Nieuwsbrief 12

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 12
  13-03-2018
  Beste ouders,
  Deze week slopen heel voorzichtig kleine groepen kinderen van
  groep 3 en 4 mijn kantoor binnen.
  ‘Sssssst, ze is aan het werk, en dat is heel belangrijk hoor, zij is de
  directeur!”.
  Natuurlijk mogen ze binnenkomen! Met grote ogen kijken ze
  rond in mijn kantoor, dan richt hun aandacht zich al heel snel op
  hun taak. De grote plattegrond van de bovenverdieping waarop
  ze alle lichtbronnen in kaart brengen.
  “Hebben jullie ze allemaal? “, vraag ik. Ja: Licht van buiten, van de
  zon, de lampen aan het plafond en tot mijn verbazing: De
  computer. Slimmeriken van groep 3-4!!
  Dan worden de lichtbronnen met grote zorgvuldigheid ingetekend op de plattegrond en gaan ze
  verder met hun zoektocht naar lichtbronnen. ( Thema IPC 3-4, donker en licht, vaardigheid:
  samenwerken en onderzoek doen ).
  In deze nieuwsbrief
   Deelname aan de pilot van Such Fun
   Inschrijving Jeugd Actief
   Vrije dagen van 30 maart tot en met 3 april
   Hulp gevraagd voor de laatste atelierronde van dit schooljaar
   Oproep: Interieurbouwers, bouwmaterialen bouwbedrijf, metaalbouwers
   Buitenschoolse activiteit: Onze Musical
  Deelname aan de pilot van Such Fun
  Op de Koningslinde is vanaf 1 maart een nieuwe pilot gestart in samenwerking met het
  Engelse project ‘Such Fun’. Hierbij worden vakdocenten Engels
  ingezet om onze leerlingen spelenderwijs Engels te leren. Elke
  donderdag zullen de Britse Megan, Niamh en Matt kleine
  groepjes leerlingen uit de klas halen om daar een leuke Engelse
  activiteit mee te doen die afgestemd is op het IPC-thema. Deze
  pilot zal lopen tot aan de meivakantie. Meer informatie over
  het project kunt u vinden op http://suchfun.nl/
  Dit is een aanvulling op de wekelijkse lessen Engels in alle groepen.
  Hierboven zijn een paar activiteiten van Such Fun uitgelicht:
  Spel: Brainbox, the world: overhoren en geheugentraining: kijk een minuut naar de plaat,
  daarna vragen en antwoorden in het Engels.
  Acrostic Poem: Kies een woord uit het IPC- thema: the world. Schrijf dat van boven naar
  beneden, bedenk daarna bij iedere beginletter een woord uit het thema. Schrijf het woord
  op en teken het.
  Start inschrijving Jeugd Actief
  Beste Ouder(s)/verzorger(s),
  De digitale inschrijving van de jeugdweek start 2 april en zal op 13 mei sluiten. De jeugdweek
  start dit jaar op zaterdag 11 augustus t/m 17 augustus.
  Wat moet u doen om uw kind(eren) aan te melden voor de jeugdweek?
  Ga naar www.jeugdaktief.nl en klik op de button/link aanmelden.
  Vul de gegevens in, verplicht 2 telefoonnummers en bijzonderheden/gedragsaanpak, de
  reden hiervan kunt u terug lezen op de website onder het kopje ´´veel gestelde vragen´´.
  Print het formulier uit en lever deze op 26 mei tijdens ons jubileum festival tussen 11.00uur
  en 15.00 uur in. Locatie Willem de Rijkelaan2, evenementen.
  Als we moeten loten is dit tussen 15.00 en 16.00uur, u en uw kind(eren) kunnen gewoon
  genieten van het kinderfestival en hoeven niet persé bij de loting aanwezig te zijn. Iedereen
  wordt d.m.v. een mail op de hoogte gesteld van de uitslag van de loting. In deze mail zal ook
  het rekeningnummer staan waar u het bedrag van 30,- euro over kunt maken. Wanneer dit
  goed is ontvangen is uw kind definitief ingeschreven voor de jeugdweek 2018.
  Voor vragen kunt u terecht bij het onderstaande mailadres.
  Met vriendelijke groet,
  Jeugd Aktief
  az@jeugdaktief.nl
  Vrije dagen:
  Voor de zekerheid herinneren wij u aan de vrije dagen die eind deze maand en begin deze maand in
  de kalender staan.
  Vrijdag 30 maart: Goede vrijdag, alle kinderen vrij
  Maandag 2 april: Tweede paasdag, alle kinderen vrij
  Dinsdag 3 april: Studiedag Stroomm: alle kinderen vrij
  Hulp gevraagd voor de laatste atelierronde van dit schooljaar
  De laatste atelierronde zal plaatsvinden in juni. Dat lijkt nog ver weg, maar voor we het weten is het
  alweer zover.
  De laatste ronde van het jaar is normaal gesproken altijd een gezamenlijke ronde, dus voor alle
  groepen tegelijk.
  Organisatorisch blijkt dat nogal een uitdaging te zijn omdat we met kleine groepen willen werken,
  groepen van maximaal 15 leerlingen. Zodat alle kinderen veel aandacht kunnen krijgen en echt de
  verdieping in kunnen gaan.
  Het lukt ons niet om 28 ruimtes in het gebouw te creëren ( 2x14 groepen ) vandaar dat we uitkomen
  op een woensdaggroep en een vrijdaggroep.
  De groepen 1-2-3, zullen op de woensdagen ateliers hebben.
  De groepen 4 t/m 8 hebben op de vrijdagen ateliers.
  Ook zullen de laatste ateliers losgekoppeld zijn van de thema’s.
  Mocht u nog een heel goed idee hebben voor een atelier, geef dat dan door aan de leerkracht van
  uw zoon of dochter.
  Voor een goede begeleiding van de ateliers zijn we op zoek naar flink wat helpende handen.
  We zullen een intekenformulier ophangen in iedere groep, zodat u kunt aangeven of u kunt helpen.
  Ook wanneer u 1 datum kunt helpen, is het al heel erg fijn.
  In het onderstaande schema ziet u op welke data wij hulp zoeken.
  Ateliers groep 1-2-3 Ateliers groep 4 t/m8
  Woensdag 6 juni 12.45-14.00 Vrijdag 8 juni 12.45-14.00
  Woensdag 13 juni 12.45-14.00 Vrijdag 15 juni 12.45-14.00
  Woensdag 20 juni 12.45-14.00 Vrijdag 22 juni 12.45-14.00
  Oproep: Interieurbouwers, bouwmaterialen bouwbedrijf, metaalbouwers gezocht!
  Zoals u allemaal weet, zijn wij de afgelopen weken/maanden met een club fanatieke ouders en
  kinderen bezig geweest met het brainstormen over de inrichting van onze voormalige kas.
  Daar zijn prachtige ideeën uitgekomen die we graag vorm willen gaan geven.
  Onder onze ouders zijn we op zoek naar interieurbouwers, meubelmakers, metaalbouwers die ons
  willen helpen. Of mensen met een eigen bouwbedrijf?
  Kunt u ons helpen? Stuur dan een mail naar m.hageman@obsdekoningslinde.nl
  Minicursus: Onze musical
  Wilt u tussentijds op de hoogte
  blijven van de laatste
  ontwikkelingen, de volgende
  sites worden steeds bijgewerkt:
  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De
  Koningslinde
  Met vriendelijke groet namens
  het team,
  Miron Hageman
  Wat staat er de komende weken op het programma?
  Ma 12-03
  Di 13-03
  Wo 14-03
  Do 15-03
  Vr 16-03
  Ma 19-03 Start week van de lentekriebels
  OV vergaderingen 20.00 uur
  Di 20-03
  Wo 21-03 MR vergadering 20.00 ur
  Do 22-03
  Vr 23-03 Nieuwsbrief mee