Nieuwsbrief 7

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 7

  08-12-2017

   

  Beste ouders,


  In deze nieuwsbrief
  - Fietsverlichting
  - Tevredenheidsonderzoek
  - Ontvangst Sint
  - Breinprincipe 1: Focus
  - IJsbaan MOVE Vught
  - Rooster voor de komende twee weken


  Fietsverlichting
  In deze donkere dagen is het goed om erop te letten dat de fietsverlichting van uw zoon of dochter
  het doet. Zeker op een rotonde zoals bij onze school waar veel verkeer van verschillende kanten
  komt is verlichting een belangrijk aandachtspunt.


  Tevredenheidsonderzoek
  Afgelopen week is de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek binnengekomen.
  Wij willen jullie hartelijk bedanken voor het invullen van de uitgebreide vragenlijst. Wij waren zeer
  tevreden met het responspercentage van de ouders van 52 procent. Bedankt!!
  Het hele team is natuurlijk zeer trots dat de leerlingen de school beoordelen met een 8,4, dat is 0,3
  boven de benchmark. Dit hebben wij uitgebreid gevierd!!
  Met het team hebben we de rapportage besproken. We hebben op een ontwikkelingsgerichte wijze de uitkomsten geanalyseerd. Dat wil zeggen dat we vooral kritisch gekeken hebben naar de
  onderdelen waar wij expliciet aandacht aan hebben besteed.
  Een uitgebreide terugkoppeling aan jullie als ouders zal gedaan worden nadat we in januari met de
  MR-leden de rapportage besproken hebben. 

   

  Ontvangst Sint
  Ook dit schooljaar heeft de Sint-commissie
  van De Koningslinde weer veel werk
  verzet om er een mooie Sint-viering voor
  de kinderen van te maken.
  En dat is deze club ouders weer goed
  gelukt! Bedankt namens alle kinderen en
  leerkrachten!
  Er zijn ook prachtige foto’s gemaakt die de
  leerkracht met u heeft gedeeld of nog zal
  delen. 
  Dit jaar kwam Sint aan in een
  brandweerauto. Hij bracht het laatste
  vermiste cadeau terug.
  Na de gezamenlijke ontvangst buiten
  heeft Sint alle groepen van onze school
  een bezoek gebracht.
   

  Wat staat er de komende weken op het programma?
  11-12
  12-12 Stakingsdag, school is de hele dag gesloten
  13-12 Afsluiting IPC 5-6: De actieve planeet
  14-12
  15-12
  18-12
  19-12
  20-12
  21-12
  22-12 Start Kerstvakantie om 12.00 uur
  Kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij
  Nieuwsbrief 7
  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden
  steeds bijgewerkt:


  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De Koningslinde


  Met vriendelijke groet namens het team,
  Miron Hageman