:

  Verhuizing groepen 1-2a en 1-2d
  Voorstellen contactpersonen
  Voorstellen: nieuwe meester groep 1-2a
  Koningslinde klusteam verzet veel werk!
  Herinnering vrijwillige ouderbijdrage 2016-2017
  Videoverslag Koningslinde designweek
  Theatertip
  Agenda

   

  Nieuws:

  Groep 1-2a en 1-2d zijn verhuisd naar “het Koningslinde resort”, de units naast de school.

  Als u ons een keer een bezoek wilt brengen? U bent van harte welkom

   

  Wij stellen aan u voor: onze contactpersonen

  Contactpersonen op de Koningslinde

   

  Er zit je iets dwars… 
  Je hebt een probleem, een klacht… 
  Wat kun je doen? 


  Er is een mogelijkheid om met iemand op school, in vertrouwen, te praten! 

  Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden, of worden er af en toe fouten gemaakt en op vrijwel alle scholen geldt de volgende procedure bij klachten en onvrede. Zo ook op de Koningslinde.
  Overleg eerst met de direct betrokkene: in de meeste gevallen de groepsleerkracht. De ervaring leert dat op dit niveau verreweg de meeste zaken naar wederzijdse tevredenheid worden opgelost.

  Bij onvoldoende resultaat volgt: 

  Overleg met de directie; bij onvoldoende resultaat volgt:
  Overleg met de interne contactpersoon; bij onvoldoende resultaat volgt:
  Inschakeling externe vertrouwenspersoon; bij onvoldoende resultaat volgt:
  Indiening van de klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.


  Wanneer een leerling of ouder zijn zorg uit wil spreken en dit bij de interne contactpersoon wil doen, kan dit altijd. De interne contactpersoon zal dan samen met de betrokkene de te volgen weg bespreken. 

  Wat doet de interne contactpersoon? 

  Eerste opvang van de klacht, het probleem d.m.v. gesprek.
  Verwijst eventueel naar de externe vertrouwenspersoon.
  Neemt contact op met ouders, directie of andere direct betrokkenen. Bemiddelt, behalve in zake van seksuele intimidatie; dan wordt direct doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.
  Neemt initiatieven ter preventie.
  Bemiddelt en zoekt naar oplossingen.
  Geeft voorlichting en doet beleidsaanbevelingen.

  Marga van Gijn-Snoeck (groep 1/2 b) en Jennifer Rutgrink (groep 7) zijn de interne contactpersonen op de Koningslinde.
  Ouders, leerlingen en collega’s kunnen met één van deze twee personen contact opnemen. U/jij kunt het beste een afspraak maken, zodat Marga/Jennifer in alle rust tijd voor u/jou vrijmaken.

                                                    

   

   

   

  Videoverslag DesignWeek@school bij OBS De Koningslinde

  Twee vliegende reporters hebben een mooi video-verslag gemaakt tijdens De Koningslinde Designweek. Ik zou zeker even een kijkje nemen! Klik daarvoor op bovenstaande link.

   

   

  Bericht van de oudervereniging

  Beste ouder(s) en verzorger(s) van de kinderen van de Koningslinde,

   

  Bij deze willen wij u herinneren aan het overmaken van de vrijwillige ouderbijdrage (richtbedrag: 45 euro per kind, mag minder maar zeker ook meer zijn ;-)) voor het schooljaar 2016-2017. Tot op heden is ongeveer de helft van wat wij begroot hebben ontvangen, dus wij hopen dat jullie overwegen dit nog wél te doen.

   

  Met het nieuwe schooljaar alweer een aantal maanden onderweg kijken we terug op een zeer geslaagde sinterklaas- en kerstviering en kijken we uit naar al het mooie dat dit jaar nog gaat komen.

   

  Wij hopen op uw bijdrage, zowel financieel (het rekeningnummer staat onderaan deze brief) als door uw aanwezigheid en helpende handen bij de komende activiteiten. Met zijn allen maken we er wederom een mooi, gezellig en actief schooljaar voor de Koningslinde van! Mocht u reeds betaald hebben, dan is deze herinnering natuurlijk niet voor u.

   

  Met vriendelijke groet, namens de oudervereniging van de Koningslinde,

   

  Uw bijdrage kunt u overmaken naar het rekeningnummer van Oudervereniging OBS De Koningslinde: NL 04 RABO 0302 0971 71 o.v.v. voor- en achternaam en groep van uw kind(eren)

   

  Jeroen Kok

  Penningmeester

   

   

  Theatertip:

   

  Theater Artemis presenteert hun nieuwste 6+ voorstelling: Oorlog, die op vrijdag 3 februari om 19.00 uur in première gaat in de Verkadefabriek in Den Bosch.  Theater Artemis nodigt die avond hun eigen gasten uit, maar ze vinden het ook heel fijn en belangrijk dat er ook kinderen in de zaal zitten. De voorstelling valt buiten schooltijd, maar wellicht vinden jullie het leuk om hier met je kind heen te gaan? We bieden kinderen een kaart aan voor € 1,-, dit bedrag gaat volledig naar War Child. Ouders betalen € 10,-.  Voor meer informatie en reserveren: https://www.verkadefabriek.nl/programma/kinderkunstfabriek/oorlog-6%2b/e_27257/p_38315/

   

  Wat staat er de komende twee weken op het programma?

  31-01

  Afsluiting IPC vervoer groep 2-3-4

  01-02

  Afsluiting IPC groep 1-2

   

   

  Informatie:

   

  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:

  www.obsdekoningslinde.nl

  facebook pagina: OBS De Koningslinde

   

  Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief: 03-02-2017

   

  Met vriendelijke groet namens het team,

   

   

  Miron Hageman