Nieuwsbrief 16

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 16
  24-05-2018
  Beste ouders,
  Een mooi voorbeeld waar je als directeur en als
  leerkrachten trots op bent:
  Onze groepen 5 en 6 zijn de afgelopen weken druk
  bezig geweest met het thema: Red de wereld!
  De kinderen hebben op eigen initiatief een
  inzamelingsactie gestart, een sponsorloop
  georganiseerd, flessen opgehaald, klusjes gedaan. En
  dit alles om een eigen stuk oerwoud aan te kopen bij
  regenwoudvoordekinderen.nl.
  Het totaalbedrag is €1325,30!! We zijn super trots op
  alle kinderen!
  Juf Anne, juf Lieke, juf Laura en juf Miron
  ebracht.
  In deze nieuwsbrief
   Reminder 5 juni studiemiddag team
   Herinnering ophalen t-shirts Koningslinde
   Koningslinde sportdag
   Nieuwe IB-er
   Nieuws van de leerlingenraad
   Nieuws van de MR
   Voortzetting samenwerking Such Fun in 2018-2019
   Aanvraag muziek subsidie
  Reminder 5 juni studiemiddag team
  Op dinsdag 5 juni zijn alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij.
  De leerkrachten hebben die middag een studiemiddag.
  Op ons programma staat de evaluatie van het jaarplan, de start van het nieuwe jaarplan, evaluatie
  van alle werkgroepen en een korte verdiepende training over breinvriendelijk leren.
  Herinnering ophalen t-shirts Koningslinde
  Beste ouders,
  De bestelde groene Koningslinde t-shirts kunnen op woensdag 30 mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1
  juni tussen 8.30 uur en 9.00 uur opgehaald (of geruild) worden in de grote hal onderaan de trap. Als
  u geen t-shirt inruilt, neem dan de borg van € 10,- gepast mee.
  mvg,
  De oudercommissie
  Koningslinde sportdag
  Vrijdag 1 juni vindt de vierde Koningslinde sportdag plaats. Door de ouders van de OV en door alle
  helpende handen wordt er keihard gewerkt aan alle voorbereidingen. Alle kinderen en leerkrachten
  kijken er al naar uit.
  Nieuwe IB-er
  Wij zijn blij jullie te kunnen laten weten dat wij een heel geschikte kandidaat hebben gevonden voor
  onze vacature voor een IB-er.
  In de volgende nieuwsbrief zal zij zich aan jullie voorstellen.
  De school waar zij vertrekt wil de ouders eerst op de juiste manier informeren. Dus we houden de
  naam nog even voor ons.
  Leerlingenraad
  De eerste leerlingenraad op de Koningslinde is een feit. Op 16 april 2018 kwamen we bij elkaar. Ik
  opende de vergadering samen met vier enthousiaste leden vol met verfrissende ideeën: Floris (gr 5),
  Vonne (gr 6), Lise (gr7) en Roos (gr 8). Samen hebben we afspraken en het doel van de leerlingenraad
  besproken, wat ze graag willen verbeteren op school en welke ideeën ze hebben. Ze waren zich
  allemaal bewust van de taak om hun groep te vertegenwoordigen.

  Missies:
  “Ik wil het voor mijn klas prettiger maken.”
  “Ik wil de school nog beter maken.”
  “In de leerlingenraad kan ik meedenken met de school.”
  Meer interesse? De notulen van onze vergaderingen hangen op het raam van de kas.
  Hieronder stellen de leden van de leerlingenraad zich graag voor.
  Saskia
  Hallo allemaal,
  Ik ben Floris Mandjes en zit in groep 5. Ik heb een broer en een zusje.
  Mijn hobby’s zijn: tennissen en musical. Ik vind het heel leuk om in de
  leerlingenraad te zitten, om mee te mogen denken over de activiteiten op
  school. Mijn plannen zijn: een voetbalveldje achter de school en mee na te
  denken over leuke ateliers.
  Hoi ik ben Vonne,
  Ik ben 9 jaar oud en ik zit in groep 6. Mijn hobby’s zijn: met vriendinnen
  spelen en lezen.
  Mijn sporten zijn: hockey en tennis.
  Verder zit ik op pianoles en in een koor. Daar dans en zing ik.
  Ik wilde in de leerlingenraad omdat het mij leuk en leerzaam lijkt en ik vind
  het dan ook leuk dat ik een beetje mee mag bepalen over de school.
  Hoi ik ben Lise, ben 10 jaar en op 22 juli ben ik jarig. Ik heb een broer en
  ouders ik heb een hele lieve familie en ik speel er graag mee. Ik wilde in
  de leerlingenraad zitten om mensen te helpen en mijn ideeën te delen
  met iedereen. Dit ben ik doei!
  Hallo ik ben Roos Bouwman,
  Ik ben 12 jaar oud. Ik zit op hockey en op musical les. Mijn hobby’s zijn
  tekenen en creatief bezig zijn. Ik wilde graag in de leerlingen raad omdat ik
  het leuk vind om te discussiëren met andere kinderen van mijn leeftijd.
  Mijn plannen zijn: schoolreisjes aanpakken, atelier veranderen, de
  verdeling van de school, schoon maken, schoolplein veranderen, wc
  plaatsen verwisselen, processierupsen weg, lesstof anders.
  Dit zijn mijn plannen!
  Nieuws van de Medezeggenschapsraad (mei 2018)
  Graag informeren wij u als MR over hetgeen tijdens de vergaderingen aan bod komt. Zo weet u wat
  er speelt en wordt u tevens uitgenodigd om mee te denken en input te leveren voor de onderwerpen
  die aan bod komen.
  Waar hebben we het de afgelopen vergadering (16 mei jl.) over gehad?
  De volgende onderwerpen zijn tijdens de vergadering besproken:
   Verkiezingen MR
   Status leerlingenraad
   Formatie
   Status vacature IB-er
   Schoolplan en schoolgids
  Verkiezingen MR
  Vrijdag 18 mei is de termijn voor de kandidaatstelling afgelopen. Inmiddels is duidelijk dat 1 ouder
  zich kandidaat heeft gesteld, naast Michiel, die zich nog voor de periode van 1 jaar kandidaat heeft
  gesteld.
  We zijn erg blij dat we Hilke Aarninkhof als nieuw MR lid, kunnen verwelkomen.
  Hieronder volgt een stukje van Hilke zelf (inclusief foto).
  Als aankomend lid van de medezeggenschapsraad van OBS De Koningslinde zal ik mij kort voorstellen:
  mijn naam is Hilke Aarninkhof en ik ben 39 jaar. Samen met mijn man Bart Huijs en onze twee
  kinderen wonen wij in de Kampdijklaan in Vught. Ik ben sportief, dus vaak op het hockeyveld te
  vinden en als het even kan op de ski’s. Onze dochter Meie is 4 jaar en zit in groep 1/2A bij juffrouw
  Pascalle. Wij hebben nog een zoon Rijk die op het kinderdagverblijf Koninginnelaan zit. Ik ben 12 jaar
  als advocaat werkzaam geweest en sinds twee jaar werk ik bij Heijmans als bedrijfsjurist. Naast mijn
  werk heb ik mij altijd ingezet in bestuurlijke functies (hockeyclub 's-Hertogenbosch, stichting Special
  Olympics 2012 's-Hertogenbosch en bestuurslid/voorzitter Jong Onroerend Goed Utrecht). Ik wil
  met mijn juridische achtergrond een bijdrage leveren aan de medezeggenschapsraad en daardoor
  aan het beleid en de strategie van de school. Ik hoop dat te kunnen doen vanuit een constructieve en
  positieve aanpak om zo in het belang van alle kinderen van OBS De Koningslinde het best mogelijke
  onderwijs te creëren. Ik heb er erg veel zin in!
  Welkom Hilke! We wensen je een prettige en goede tijd toe in de MR!
  Leerlingenraad
  De leerlingenraad is gekozen. De eerste vergadering is geweest en is erg positief ervaren. Er is een
  reglement opgesteld. De volgende vergadering is gepland. MR is erg positief hierover. We zijn heel
  benieuwd hoe dit zal uitpakken. Leuke ontwikkeling, passend bij de school!
  Formatie
  Miron heeft de besprekingen met het bestuur betreffende de formatie goed afgerond. We zullen
  volgend jaar starten met 15 groepen. Op dit moment worden er gesprekken met leerkrachten
  gevoerd, waarbij gekeken wordt naar de match tussen wens van de leerkracht en de wens van school
  betreffende de groepsindeling. Ruim voor de zomervakantie wordt de nieuwe groepsindeling bekend
  gemaakt.
  Vacature IB er
  Er zijn verschillende geschikte kandidaten gesproken voor de vacature van IB-er. Verwacht wordt op
  korte termijn bekend te maken wie de functie bij ons gaat invullen.
  Schoolplan en schoolgids
  Het s(strategisch) schoolplan loopt dit jaar af. Er moet een nieuw plan voor 2018-2022 opgesteld
  worden. Dit gebeurt o.b.v. de evaluatie van de eerdere plannen. Dit wordt na de zomer opgepakt.
  De schoolgids wordt aangepast aan recente ontwikkelingen. Ook dit wordt na de zomervakantie
  opgepakt.
  Een korte weergave van hetgeen tijdens de vergadering aan bod is gekomen. Voor de zomer komen
  we nog 1 keer voor een vergadering bij elkaar. We wensen iedereen nog hele fijne en goede laatste
  schoolweken toe, met sportdag en allerlei andere activiteiten!
  Voortzetting samenwerking met Such Fun
  De afgelopen maanden hebben we een pilot gedraaid met de native speakers van Such Fun.
  Na evaluatie hebben wij er voor gekozen om de samenwerking voort te zetten. De native speakers
  van Such Fun zijn studenten uit Engeland die hands on activities met de kinderen doen. En tijdens die
  activiteiten uitsluitend Engels spreken.
  De kinderen hebben genoten van de activiteiten en er spelenderwijs veel van geleerd.
  Een aantal keer per jaar zal Such Fun voor de leerkrachten “Time for Tea organiseren”. Zij kunnen
  tijdens deze bijeenkomsten hun Engelse spreekvaardigheid onderhouden/uitbreiden.
  Aanvraag muzieksubsidie
  De afgelopen weken ben ik samen met onze coördinator cultuur, Elke van Hooft, en ouder van school
  en tevens muziekdocent, Tim van Baalen , druk bezig geweest met de aanvraag voor de
  muzieksubsidie. De aanvraag is ingediend en we wachten nu op goedkeuring.
  Het plan in het kort:
  Doel: expertise vergroting in het team op het gebied van muziekeducatie en een versteviging van de
  muzieklessen binnen het programma van IPC. 
  De komende twee jaar worden er muzieklessen ontworpen die passen binnen de thema’s van het
  IPC. Door docenten van Musicare worden de lessen in het eerste jaar gegeven in de groepen, de
  leerkrachten leren van de experts. Daarna krijgen de leerkrachten scholing en gaan zij in het tweede
  jaar de lessen samen met de muziekdocent geven. Het derde jaar hebben de leerkrachten voldoende
  expertise om de lessen zelf te kunnen geven.
  Tijdens alle atelierrondes kunnen we muziekdocenten inzetten, orkesten uitnodigen, deelnemen aan
  het project van Windkracht, leren muziekprogrammeren etc.
  Duimen maar!!!!
  Wilt u tussentijds op de hoogte
  blijven van de laatste
  ontwikkelingen, de volgende
  sites worden steeds bijgewerkt:
  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De
  Koningslinde
  Met vriendelijke groet namens
  het team,
  Miron Hageman
  Wat staat er de komende weken op het programma?
  Ma 28-05 Start IPC Op reis
  Di 29-05
  Wo 30-05
  Do 31-05
  Vr 01-06 Sportdag
  Ma 04-06
  Di 05-06 Studiemiddag team: 12.00 uur kinderen
  vrij
  Wo 06-06
  Do 07-06
  Vr 08-06 Nieuwsbrief mee