Nieuwsbrief 14

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 14
  02-06-2017
  Beste ouders,
  Volgende week hebben alle collega’s van De Koningslinde een studieweek. Alle kinderen zijn dan vrij.
  In deze studieweek volgen alle collega’s de laatste 2 trainingen Classroom English.
  We evalueren de speerpunten uit het jaarplan 2016-2017 en gaan daarna verder met het vaststellen van de speerpunten voor het jaarplan van schooljaar 2017-2018.
  Verder volgen we een hele dag scholing over breindidactiek en leggen daarmee een verbinding naar het toepassen van structureel coöperatief leren in onze lessen.
  Wij gaan dus lekker actief aan de slag!
  In deze nieuwsbrief:
   Formatie en vacature ruimte
   MR verkiezingen
  Nieuws:
  Formatie en vacature ruimte 2017-2018
  Het leerlingaantal waar we in het schooljaar 2017-2018 mee van start zullen gaan, zal ongeveer 313 leerlingen zijn.
  Hiervoor krijgen we vanuit het rijk financiering voor 15 full-time arbeidsplaatsen. Het is aan de school hoe je de arbeidsplaatsen in wilt zetten. Of je dan ook 15 groepen maakt of dat je bijvoorbeeld 14 groepen maakt en 1 leerkracht vrij roostert voor de ondersteuning van de directie.
  Wij hebben ervoor gekozen om alle beschikbare arbeidsplaatsen in te zetten voor de groepen, zodat de groepen zo klein mogelijk blijven.
  Onze mooie school breidt zich het komende schooljaar dus met 2 groepen uit.
  Hierdoor ontstaat er vacature ruimte die we deels met een ervaren leerkracht vanuit onze stichting in mogen vullen en deels met een volledig open vacature, dus we mogen ook werven buiten onze stichting.
  Volgend schooljaar zullen er 12 groepen in het hoofdgebouw gevestigd zijn en 3 groepen in het resort.
  Wij zijn met de gemeente in gesprek voor een langdurige en mooie oplossing voor onze huisvestigingsvraag.
  Verder bent u waarschijnlijk heel nieuwsgierig naar welke leerkracht uw zoon of dochter volgend schooljaar gaat. Daar kan ik u nog geen definitief antwoord op geven. Wij verwachten u dat halverwege juni te kunnen laten weten. Dat is namelijk ook afhankelijk van de sollicitatieronde die plaats gaat vinden.
  Nieuws van de MR
  Beste ouder(s)/verzorger(s),
  Zoals eerder aangegeven ontstaat er volgend schooljaar een vacature binnen de MR. Twee geweldige kandidaten hebben zich aangemeld voor deze vacature. Dit betekent dat er in de week van maandag 12 juni 2017 tot vrijdag 16 juni 2016 digitale verkiezingen zullen plaatsvinden. Alle ouders ouders/verzorgers ontvangen een e-mail en kunnen één stem uitbrengen via het daarvoor bestemde platform. Graag stellen we de kandidaten nu al even aan u voor:
  Eeke Hallo
  Mijn naam is Eeke Hallo. Ik ben de moeder van Diede uit groep 2/3 en Brune uit groep 1/2B. Ik stel mij graag beschikbaar als kandidaat voor de MR.
  Nadat ik vier jaar geleden - als ouder - vrijwillig deelgenomen heb aan de werkgroep welke zich bezighield met het opzetten van ‘de nieuwe school’ in Vught had ik het geluk er ook nog te mogen komen werken. Ik heb twee jaar met heel veel plezier als juf op de Koningslinde gewerkt. Sinds afgelopen jaar heb ik mijn droom verwezenlijkt en ben een eigen praktijk in kindercoaching gestart. Dit viel niet meer te combineren met mijn baan op de Koningslinde.
  De leerlingen en de school liggen mij erg aan het hart en ik denk dat ik met mijn kennis en achtergrond een positieve bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het succes van de school.
  Sergej Bos Bij deze wil ik mij, Sergej Bos, vader van Benthe Bos (klas 1-2d), kandidaat stellen voor de MR-oudergeleding. Korte motivatie: 1. Stabiele basis creëren van de MR gedurende langere periode. Alleen door langer betrokken te zijn ben ik van mening dat er een optimale samenwerking met het bestuur ontstaat. 2. Bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de school en onderwijs waarbij een "geluid" van de MR als vertegenwoordiger van ouders jegens het bestuur belangrijk is. 3. Inhoud en vormgeving van het onderwijsprogramma aan verandering onderhevig is en ik graag op de voorgrond betrokken wil zijn om hierover mee te denken en input te leveren. 4. Ontwikkeling van onze dochter Benthe, en later ook Thijmen (onze zoon), een zo optimaal mogelijke basis mee te geven voor hun latere ontwikkeling. Het onderwijs is hierin een belangrijk onderdeel.
  Wij hopen natuurlijk dat u allen massaal gaat stemmen en zullen de uitslag uiterlijk 23 juni mededelen.
  Hartelijke groet,
  Margreet te Giffel, Eric Minnaard & Michiel Alberda (MR-oudergeleding van de Koningslinde)
  Informatie:
  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De Koningslinde
  Verschijningsdatum volgende nieuwsbrief: 16-06-2017
  Met vriendelijke groet namens het team,
  Miron Hageman
  Wat staat er de komende twee weken op het programma?
  5 t/m 9 juni
  Studieweek leerkrachten, alle leerlingen vrij
  Ma 12 juni
  Di 13 juni
  Avondvierdaagse
  Wo 14 juni
  Avondvierdaagse
  Do 15 juni
  Avondvierdaagse
  Vrij 16 juni
  Avondvierdaagse