Nieuwsbrief 9

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 9
  19-01-2018
  Beste ouders,
  Zoals u hieronder ziet, hebben we in de tweede week na de vakantie weer heel wat met u te delen.
  Deze maand ben ik in het kader van het volgen van onze onderwijsontwikkeling weer regelmatig te zien in de groepen. Ik kan u zeggen dat ik geniet van alle breinvriendelijke lessen die de leerkrachten aan de kinderen geven. Wat een feest wanneer kinderen over een spellingsleg zeggen: Zo, dit was echt een leuke les!!
  In deze nieuwsbrief
   Breinprincipe: Herhaling
   Aanpassing rapport
   Afscheid Juf Marga
   Leren studeren in groep 8
   Vrijhouden taxistandplaats bij uitgaan school
   Save the date: Koningslinde café
   Aankondiging uitkomst tevredenheidsonderzoek en verslag MR vergadering

  Aanpassing aan het huidige rapport
  Naar aanleiding van feedback van ouders hebben we een aanpassing gedaan aan het huidige rapport.
  De ontwikkelingsbalk zal een verticale verdeelstreep krijgen.
  Zo kunt u zien hoe de groei op de leerlijn is. U kunt dan ook zien of uw zoon of dochter de doelen die bij de leerlijn horen voor dat gedeelte van het jaar al helemaal beheerst of onderweg is.
  Ondertussen zijn we bezig met de inrichting van het digitaal rapportfolio dat het huidige rapport zal gaan vervangen. We houden u hiervan op de hoogte. Wat vaststaat is dat we dit schooljaar een eerste proef draaien met het algemene gedeelte van het rapportfolio en met het onderdeel spelling.
  Natuurlijk zullen we u tussentijds verder informeren.

  Afscheid Juf Marga
  Beste Koningslinde Ouders,
  Zoals jullie allemaal weten bestaat het leven uit kansen.
  Mij is de kans geboden om te komen werken op een ervaringsgerichte basisschool in mijn eigen woonplaats.
  Dit heeft mijn nieuwsgierigheid gewekt en ik heb besloten deze uitdaging aan te gaan.
  Niet omdat ik uitgekeken ben op De Koningslinde, integendeel. Deze nieuwe ronde is voor mij een kans om in iets nieuws te duiken, dat prikkelt met en dat houdt me scherp.
  Ik wil jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen, de fijne tijd en prettige samenwerking van de afgelopen jaren op De Koningslinde.
  Groetjes Marga
  Wij gunnen Marga haar ontwikkeling en uitdaging natuurlijk van harte en wensen haar heel veel succes. Al zullen we haar als collega en juf erg missen.
  Alle collega’s hebben samen met Marga de afgelopen jaren hard gewerkt aan de vormgeving van het kleuteronderwijs op onze school. Er is gezamenlijk een stevig fundament neergezet waar we de komende jaren met vertrouwen op voort kunnen bouwen.

  Leren studeren
  In groep 8 wordt er in deze periode flink voorbereid op de overgang naar de middelbare school. Hier komt van alles bij kijken, zoals ook het 'leren leren'. Onze kinderen uit groep 8 werken samen aan het verbeteren van hun cognitieve vaardigheden. We trainen hun vermogen om te onthouden, te leren, samen te vatten, kennis te onderscheiden en kennis uit te wisselen. Dit trainen we door het doen van verschillende oefeningen: van strategieën aanleren om rijtjes te onthouden, tot het oefenen van noteren terwijl je luistert. Maar ook het filteren van informatie en het maken van een samenvatting komen aan bod.
  Er zijn veel naslagwerken te vinden over leren leren, en misschien vindt u het interessant om hier meer over te lezen. Wij gebruiken bijvoorbeeld strategieën die te vinden zijn op www.lereniseenmakkie.nl.
  Ook gebruiken wij het tijdschrift Breingeheimen (www.breingeheimen.nl), waarin het voor kinderen inzichtelijk wordt gemaakt hoe ons brein werkt, maar ook hoe het brein het effectiefst tot zijn recht komt. Door de oefeningen op reguliere basis in de praktijk te brengen, hopen wij onze leerlingen klaar te stomen voor de overstap naar de middelbare school.
  Samen een mindmap maken
  Bladzijde uit het werkboek: breingeheimen

  Aandacht voor de Taxi standplaats van de BSO
  Er zij kinderen die naar een buitenschoolse BSO gaan. Voor deze jonge kinderen is het erg belangrijk dat zij een vaste plek hebben waar zij kunnen verzamelen en instappen. Zouden jullie erop willen letten om de taxistandplaats aan het einde van de schooldag vrij te houden voor de taxi?

  Save the date!
  De voorbereiding voor ons jaarlijkse Koningslinde café is in volle gang.
  U heeft de officiële uitnodiging deze week via de mail ontvangen.
  De onderstaande uitnodiging is een herinnering maar heeft geen actieve aanmeldknop, daar moet u even voor terugkijken in uw mail.
  Wij kunnen wel zeggen dat er waarschijnlijk nog lang over de avond zal worden nagepraat. Verder houden we de inhoud nog heel even geheim! Komt u ook?

  Aankondiging uitkomst tevredenheidsonderzoek en verslag MR vergadering
  Zowel het verslag van de MR vergadering als de uitkomst van het tevredenheidsonderzoek zal vrijdag 26 januari naar u gemaild worden.
  Het was te kort dag om na de MR bijeenkomst van afgelopen woensdag alles in deze nieuwsbrief te verwerken.

  Wat staat er de komende weken op het programma?
  22-01
  Vergadering ouder vereniging 20.00 uur
  22-01
  Afsluiting IPC gr 7-8: Nederland waterland
  23-01
  24-01
  25-01
  26-01
  29-01
  30-01
  Afsluiting groep 5-6: Bright Spark
  31-01
  01-02
  Koningslinde Café 19.30 uur
  02-02
  nieuwsbrief

  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:
  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De Koningslinde
  Met vriendelijke groet namens het team,
  Miron Hageman