Nieuwsbrief 16

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 16


  23-06-2017


  Beste ouders,


  Vandaag krijgen alle kinderen hun laatste rapport van dit schooljaar mee naar huis. De juffen en meesters hebben weer hun uiterste best gedaan om alle ontwikkelingen die de kinderen hebben doorgemaakt zo passend mogelijk te beschrijven.


  Eigenlijk zou de nieuwsbrief pas volgende week mee gaan. Maar er is zoveel tussentijds te melden dat we alle informatie toch maar in een nieuwsbrief hebben gebundeld. Zo komt u mailbox niet te vol te zitten met alle Koningslinde mail.


  In deze nieuwsbrief:
   Prikactie 27 juni: Scholen een uur later open!
   Vakantierooster en vrije dagen voor schooljaar 2017-2018 ( het uitgebreide jaarrooster volgt over twee weken )
   Nieuws vanuit de MR
   Groepsverdeling schooljaar 2017-2018
  Prikaktie: Schooldeuren een uur later open!
  Zoals wij in de vorige nieuwsbrief al aankondigden: Wij doen mee met de prikactie van het primair onderwijs.


  Wij willen u er nog een keer op attent maken dat de leerkrachten op dinsdag 27 juni een uur later met hun werk starten. Zo willen wij samen met alle deelnemende scholen een krachtig signaal afgeven en onderwijs weer op de agenda krijgen in Den Haag.
  De schooldeuren gaan die dag pas om 9.30 uur open voor alle kinderen en ouders.
  Wij hopen natuurlijk van harte dat jullie ons met deze actie willen steunen en de leerlingen een uur later naar school kunnen brengen.
  Hieronder volgt een uitgebreide toelichting van de algemeen directeur van Stichting Stroomm:


  Nieuws van de Medezeggenschapsraad (juni 2017)
  Graag informeren wij u als MR over hetgeen tijdens de vergaderingen aan bod komt. Zo weet u wat er speelt en wordt u tevens uitgenodigd om mee te denken en input te leveren voor de onderwerpen die aan bod komen.


  Waar hebben we het de afgelopen vergadering (21 juni jl.) over gehad?
  De bezetting en groepsindeling voor 2017-2018 is rond. De ouders worden aan het einde van de week geïnformeerd. Er is zorg over en zorg voor de leerkrachten die gedurende langere tijd afwezig zijn. We hopen dat zij het komende schooljaar weer inzetbaar zijn.
  Aansluitend hierop is besloten dat de groepsindeling met groep 2-3 (zoals het afgelopen jaar) het komende jaar niet voortgezet wordt. Dit, ondanks het feit dat het door de leerkracht, de ouders en de kinderen overwegend positief is ervaren. De formatie en de leerlingenaantallen in de verschillende groepen, laten het nu niet toe om het nog een jaar voort te zetten. Er is op dit moment onvoldoende expertise om het uit te breiden.


  Evaluatie verkiezingen
  Zoals verderop in de nieuwsbrief bekend wordt gemaakt, zijn de MR verkiezingen afgerond. Eeke Hallo is namens de ouders als nieuw MR-lid gekozen.
  Dit jaar is er voor het eerst digitaal gestemd. De ervaringen hiermee zijn positief. Het lijkt dat hiermee een grotere stembereidheid is onder de ouders. We besluiten om hier de komende jaren mee door te gaan.


  Ouderissues
  De laatste tijd zijn er veel activiteiten en dingen die gecommuniceerd moeten worden met ouders. Hierdoor stijgt het aantal mailtjes, klasbordberichtjes en andere vormen van communicatie. Er wordt zoveel mogelijk gebundeld, maar soms kan het even niet anders. Wel wordt gevraagd om al deze berichten goed te lezen, er staat vaak belangrijke informatie in.

   

  Vrijdag 23 juni (vandaag) komt er een mail met 2 belangrijke mededelingen:
  De eerste mededeling gaat over de staking . We willen als MR benadrukken dat we de landelijke prikactie steunen. Hopelijk heeft u als ouder ook begrip voor de actie.
  Het tweede bericht gaat, zoals eerder aangegeven over de groepsindeling voor volgend jaar.
  Als laatste nemen we tijdens de vergadering afscheid van Eric als vertrekkend MR-lid. We bedanken hem voor zijn actieve rol en betrokkenheid bij het reilen en zeilen van de Koningslinde.
  Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen aan de MR, dan kunt u die stellen aan een van de MR leden of via mr@obsdekoningslinde.nl.

   

  Uitslag MR verkiezingen:
  Uitslag MR-verkiezingen
  Afgelopen week hebben de ouders gelegenheid gekregen om digitaal hun stem uit te brengen voor de MR-kandidaat van hun keuze. Hier is gelukkig gehoor aan gegeven. Eeke Hallo en Sergej Bos hadden zich aangemeld als kandidaat voor de MR. Tijdens de verkiezingen heeft Eeke Hallo de meeste stemmen verkregen en zal daarmee de vrijgekomen plek in de MR innemen. We zijn blij dat we weer op volle sterkte de volgende periode in kunnen gaan. We bedanken beide kandidaten voor hun aanmelding! En beide kandidaten willen de ouders bedanken die op hen hebben gestemd!

   

  Groepsindeling schooljaar 2017-2018
  Allereerst een fantastisch bericht:
  Zoals u weet en zelf kunt zien en ervaren, groeit onze school. Door de groei van het leerlingaantal kunnen we komend schooljaar met 14 groepen starten.
  Zes groepen 1-2, twee groepen 3, twee groepen 4, en verder van alle groepen één enkele groep.
  Het is geweldig dat we meteen vanaf het begin van schooljaar 2017-2018 met een zesde kleutergroep kunnen starten. Dit is mogelijk door extra financiering vanuit Stichting Stroomm.
  Hierdoor kunnen we vanaf de start van het nieuwe schooljaar beginnen met 6 kleine kleutergroepen. In plaats van starten met 5 volle groepen en in januari een instroomgroep.
  Daarnaast staten we met twee groepen 3 en twee groepen 4.

  Na een zorgvuldig intern overleg tussen alle betrokkenen zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 over de diverse groepen verdeeld. We hebben onder andere gekeken naar kind kenmerken, gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling, aantallen jongens en meisjes, leeftijd en ontwikkelingskenmerken.
  De kinderen die nu in groep 0 en 1 zitten zijn verdeeld over zes groepen, hierdoor is het mogelijk dat uw kind bij een andere leerkracht en/of andere kinderen in de groep komt.
  Wij begrijpen dat het voor u als ouders soms moeilijk is dat uw zoon of dochter niet bij een reeds bekende juf zit, of niet bij bekende kinderen van het kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Onze ervaring leert dat kinderen heel snel aan een nieuwe groep wennen. En dat kinderen elkaar blijven opzoeken na school of tijdens onze gezamenlijke pauzes.
  De pilot van de groep 2-3 combinatie is uitgebreid geëvalueerd met betreffende ouders, het team en de MR. De eindconclusie is, dat de resultaten op sociaal-emotioneel-, en leergebied niet uitgesproken positief of negatief zijn. Wanneer het formatief mogelijk is, zouden wij de pilot nog een jaar voort willen zetten.
  Inmiddels blijkt dat het formatief niet mogelijk is om de pilot 2-3 voort te zetten. De leerlingen die nu in groep 2 zitten, van de 2-3 combinatie, blijven als groep bij elkaar en worden aangevuld met leerlingen uit de andere groepen 2. De groep 3 leerlingen uit de groep 2-3 combinatie blijven ook als groep bij elkaar. De leerlingen van de groep 3 van Juf Anne worden evenwichtig verdeeld over de beide groepen 4.
  De groepen 5 t/m 8 blijven in dezelfde samenstelling als dit moment, behalve dat zij naar een nieuwe juf of meester gaan.

   

  Hieronder leest u de groepsbezetting voor schooljaar 2017-2018. Voor de groepen 1-2f en 4b hebben we goede invallers op het oog. Echter dit moet nog geaccodeerd worden door het bestuur. Wanneer wij hier meer duidelijkheid over hebben dan laten wij u zo spoedig mogelijk weten wie de leerkracht worden van de genoemde groepen.


  Mag ik aan u voorstellen:
  De afgelopen week hebben we een flink aantal gesprekken gevoerd met mogelijke collega’s. Ook deze keer mochten we leerkrachten werven van buiten onze stichting. We hebben maar liefst 50 brieven gekregen! En hadden dus een heel ruime keuze.
  We hebben bij het aannemen van de nieuwe leerkrachten nadrukkelijk gelet op hun interne drive om het onderwijsconcept mee uit te werken en verder vorm te geven. Collega’s die de kinderen zien, en die gedreven en enthousiast zijn en die gewend zijn om thematisch te werken, zoals wij dat bij IPC doen.

   

  De sollicitatiecommissie was bij beide leerkrachten die we hebben aangenomen unaniem voor!
  Wij willen Sandra en Miriam van harte welkom heten op onze fijne school.
  Eva Brekelmans krijgt een aanstelling op vervanging van het ziekteverlof van Juf Ellen. Ook al gaat het weer een stuk beter met Juf Ellen, het komende schooljaar zal zij helaas nog niet aan het werk gaan.

   

  Wij nodigen u van harte uit om onze nieuwe collega’s te ontmoeten en de hand te schudden tijdens de wenochtend op 3 juli.

   

  Groepsverdeling/klassenbezetting schooljaar 2017-2018
  maandag
  dinsdag
  woensdag
  donderdag
  vrijdag
  Groep 1-2a
  Suzan
  Suzan
  Suzan
  Suzan
  Suzan
  Groep 1-2b
  Marga
  Marga
  Marga
  Marga
  Marga
  Groep 1-2c
  Anne Boeren
  Anne Boeren
  Anne Boeren
  Anne Boeren
  Anne Boeren
  Groep 1-2d
  Coby
  Coby
  Coby
  Linda
  Linda
  Groep 1-2e
  Josse
  Josse
  Josse
  Josse
  Josse
  Groep 1-2f
  Miriam
  Miriam
  Miriam
  Anniek
  Anniek
  Groep 3a
  Jolanda
  Jolanda
  Jolanda
  Jolanda
  Jolanda
  Groep 3b
  Sandra
  Sandra
  Sandra
  Sandra
  Sandra
  Groep 4a
  Saskia
  Saskia
  Elke
  Elke
  Elke
  Groep 4b
  Eva
  Eva
  Saskia
  Eva
  Eva
  Groep 5
  Anne v. Deursen
  Anne v. Deursen
  Anne v. Deursen/Lieke
  Anne v. Deursen
  Anne v. Deursen
  Groep 6
  Laura
  Laura
  Laura/Lieke
  Lieke
  Lieke
  Groep 7
  Simone
  Simone
  Jennifer
  Jennifer
  Jennifer
  Groep 8
  Emiel
  Emiel
  Emiel
  Emiel
  Emiel

   

  De groepen 1 tot en met 4 ontvangen van ons nog een mail waarin u kunt zien in welke groep en bij welke leerkracht uw kind/kinderen volgend jaar in de klas zitten.
  Miriam Jongeling
  Leerkracht groep 1-2f op maandag, dinsdag, woensdag en om de week ook op donderdag
  Sandra Warringa
  Leerkracht groep 3b
  Eva Brekelmans Leerkracht groep 4b ( invulling ziekteverlof van Ellen van Engelen voor het gehele schooljaar )

   

  Informatie:
  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De Koningslinde
  Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief: 7 juli 2017
  Met vriendelijke groet namens het team,
  Miron Hageman

   

   

  Wat staat er de komende twee weken op het programma?
  Ma 19-06
  OV 20.00 uur
  Afsluiting IPC gr 7-8
  Wo 21-06
  MR 20.00 uur
  Vr 23-06
  3e rapport mee
  Wo 28-06
  Afsluiting IPC groep (2)-3-4
  Do 29-06
  Afsluiting groep 5-6
  Vr 30-06