Nieuwsbrief 15

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 15
  10-05-2018

   

  Beste ouders,
  Na twee heerlijke vakantieweken zijn alle leerkrachten en leerlingen weer met volle energie aan het werk gegaan. We gaan de laatste weken van het jaar tegemoet en kijken uit naar alle leuke en leerzame momenten die nog gaan komen: de sportdag, de nieuwe IPC-thema’s, het overleg met de leerlingenraad, de Koningslinde picknick, de wendag…… We hebben er zin in!
   

   

  In deze nieuwsbrief
   Vakantierooster en roostervrije dagen 2018-2019
   Verificatie onderzoek
   Hulp gezocht voor verkeersexamen
   Helpende handen gezocht voor de laatste atelier ronde
   Nieuws van Move Vught
   Boekentips vanuit de schoolbieb
   Schoolfoto

   

  Vakantierooster en roostervrije dagen 2018-2019
  Het schooljaar is nog lang niet afgelopen en toch mogen we al vooruit kijken naar schooljaar 2018-2019. Ik heb voor u in de bijlage alvast het vakantierooster 2018-2019 toegevoegd. Zie mail.

  Het volledige rooster is nog in de maak, dat ontvangt u uiterlijk in de laatste week van het schooljaar.

   

  Verificatie onderzoek

  Op dinsdag 29 mei zal De Koningslinde bezocht worden door de onderwijsinspecteur: mevr. Baltussen, voor het zogenoemde verificatieonderzoek. Het verificatie onderzoek laat zien of de sturing op kwaliteit door het bovenschoolsbestuur ook in de praktijk werkt. Daarnaast brengt de inspectie de kwaliteit van de onderzochte scholen in beeld op vooraf bepaalde standaarden.

  De afgelopen jaren is het inspectie toezicht op de scholen nogal veranderd. Wellicht heeft u hier al wat over gehoord of gelezen.
  Op de volgende site vindt u uitgebreide informatie over het vernieuwde toezicht.
  https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vernieuwd-toezicht

   

  Hoe ziet het bezoek op 29 mei er uit?
  Startgesprek met de directeur: waar staan we nu als school en wat zijn onze ambities?
  Lesobservaties in de groepen
  Gesprek met de leerkrachten
  Gesprek met de leerlingen
  Gesprek met de intern begeleider en de directie
  Beoordeling en terugkoppeling van de bevindingen
  Wij kijken uit naar het onderzoek en zullen u natuurlijk op de hoogte houden van de uitkomsten.

   

  Hulpouders gezocht voor het verkeersexamen
  Op donderdag 17 mei hebben de leerlingen van groep 7 het praktisch verkeersexamen.
  Dit examen wordt door de scholen in Vught samen georganiseerd. Wij zijn erg blij dat dit gezamenlijk gebeurt want het is een hele organisatie wanneer je dat zelf per school zou moeten regelen.

   

  Momenteel komen wij nog 4 hulpouders te kort. Alle ouders, grootouders, oppas vanuit alle groepen zijn meer dan welkom om te komen helpen.
  Alle leerlingen zullen tijdens het examen een bepaalde route fietsen, waarbij ze onderweg posten voorbij komen, bemand door de hulpouders. Door deze posten zullen de leerlingen beoordeeld worden over hun fietsgedrag en kennis van de verkeersregels. Alle Vughtse leerlingen zullen dan ook op dezelfde dag examen hebben, maar op verschillende tijden. Als u wilt assisteren zult u van 8.30 tot 12:00uur op een post zitten. Als u ons kunt helpen dan zou dat geweldig zijn!
  Geef dit dan zo snel mogelijk door aan: n.popelier@obsdekoningslinde.nl

   

  Hulp gevraagd voor de laatste atelierronde van dit schooljaar
  De laatste atelierronde zal plaatsvinden in juni.
  De laatste ronde van het jaar is in de afgelopen jaren een gezamenlijke ronde geweest, dus voor alle groepen tegelijk.
  Organisatorisch blijkt dat nogal een uitdaging te zijn omdat we met kleine groepen van maximaal 15 leerlingen willen werken. Wij willen graag dat alle kinderen voldoende aandacht kunnen krijgen van onze experts.
  Het lukt ons niet om 28 ruimtes in het gebouw te creëren ( 2x14 groepen ) vandaar dat we uitkomen op een woensdaggroep en een vrijdaggroep.
  De groepen 1-2-3, zullen op de woensdagen ateliers hebben.
  De groepen 4 t/m 8 hebben op de vrijdagen ateliers.
  Ook zullen de laatste ateliers losgekoppeld zijn van de thema’s.
  Mocht u nog een heel goed idee hebben voor een atelier, geef dat dan door aan de leerkracht van uw zoon of dochter.

  Voor een goede begeleiding van de ateliers zijn we op zoek naar flink wat helpende handen.
  We zullen een intekenformulier ophangen in iedere groep, zodat u kunt aangeven of u kunt helpen.
  Ook wanneer u 1 datum kunt helpen, is het al heel erg fijn.

   

  In het onderstaande schema ziet u op welke data wij hulp zoeken.
  Ateliers groep 1-2-3
  Ateliers groep 4 t/m8
  Woensdag 6 juni 12.45-14.00
  Vrijdag 8 juni 12.45-14.00
  Woensdag 13 juni 12.45-14.00
  Vrijdag 15 juni 12.45-14.00
  Woensdag 20 juni 12.45-14.00
  Vrijdag 22 juni 12.45-14.00

   

   

  Boekentips van mei

   

  Eiland van Mark Janssen vanaf 4 jaar
  In dit tekstloos prentenboek viert de fantasie hoogtij. De prenten in gemengde techniek tonen zowel de wereld boven zee als alles onder water, waar ook een heleboel gebeurt. Sprookjesachtig, mooi prentenboek!
  De Muizen van Lenneke Westera vanaf 9 jaar
  Fien vindt achter de kliko wel tachtig muizen, die ook nog kunnen praten. Er zijn steeds muizen die haar aanwijzingen geven en zo gebeuren de meest fantastische dingen. Dit verhaal in de ik-stijl is luchtig en met humor geschreven. Dit originele avonturen-/reisverhaal met fantasie-elementen is heel geschikt om voor te lezen.

   

  Het (on)gewone verhaal van Bo (en Tom) van Tineke Honingh
  Vanaf 10 jaar
  Prachtig verhaal over vriendschap, zelfvertrouwen en de kracht van het woord. Het verhaal gaat over het spastische meisje Bo en de boerenjongen Tom die beiden een geheim met zich meedragen. Het is in de ik-vorm geschreven en het taalgebruik is eigentijds, rijk en toegankelijk. Schrijfstijl en thematiek doen sterk denken aan de boeken van Anna Woltz.
  Kinderen van de Eindeloze Vlakte van Ellen van Velzen vanaf 11 jaar
  Sen, de 12-jarige zoon van het Harati stamhoofd, wordt ontvoerd door de Kamarai, een vijandige nomadenstam van de Eindeloze Vlakte. Hij weigert zich te voegen naar de normen van de Kamarai. Maar al snel ziet hij dat de gevreesde krijgers onderling heel anders met elkaar omgaan dan hij had verwacht. Een mooi, integer verhaal over het nomadenleven, over respect voor mens en dier, over identiteit en acceptatie. Liefhebbers van Beckman en Terlouw zal dit boek zeker aanspreken.

   

  Charlie en ik van Mark Lowery vanaf 12 jaar
  De 13-jarige Martin en zijn jongere broertje Charlie maken stiekem een lange treinreis om een vakantie opnieuw te beleven. Het wordt een reis met een onverwachte afloop. Een gevoelig en aangrijpend verhaal, waarin ook humor niet ontbreekt.
  Alice in wiskunde wonderland van Carlo Frabetti 10 tot en met 14 jaar
  Deze sprankelend vormgegeven uitgave kan worden gelezen als een uitnodigend, verbazingwekkend verhaal én als een kennismaking met de wereld van de wiskunde die nou eens niet saai, onbegrijpelijk, zonder praktisch nut is. Juweel van een boek, met een verwondering wekkende inhoud.

   

   

  Schoolfoto
  Vanuit school worden er vele foto’s naar u gestuurd via klasbord of via de app en mail. U herkent het vast wel, een volle map met foto’s in uw mobiele telefoon of op uw pc. Vaak zijn dit mooie interessante en levendige foto’s die een prachtig beeld geven van uw kind.
  Om deze rede en ook vanwege de grote tijdsinvestering van de hulpouders, de OV ouders en de leerkrachten is er dit schooljaar in onderling overleg tussen leerkrachten en de OV voor gekozen om alleen een groepsfoto te maken.

   

   

  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:

   

  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De Koningslinde
  Met vriendelijke groet namens het team,
  Miron Hageman

   

   

  Wat staat er de komende weken op het programma?
  Wo 16-05
  MR vergadering 20.00 uur

  Ma 21-05
  2e pinksterdag, alle kinderen vrij

  Wo 23-05
  Schoolkamp groep 8
  Do 24-05
  Schoolkamp groep 8
  Vr 25-05
  Schoolkamp groep 8

   

  Nieuwsbrief mee