Nieuwsbrief 5

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 5 13-11-2017

   

  Beste ouders, De dagen worden korter en de avonden langer. Ondertussen kleurt het bos rondom de school de mooiste kleuren, geel, rood, oranje en bruin. Het team heeft op 6 november een interessante verdiepende studiemiddag gehad over spellingonderwijs en over taalontwikkeling bij kleuters. Inzichten over het lesgeven ( de didactiek ) veranderen met de jaren. Het blijft dus belangrijk dat al onze collega’s up to date blijven. Het tweede deel van de studiemiddag zijn we met coöperatieve werkvormen en teamvorming aan de slag gegaan. We hebben informatie uitwisseling, elkaar beter leren kennen en het delen van mooie voorbeelden aan elkaar gekoppeld met een coöperatieve werkvorm. Coöperatieve werkvormen zijn breinvriendelijke activiteiten waarbij iedereen actief deelneemt, samenwerkt en informatie uitwisselt. De coöperatieve werkvorm die we hebben geoefend is: zoek iemand die. Zoek iemand die jou iets kan vertellen over een activiteit waar hij/zij trots op was. Zoek iemand die jou iets kan leren over…. Zoek iemand die …. Deze coöperatieve werkvorm is ook meteen een mooi voorbeeld voor de collega’s om in de klas in te zetten. Hou klasbord maar in de gaten, u zult deze werkvorm zeker een keer voorbij zien komen. 

  In deze nieuwsbrief
   De cultuurloper
   De week van de mediawijsheid
   Nieuws van de Ouder Vereniging
   Verzoek parkeren

   

  Wij werken met De Cultuur Loper aan Cultuureducatie met Kwaliteit Dankzij goed cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst. Op onze school vinden wij cultuuronderwijs heel belangrijk voor de leerlingen. Onze gemeente en het Rijk vinden dat ook. Met de subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit stellen zij geld en ondersteuning beschikbaar voor scholen met ambitie op dit gebied. Wij zijn één van die scholen. En daarom nemen wij deel aan De Cultuur Loper, een programma van Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Met dit programma maken we vanuit onze eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. Zo wordt ons cultuuronderwijs nog uitdagender zodat onze kinderen zich ontwikkelen tot open, inventieve mensen. 

   

   

  De week van de mediawijsheid: Media masters

  In de week van 17-24 november start voor groep 7 en 8 de week van de mediawijsheid. Zij zullen dan meedoen aan het spel ‘MediaMasters’: MediaMasters brengt het gesprek op gang tussen leerlingen, ouders en leerkrachten over sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag.

   

  MediaMasters Game

  De MediaMasters Game is een crossmediale game voor in de klas en thuis. Spelenderwijs maken de leerlingen kennis met de kansen en de gevaren van media. De leerlingen moeten met elkaar laten zien welke mediavaardigheden zij in huis hebben om de game tot een goed einde te brengen. Leerlingen worden vijf speldagen uitgedaagd om de hoofdrolspelers in de game te helpen. Hiervoor moeten zij in de klas en thuis MediaMissies volbrengen. Dat zijn vragen en opdrachten die te maken hebben met thema’s op het gebied van mediawijsheid. De klas die de meeste punten scoort mag zich de meest mediawijze klas van Nederland noemen en wint mooie prijzen. Iedere leerling ontvangt aan het einde van de week een MediaMasters diploma. Op de site www.mediamasters.nl kunt u alvast een kijkje nemen.

   

  Nieuws van de OV

  Beste ouders en verzorgers, Hierbij weer enkele belangrijke mededelingen vanuit de OV. Wij hopen op jullie steun zodat we ook dit schooljaar weer met een voltallig aantal mensen de feesten op school vorm kunnen gaan geven. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van onderstaande mededelingen, neem dan gerust contact met ons op via: OV@obsdekoningslinde.nl Oproep commissieleden Door de groei van de school en de eerste ervaringen van de afgelopen jaren heeft de OV gekozen voor een nieuwe opzet in dit schooljaar. De OV is tot nu toe verantwoordelijk geweest voor het uitdenken en uitvoeren van diverse activiteiten . De OV wil volgend jaar gaan werken met diverse commissies waar zowel OV leden als ouders in zitten om een activiteit uit te denken en uit te voeren, denk aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval en sportdag. Omdat we met commissies gaan werken kan de OV de organisatie meer verspreiden en is het vele werk beter te hanteren. Concreet betekent jouw rol in de commissie dat je meedenkt, ontwikkelt en uitvoering geeft aan de betreffende activiteit. Hierdoor ben je voor het gehele proces samen met de deelnemende OV leden verantwoordelijk. Jullie vergaderen op zelf te bepalen data en tijden om deze activiteit voor te kunnen bereiden. Op dit moment zijn wij opzoek naar ouders die zich willen aansluiten bij de volgende activiteiten: - Carnaval - Schoolfoto Ben je enthousiast geworden en wil jij je aan een van bovenstaande activiteiten verbinden als commissielid en/of helpende hand, geef je dan op. Dat kan via OV@obsdekoningslinde.nl

   

  Oproep Helpende Handen

  Naast de verschillende commissies, zijn wij altijd op zoek naar ouders die tijdens de activiteiten willen helpen. We merken dat veel ouders het leuk vinden om bij te springen maar dat we dit niet altijd even makkelijk georganiseerd krijgen. Daarom hebben wij de-helpende-handen-app aangemaakt. Middels deze app kunnen wij ouders oproepen om mee te helpen tijdens de activiteiten zelf. Wil jij dus best wel eens je handen uit de mouwen steken en bij springen tijdens de verschillende activiteiten meld je dan aan via OV@obsdekoningslinde.nl Informatie van de Sinterklaas-commissie Nog heel even en dan is de Sint weer in het land. Op maandag 4 december zullen wij hem om 8:30u samen met Het Molenven binnen halen. Deze dag zal hij meteen ook alle kinderen van De Koningslinde bezoeken in de klas. Verder informatie volgt.

   

  Informatie van de Kerst-commissie

  De voorbereidingen voor Kerst zijn ook al in volle gang. Dit jaar is na overleg besloten op vrijdagochtend 22 december een feestelijk kerstontbijt te organiseren door en voor de kinderen. Ieder kind zal zorg dragen voor een deel van het ontbijt. Nadere informatie zal t.z.t. volgen maar dan weet iedereen dit alvast gezien de drukke planning in deze periode van het jaar. Met vriendelijke groet, Namens de leden van de OV

   

  Verzoek parkeren

  In het kader: beter een goede buur dan een verre vriend vraag ik graag jullie aandacht voor het volgende: De bewoners van De Majoor hebben parkeerplaatsen die alleen bedoeld zijn voor de bewoners van het flatgebouw. Het roept bij hen frustratie op wanneer zij zelf niet op hun parkeerplaatsen kunnen parkeren. Om ervoor te zorgen dat we op een goede wijze met onze buren omgaan wil ik jullie vragen te parkeren in de parkeervakken bij de school. Ondertussen zullen wij met de bewonersvereniging van De Majoor en de gemeente kijken naar een goede oplossing.

   

  Wat staat er de komende weken op het programma?

  15-11 

  14-11

  15-11 MR vergadering Start IPC 1-2: aan tafel 20.00 uur

  16-11 Afsluiting IPC 7-8: Hoe ziet onze wereld eruit?

  17-11 20-11 Start IPC 3-4: Speelgoed

  21-11 22-11 23-11 Groep 7-8 informatie avond voortgezet onderwijs 19.00 uur

  24-11 Eerste rapport mee Nieuwsbrief

   

  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt: www.obsdekoningslinde.nl

  facebook pagina: OBS De Koningslinde

   

  Met vriendelijke groet namens het team,

  Miron Hageman