Nieuwsbrief OBS De Koningslinde #4

  -----------------------------------------------------------------

   

  Nr 4.

  Vught, 10 februari 2014,

  Aan: de ouders, verzorgers van de leerlingen

  Als team kijken wij terug op een zeer geslaagde Informatieavond.

  De opkomst met meer dan 150 geïnteresseerden was overweldigend!

  Er is een flink aantal aanmeldingen en kennismakingsgesprekken uit voortgekomen.

  Tot de carnavalsvakantie is de afsprakenkalender dan ook druk bezet.

  Voortgang van de bouw:

  Woensdag 12 februari aanstaande, brengen wij een bezoek aan de bouwlocatie om te kijken

  naar de extra ruimte die de gemeente Vught ter beschikking stelt als speelruimte.

  Het gaat om het stuk grond dat direct grenst aan Atletiekvereniging Prins Hendrik.

  Samen met de gemeente, het bestuur van Jeugdactief en de vier hoofdgebruikers

  van de brede school wordt bezien hoe de buitenruimte optimaal kan worden ingericht.

  De bouw is prima op schema. Zoals op de foto’s zichtbaar wordt er momenteel duurzaam isolatiemateriaal in de spouwen aangebracht.

  Kickoff bijeenkomst werkgroepen:

  Voor de inrichting van de teamkamer, pantry, keuken, schoolplein en kas is een aantal werkgroepen samengesteld. Iedere werkgroep bestaat uit leerkrachten en ouders (afgevaardigden van alle gebruikers in de brede school). Mocht u willen deelnemen aan één van deze werkgroepen dan bent u van harte welkom en kunt u een email sturen aan: info@obsdekoningslinde.nl

  Op donderdag 20 februari as. Om 19.30 uur vindt de kickoff bijeenkomst plaats

  in het gebouw BOR (beheer openbare ruimte) aan de Kettingweg nr 7b.

  Aanmeldingen en informele bijeenkomst voor ouders/verzorgers:

  In de afgelopen weken is het aantal aanmeldingen flink gestegen.

  Voor de kleutergroep zijn er op dit moment 14 inschrijvingen en de verwachting is dat daar nog een aantal kinderen bijkomt tot aan de start van het nieuwe schooljaar.

  Na de start van het nieuwe schooljaar 2014-2015 zal de kleutergroep

  gedurende het schooljaar verder groeien met instromende kinderen die lopende het schooljaar

  4 jaar worden.

  Tweede Informatieavond op donderdag 27 maart 2014:

  N.a.v. meerdere gesprekken die nu gepland staan met ouders van instromende leerlingen

  voor de groepen 3-4 en voor de groepen 5-6-7 verwachten wij een verdere toename

  van aanmeldingen.

  Uit de gesprekken blijkt dat een aantal ouders/verzorgers nog even wacht

  met de aanmelding van hun kind(eren) totdat meer bekend is over de grootte van de groepen.

  Het team van De Koningslinde biedt ouders/verzorgers daarom graag de gelegenheid

  om elkaar onderling op informele wijze te kunnen ontmoeten op een informatieavond.

  Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie verstrekt en kunt u vragen te stellen.

  Datum: donderdag 27 maart 2014

  Locatie: de kantine van Atletiekvereniging Prins Hendrik, Sportlaan 1, Vught

  Aanvang: 20.00 uur

  Bent u voornemens te komen op deze avond, stuurt u dan een e-mail naar:

  info@obs-dekoningslinde.nl

  Kennismaking met de leerlingen:

  In mei en juni nodigen we alle kinderen van De Koningslinde uit om onderling

  kennis te maken met elkaar en met het onderwijzend team.

  Er is dan een gezamenlijke activiteit voor de kinderen in het kader van het nieuwe schoolgebouw.

  Via de mail wordt u tijdig geïnformeerd over datum en tijdstip.

  Ook bij deze sessie bent u als ouder/verzorger weer van harte welkom!

  Informatie:

  Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van De Koningslinde,

  dan verwijzen wij u graag naar onze actuele sites:

  internet: www.obsdekoningslinde.nl

  facebook pagina: Obs De Koningslinde

  facebook pagina: Gemeente Vught, brede school Vught Noord

  De verschijningsdatum van de volgende Nieuwsbrief Nr 5. staat gepland voor eind maart.

  Met vriendelijke groet,

  Miron Hageman, 06-10125526

  directeur Obs De Koningslinde info@obsdekoningslinde.nl