Nieuwsbrief 1

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 01
  08-09-2017
  Beste ouders,
  We zijn dit schooljaar weer goed van start gegaan. Het is fijn om alle kinderen en ouders weer terug te zien op De Koningslinde. En het is erg leuk om alle nieuwe ouders en kinderen welkom te mogen heten op onze school.
  De afgelopen twee weken is er al weer veel gedaan op school en in het kader van beelden zeggen meer dan woorden heb ik wat foto’s toegevoegd aan deze nieuwsbrief.
  Op de foto’s zie u onder andere: Madscience-standbeelden maken-groepsvorming tijdens de gouden weken-rekenles met meten maten en schatten-naar het bos-coöperatieve werkvormen-gym-leren door te doen-creëren-informatie avond voor alle ouders.

  In deze nieuwsbrief:
   Informatie over de gouden weken en groepsvorming
   Aanmelden broertjes en zusjes voor het schooljaar 2018-2019
   Aankondiging landelijke staking primair onderwijs op 5 oktober
   Informatie GGD over teken
   Ruim baan voor onze kids op het fietspad
   Jaarkalender
   Save the date
   Agenda
  De gouden weken en groepsvorming
  Ieder schooljaar starten we de eerste zes weken met de GOUDEN WEKEN, een programma voor groepsvorming. Ieder jaar start het proces van groepsvorming opnieuw omdat de groep een nieuwe leider krijgt, namelijk, de nieuwe leerkracht.
  Tijdens de gouden weken volgen we de groepsvorming nauwgezet en sturen het proces van groepsvorming aan. Iedere dag worden er korte activiteiten gedaan of groepsspelen gedaan die passen bij de fase van groepsvorming.
  • De leerkrachten bedenken samen met de kinderen de omgangsafspraken en groepsafspraken. We geven samen antwoord op de vraag: “Hoe zorgen we ervoor dat iedereen een fijn schooljaar heeft?” Hier komen groepsafspraken uit voort, bijvoorbeeld: “Wij zijn aardig voor elkaar”. Na die groepsafspraken spreken we zichtbaar gedrag af: “Wat zie ik als je
  aardig bent voor elkaar?”. De groepsafspraken hangen zichtbaar op in de groep.
  Hieronder leest u uitgebreide informatie over groepsdynamica, het helpt u als ouders te begrijpen wat er de eerste zes weken in de groep van uw zoon of dochter gebeurt. Groepsdynamica Groepen maken altijd een aantal fases door. Deze fases van groepsvorming vinden plaats in elke groep, dus ook in je schoolklas. In deze fases bepalen de groepsleden bewust en onbewust hoe de groep zich zal gaan gedragen, wie de leiders worden, of er een zondebok aangewezen wordt, enz. Bij elke fase hoort een bepaald verloop. Als je niet zou ingrijpen, volgt dat verloop de wetten van de groepsdynamica. Door te anticiperen op het verloop, kun je als leerkracht het proces ombuigen ten gunste van een goed groepsklimaat. Dat laatste is handig, want dat betekent dat je na een tijdje een gezellige, goed werkende groep hebt. En in een goed werkende groep met een fijne sfeer heb je minder kans op probleemgedrag. Fases in groepsvorming De fases in groepsvorming zijn:  Forming  Storming  Norming  Performing  Termination
  1. Forming De groepsleden kennen elkaar nog niet, of als de groep vorig jaar al bij elkaar was, weten de groepsleden niet of alles bij het oude is gebleven. Hoe jonger kinderen zijn, hoe meer ze in de grote vakantie zijn veranderd. Het is een verkenningsfase, die bij nieuwe groepen één à twee weken duurt en die bij groepen die elkaar kennen wat korter kan duren. De groep is in deze fase vaak nog heel rustig. De kinderen zijn meer bezig met zichzelf en hoe ze overkomen op de anderen. In deze fase zorgt de leerkracht vooral voor veiligheid. 2. Storming De groepsleden weten ondertussen een beetje wat ze van de anderen kunnen verwachten. De grenzen van de eigen veiligheid zijn verkend en nu kunnen ze zich gaan profileren. "Mijn mening moet gehoord worden, ik ben er ook." Voor een buitenstaander is de groep rumoerig. Er zijn botsingen, onenigheid en ruzietjes. Dit hoort bij deze fase en hoeft niet verontrustend te zijn. De hiërarchie wordt bepaald. De leerkracht laat merken dat conflicten bij het leven horen, maar dat de manier van oplossen wel belangrijk is. Conflicten worden samen uitgepraat. 3. Norming De leiders die in de vorige fase boven kwamen drijven, bepalen hoe er in de groep met elkaar wordt omgegaan. Zij bepalen soms onbewust, soms bewust, de ongeschreven regels. Deze normen staan eigenlijk zo goed als vast en veranderen bijna niet meer. Het is dus zaak om als leerkracht te zorgen dat er positieve groepsnormen zijn ontstaan vóór deze "vaststaan." Dit kun je bewerkstelligen door de leiders een positieve rol te geven en door de groep bewust te maken van hun gezamenlijke kracht tegen ongewenst gedrag. 4. Performing: De groep is klaar voor het werken. De introductieperiode is voorbij. Deze fase gaat bij een groep die echt nieuw is, in na anderhalf tot twee maanden. Bij een groep die elkaar al kent kan deze fase al na twee weken ingaan. De groep keert naar de vorige fases terug als er bijvoorbeeld een nieuw kind in de groep komt, als een werkweek heel intensief beleefd wordt, als er een heel hevig conflict plaatsvindt, of als er een andere ingrijpende gebeurtenis plaatsvindt. Als leerkracht moet je nu niet denken dat de groep “af” is. Een goede groep vergt onderhoud gedurende het hele jaar. 5. Termination De groep nadert het eind van het jaar. De meeste leden zullen dat jammer vinden. Het kan zijn dat ze gaan mopperen op alles en iedereen. Zo wordt het afscheid minder zwaar, want het is immers niet zo leuk hier? Ook kunnen groepjes gaan klitten. Ze spreken ook vaak af elkaar snel weer te zien.
  Aanmelden broertjes en zusjes
  Graag willen wij alle ouders vragen om broertjes en zusjes die starten in het schooljaar 2018-2019 in te schrijven. Zo krijgen we een goed overzicht van het aantal te vormen groepen voor het volgende schooljaar.
  Aankondiging landelijke staking primair onderwijs op 5 oktober
  Door de vakbonden is er een staking aangekondigd op 5 oktober. Op dit moment wordt er op school geïnventariseerd hoeveel leerkrachten deelnemen aan de landelijke stakingsdag. Ons bestuur is in overleg over de praktische zaken die bij een staking komen kijken. Alle verdere informatie daarover volgt zo snel mogelijk. Wij vragen u alvast een kijkje te nemen op onderstaande site, waarin u kort kunt lezen wat de reden en het doel is van de staking. https://www.aob.nl/nieuws/staking-5-oktober/
  Op internet vindt u diverse informatie vanuit de dagbladen en de Po raad, die u natuurlijk ook kunt bekijken.
  Ruim baan op het fietspad!
  Om de doorstroming van naar huis fietsende kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen willen wij u vragen om het fietspad zo veel mogelijk vrij te houden.
  Save the date:
  Op 28 september is er een studiemiddag voor het team. Die studiemiddag staat in het teken van creatieve processen bij kinderen. Hoe verlopen creatieve processen bij kinderen en wat vraagt dit van de leerkracht?
  De kinderen zijn die dag om 12.00 uur vrij.
  Jaarkalender:
  De jaarkalender staat als een google-agenda op de website, zodat u wanneer u dat wilt uw agenda kunt synchroniseren en alle schooldata automatisch in uw agenda kunt overnemen.
  Let u wel op dat de studiedagen niet dikgedrukt staan, dus even opletten of het om een middag of hele dag gaat. U kunt dit zien aan de tijd die erbij staat. Als er geen tijd bij staat, gaat het om een hele dag. Als er 12.00 uur staat, zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij.
  Wat staat er de komende twee weken op het programma?
  Ma 11-09
  Start IPC 3-4 Gebouwen
  Start IPC 5-6 De actieve planeet
  Start IPC 7-8 Hoe ziet onze wereld eruit?
  Di 12-09
  Wo 13-09
  Do 14-09
  Vr 15-09
  Ma18-09
  Start IPC 1-2: Welkom in het poppentheater
  OV vergadering 20.00 uur
  Di 19-09
  Wo 20-09
  Do 21-09
  Vr 22-09
  Nieuwsbrief 2
  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De Koningslinde
  Met vriendelijke groet namens het team,
  Miron Hageman