Nieuwsbrief 11

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 11 27-02-2018
  Beste ouders,
  Met regelmaat loop ik een ronde door de school of breng ik bezoeken aan de groepen om op de hoogte te blijven hoe er gewerkt wordt. Ik zie dagelijks heel mooie voorbeelden waar ik van geniet en waarbij duidelijk wordt waarom ik toch zo graag in het onderwijs werk. Graag deel ik met jullie in een foto-impressie van het IPC thema in groep 5-6: Red de wereld.
  Vanaf de start van het thema is er een enorm hoge betrokkenheid bij de kinderen. Het onderwerp leeft zo, dat er vanuit de kinderen een inzamelingsactie ( flessenactie ) is opgestart om een stukje regenwoud te kopen.

  In deze nieuwsbrief
   Breinprincipe: zintuiglijk rijk
   Hulpouders gezocht voor de kangoeroewedstrijd
   Prins Hendrik talenten dag voor jongens
   Teamstudiedag op 8 maart
   Praktisch verzoek: Kiss and ride, starttijd school

  Breinprincipe: zintuiglijk rijk

  Hulp gezocht voor de wereldwijde wiskunde wedstrijd:
  Op donderdag 15 maart zal de wereldwijde wiskunde wedstrijd W4 kangoeroe plaatsvinden. Leerlingen uit groep 3 t/m 8 konden zich hiervoor inschrijven. Zij zullen op die ochtend een aantal pittige maar leuke wiskunde-opdrachten gaan maken. Wij zijn hiervoor op zoek naar ouders die hierbij aanwezig willen zijn om te zorgen dat dit soepel verloopt en om tijdens de wedstrijd te 'surveilleren'. Bent u hiervoor beschikbaar? Stuurt u dan een mailtje naar n.popelier@obsdekoningslinde.nl
  Met vriendelijke groet, Nicole Popelier Leerkracht groep 7

  Teamstudiedag op 8 maart:
  Als team willen wij graag blijven werken aan de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. Op donderdag 8 maart zijn de kinderen vrij maar zullen wij ons onder begeleiding van Kim de Jong van Cube Consultancy verder verdiepen in: De breinprincipes Coöperatieve werkvormen ( samenwerkend leren ) Het verhogen van het eigenaarschap van de leerlingen, het creëren van betrokkenheid van leerlingen bij hun leerproces, het geven van inzicht in het eigen leerproces door middel van het werken met doelen in de groep. Aan het einde van de middag sluiten wij af met een gezellige teamactiviteit en een etentje met alle collega’s.

  Week van de lentekriebels start op 19 maart:
  De Week van de Lentekriebels! Op 21 maart begint de lente, het jaargetijde van nieuw leven. Kinderen zijn vaak geboeid door de geboorte van kuikentjes, lammetjes en baby'tjes. Maar hoe groeit een baby in de buik? Wat is verliefdheid? Wat is het verschil tussen jongens en meisjes? De lente is hét moment om aandacht te besteden aan deze en andere vragen over relaties en seksualiteit. Daarom doet onze school ook dit jaar mee aan de Week van de Lentekriebels . Tijdens deze week zijn er activiteiten voor alle groepen op school. Zo geven we lessen over relationele en seksuele vorming,
  Heeft u vragen over deze Week, dan kunt u terecht bij de groepsleerkracht. Op de onderstaande website is informatie te vinden voor u als ouder. https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-delentekriebels/informatie-voor-ouders

  Praktisch verzoek rondom de inlooptijd:
  De inlooptijd tussen 8.20 en 8.30 uur is bedoeld om uw kind naar de groep te brengen, om even in de klas te kijken waar aan gewerkt wordt, of om een korte mededeling aan de leerkracht te doen. Om 8.30 uur willen alle kinderen en leerkrachten beginnen met de dagopening. Een belangrijk moment van de dag waarop de kinderen met elkaar delen wat hen bezig houdt. Ook wordt de dag doorgenomen en kijken we met elkaar wat we vandaag met elkaar gaan leren. Dit is een belangrijk moment voor groepsvorming, welbevinden en voor veiligheid en structuur. We hebben daar graag alle kinderen bij.

  Kiss and ride:
  Graag jullie aandacht voor het gebruik van de Kiss and Ride zone. U kunt elkaar en de school helpen, door goed gebruik te maken van de zone. Kiss & Ride zones 'Kiss & Ride'-zones zijn parkeerstroken bedoeld om passagiers van personenauto's af te zetten of op te halen (o.a. bij treinstations en scholen) en meteen weer verder te rijden. De wettelijke basis voor ‘Kiss & Ride' ligt in artikel 24, eerste lid, onderdeel d van het RVV1990. Daarin staat dat het verboden is te parkeren op een parkeergelegenheid, op een andere wijze of met een ander doel dan op het bord of op het onderbord is aangegeven. In de toelichting bij dit artikel wordt expliciet vermeld dat het afzetten en ophalen van passagiers (Kiss & Ride) hieronder valt. Deze 'Kiss & Ride'-zones worden bij scholen ook wel 'Zoen en Zoef'- of 'Kiss en Go'-zones genoemd. Al vele scholen hebben hiermee geëxperimenteerd en naar wij weten zijn de reacties daarover meestal positief. Desondanks wijzen wij er op dat 'Kiss & Ride'-zones alleen goed werken onder een aantal voorwaarden:
   De kinderen moeten aan de kant van de school kunnen uitstappen
   De ouders die de 'Kiss & Ride'-strook gebruiken, moeten ook echt direct weer doorrijden
   Voor ouders die even mee naar binnen willen, is - liefst wat verder van de school - parkeerruimte beschikbaar
   Het werkt vooral bij het brengen. Bij het halen moeten ouders vaak even wachten en dan krijg je toch weer opstoppingen ( bron: website, veilig verkeer Nederland )

  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt: www.obsdekoningslinde.nl facebook pagina: OBS De Koningslinde Met vriendelijke groet namens het team, Miron Hageman

  Wat staat er de komende weken op het programma?
  Ma 26-02
  Di 27-02
  Wo 28-02
  Do 01-03
  Vr 02-03
  Ma 05-03
  Di 06-03
  Wo 07-03
  Do 08-03 Alle kinderen vrij: studiedag leerkrachten
  Vr 09-03 Alle kinderen krijgen de rapporten mee Nieuwsbrief