Nieuwsbrief 10

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 10

  24-02-2017


   

  Beste ouders,

  Vandaag hebben wij ons eigen gemaakte Carnavalsnummer gezongen. Ook is er een heuse raad van Elf geïnstalleerd! Daarna hebben alle kinderen deelgenomen aan het carnavalscircuit. Er zijn steken gemaakt, er is gedanst, er zijn muziekinstrumenten gemaakt.

  Kortom een mooi begin van de vakantie. Wij wensen iedereen natuurlijk ook een fijne carnaval, of een fijne vakantie!!

   

  In deze nieuwsbrief alleen een kort bericht over het programma KIES, kinderen in echtscheidingssituaties.
  Rapportgesprekken plannen

   

  Graag willen wij u attenderend op de bijlagen van KIES. KIES is een training voor kinderen in echtscheiding situaties. Wanneer dit betrekking heeft op uw kind, dan wil ik graag verwijzen naar de onderstaande tekst in deze nieuwsbrief. In de brief wordt uitgelegd wat de training inhoud. De andere bijlage bevat een aanmeldingsformulier. Wanneer u uw kind deel wilt laten nemen aan de training vul dan het aanmeldingsformulier in en lever deze in bij de intern begeleiders van school: Jasmijn Nagel en/of Marie-Louise ten Brinke. U kunt ook bij hen terecht met vragen over deze training.

   

  Kinderen in Echtscheiding Situatie (KIES)

   

  Kies is een spel-praatgroep voor kinderen die een scheiding van hun ouders hebben meegemaakt. Sommige kinderen waren nog heel jong en krijgen vragen als ze ouder worden, voor andere kinderen is de scheiding nog maar heel kort geleden en brengt het veel vragen en onzekerheid met zich mee. Door deel te nemen aan Kies leren de kinderen de scheiding beter te begrijpen en ze leren om te gaan met alles wat er verandert door de scheiding. Maar het allerbelangrijkste is dat kinderen ervaren dat ze niet de enige zijn die een scheiding meemaken.

  In de Kies-groep wordt er vooral veel creatieve werkvormen gebruikt, zoals spel, toneel, tekenen, schrijven en natuurlijk praten de kinderen met elkaar! Ze ervaren veel steun door ervaringen uit te wisselen, naar elkaar te luisteren en te helpen.

   

  Kies op de basisschool

   

  De bijeenkomsten zijn er voor de kinderen van groep 1 – 2 – 3 óf voor kinderen van groep 4 t/m 8 en worden begeleid door twee Kies-coaches. De kinderen komen 8 keer een uur bij elkaar, onder schooltijd, in een groepje van maximaal 8 kinderen voor de jonge groep en 10 kinderen voor de oudere groep. Voor de ouders van de deelnemende kinderen is er een informatie- en evaluatiebijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Kies wordt gefinancierd door de gemeente en de Kies-coaches zijn aangesloten bij het Regionaal Trainingscentrum/ CJG ’s-Hertogenbosch. Voor deelname is toestemming van beide ouders nodig.

   

  Als een school voldoende kinderen hebben voor een Kies-groep, zal allereerst gekeken worden of de groep op de desbetreffende school gegeven kan worden. Als dat niet zo is, kunnen de kinderen aansluiten bij een Kies-groep die op een andere school van start gaat.

  Informeer bij de Intern Begeleider  wat de mogelijkheden zijn voor een Kies-groep binnen de eigen school.

   

  Aanmelden en Informatie

   

  Ouders of school kan een leerling aanmelden voor Kies door het aanmeldformulier in te vullen en te mailen/sturen naar het Regionaal Trainingscentrum. Het formulier is te vinden op de website van het Centrum Jeugd & Gezin ’s-Hertogenbosch maar is ook te verkrijgen bij de intern begeleiders.

   

   

  Rapportgesprekken:

  Op dinsdag 7 maart ontvangt u een uitnodiging voor de ouder-kind-leerkrachtgesprekken in de week van 20 maart.

  De gesprekken vinden plaats op maandag 20 maart, dinsdag 21 maart en woensdag 22 maart tussen 15.00 uur en 18.00 uur. De gesprekken in groep 3 tot en met 8 zijn met de kinderen. De gesprekken met de kleuters zijn dit keer zonder kinderen.

   

  Wat staat er de komende twee weken op het programma?

   

  08-03

  MR 20.00 uur

   

  16-03

  Groep 1-2 afsluiting gezonde voeding

   

  17-03

  2e rapport mee

   

  Informatie:

  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:

  www.obsdekoningslinde.nl

  facebook pagina: OBS De Koningslinde

   

  Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief: 17-03-2017

   

  Met vriendelijke groet namens het team,

   

  Miron Hageman