Nieuwsbrief 6

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 6
  24-11-2017
  Beste ouders,
  Vandaag hebben alle kinderen van groep 3 tot en met 8 hun rapport mee naar huis gekregen.
  De leerkrachten zijn de afgelopen weken druk bezig geweest om alle groei in het rapport weer te
  geven. En alle kinderen hebben een flink leerproces doorlopen.
  Volgende week zijn er voor de groepen 3 tot en met 8 de ouder-kind-leerkracht gesprekken.
  Voor de groepen 1-2 zijn de eerste gesprekken ouder gesprekken.
  In de komende nieuwsbrieven willen wij u wat verder meenemen in ons breinvriendelijke onderwijs.
  Wij hebben de ouders daar in een aantal bijeenkomsten over geïnformeerd. Niet alle ouders zijn in
  de gelegenheid geweest om die bijeenkomsten bij te wonen. Nieuwe ouders hebben deze informatie
  nog niet.
  Omdat het zo’n wezenlijk onderdeel is van ons onderwijs willen wij iedereen de gelegenheid geven
  om hier kennis van te nemen. Vandaar iedere nieuwsbrief een korte theoretische verdieping in de
  breinprincipes.
  In deze nieuwsbrief

  • - Incidenteel overlast jongeren

  - Bezoek Sint op 4 december
  - Informatie over de breinprincipes, een introductie
  - Wijziging gegevens huisarts
  - In de bijlagen: Jaarverslag MR en Muziekonderwijs op De Koningslinde


  Incidenteel overlast jongeren
  In de weekenden en avonden is er incidenteel overlast van hangjongeren op de parkeerplaats en in
  de fietsenstalling.
  De wijkagenten zijn hierop door school geattendeerd. En het aantal surveillancerondes is hierdoor
  verhoogd. Toch willen wij u adviseren om ‘s avonds of in het weekeinde geen fietsen in de stalling te
  laten staan.


  Maandag 4 december 2017 Sinterklaas op de Koningslinde
  Op 4 december (onder schooltijd, tussen 8.30 – 14.00u) komt Sinterklaas op bezoek bij de kinderen
  van de Koningslinde. Op 5 december is Sint weer op het Kwartier en zal dan de kinderen van het
  Molenven een bezoek brengen.
  Op 4 december brengt u uw kind(eren) gewoon op tijd naar school én naar de klas.
  Alle leerkrachten van Het Kwartier en de leidsters van de Vlindertuin zullen samen met de kinderen
  naar buiten komen om de Sint met zijn pieten te ontvangen. Dit zal rond 8.45 uur zijn.
  Na een toespraak door de directeuren zal hij de laagste klassen van De Koningslinde een bezoekje
  brengen. Iedereen mag natuurlijk verkleed als Sint of Piet op school komen!


  Wijziging gegevens huisarts
  Mocht er onverhoopt iets met uw zoon of dochter gebeuren onder schooltijd, dan kan het zijn
  dat wij contact op moeten nemen met uw huisarts.
  Wanneer u van huisarts bent gewisseld dan is het van belang dat u dit doorgeeft aan onze
  administratief medewerker, Femke van Venetie: administratie@obsdekoningslinde.nl


  Wat staat er de komende weken op het programma?
  27-11 Deze week ouder-kindleerkrachtgesprekken
  28-11 Start IPC 7-8: Nederland waterland
  29-11
  30-11
  01-12
  04-12 Bezoek van Sinterklaas
  05-12
  06-12 Kinderen vrij: studiedag leerkrachten
  07-12
  08-12 Nieuwsbrief
  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden
  steeds bijgewerkt:


  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De Koningslinde
  Met vriendelijke groet namens het team,
  Miron Hageman