Nieuwsbrief 14

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 14
  12-04-2018
  Beste ouders,
  Vorige week vrijdag heb ik een dag ingevallen in groep 5. Daar
  werden die dag de verkiezingen voor de leerlingenraad gehouden.
  Alle kinderen die zich verkiesbaar stelden hebben argumenten
  verzameld en geprobeerd de kiezers te overtuigen. Daarna hebben
  alle leerlingen in stemhokjes hun stem uitgebracht.
   Er is vooraf gediscussieerd of de kandidaten zelf ook een
  stem uit mochten brengen;
   Of het eerlijk was om op een vriendje te stemmen;
   Waar je op kunt letten als je gaat stemmen, wat vind jij
  zelf belangrijk;
   Hoe ga je om met teleurstelling;
   Kun je ook iets betekenen als je geen kandidaat wil zijn
  maar wel hele goede ideeën hebt;
   De kinderen kregen een kijkje in de democratie.
  En dit is nog maar een kleine greep uit wat de kinderen vandaag geleerd hebben.
  In de volgende nieuwsbrief zal Juf Saskia een verslag doen van de eerste bijeenkomst en alle
  kandidaten zullen aan jullie worden voorgesteld.
  bebracht.
  In deze nieuwsbrief
   De nationale buitenlesdag 2018
   6 gratis workshops van harmonie Vught
   Nieuws van de OV
   Uitnodiging infoavond rouw en verdriet
   Vader-, Moederdag, Halloween, Valentijnsdag
   Kagan Experience
  De nationale buitenlesdag 2018
  Een mooi voorbeeld van breinvriendelijk onderwijs: de buitenles.
  De afgelopen weken zijn steeds meer groepen buiten te vinden met een les rekenen-taal-spellinglezen-Engels.
  Actief buiten leren is een mooie vorm van breinvriendelijk onderwijs is. De kinderen
  gebruiken hun zintuigen, het hele lijf wordt gebruikt, de kinderen bewegen waardoor er letterlijk
  meer zuurstof naar de hersenen gaat, de kinderen werken samen en het is leuk.
  Verderop in deze nieuwsbrief leest u een kort verslag van een literatuurstudie over buitenlessen,
  door wetenschapsjournalist: Mark Mieras.
  Hieronder een impressie van de buitenlesdag:
  Spelling- woorden lezen met eeuw-ieuw-uwlezen-bloemen
  maken- verjaardag vierenvolkstuinen
  ontwerpen-rekenen-schrijvenonderzoek
  doen, het werd vandaag allemaal
  buiten gedaan.

  LITERATUURSTUDIE | WETENSCHAPSJOURNALIST MARK MIERAS RAPPORTAGE BUITENLES | DUO
  ONDERWIJSONDERZOEK & ADVIES
  Wetenschapsjournalist Mark Mieras heeft onderzocht dat niet alleen buiten spélen, maar ook buiten
  léren positieve effecten heeft op kinderen. Kinderen presteren beter op het gebied van lezen,
  schrijven, rekenen en overige vakken.
  - Door buitenlessen hebben kinderen de mogelijkheid om zelf dingen uit te zoeken, op een andere
  manier samen te werken en meer te bewegen. En meer beweging op school helpt. Sterker nog,
  gebrek aan beweging remt juist de cognitieve ontwikkeling.
  - Leren is iets anders dan het downloaden van informatie. Kennis verwerven en betekenis geven is
  een proces van proberen, experimenteren en corrigeren, van herkauwen en verteren. Ook al lijken
  leerlingen buiten het klaslokaal niet, of minder gericht op leren, toch levert buitenspel en buitenles
  als afwisseling op het leren in de klas voor het leerproces veel op. Veel meer dan we doorgaans
  realiseren.
  - Beweging stimuleert hersenontwikkeling en fysieke activiteit zorgt voor een beter lichaamsgevoel.
  - Buiten zijn stimuleert leerlingen hun eigen impulsen te volgen , om zich meer eigenaar te kunnen
  voelen van hun ontwikkeling, dat laat het geheugen beter werken en laat ze beter denken.
  - Buitenactiviteit geeft leerlingen ruimte om lesstof te verteren en toepasbaar te maken.
  - Er is een uitgebreide en overtuigende bewijslast voor de meeste van deze effecten. Dat leerlingen
  op Nederlandse scholen, in tegenstelling tot die in bijvoorbeeld Scandinavië, Engeland en Amerika
  zoveel stilzitten is in strijd met wetenschappelijke inzichten en is vooral een kwestie van traditie.
  Vught, 06-04-2018
  Aan: de Vughtse basisschoolleerlingen van groep 5 t/m 8
  Beste leerlingen,
  Middels deze brief willen we jullie graag uitnodigen voor ons buitenschools muziekproject!
  In week 19 t/m 25 worden er 6 klarinetworkshops, 6 trompetworkshops en 6 slagwerkworkshops
  gegeven op een locatie in Vught. De kinderen gaan in deze workshops onderzoeken en uitproberen
  wat er allemaal mogelijk is met dit instrument onder begeleiding van een ervaren muziekdocent. Je
  krijgt een leeninstrument mee naar huis gedurende deze 6 weken om thuis het instrument verder te
  ontdekken en te laten horen wat je er al mee kunt.
  Op woensdagavond 20 juni vanaf 19.30 uur geven alle kinderen samen met Rappo Grande (het
  leerlingenorkest van Kunst en Vriendschap) een afsluitend concert, waarin ze aan alle
  geïnteresseerden (papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, vriendjes, noem maar op!) laten
  horen wat ze in de workshops geleerd hebben en dat ze samen muziek kunnen maken!
  De klarinetworkshops vinden plaats op woensdag van 14.30 tot 15.30 uur van 16 mei tot en met 20
  juni (maximaal 10 kinderen).
  De trompetworkshops vinden plaats op woensdag van 14.00 tot 15.00 uur van 9 mei tot en met 13
  juni (maximaal 10 kinderen).
  De slagwerkworkshops vinden plaats op vrijdag van 14.15 tot 15.15 uur van 11 mei tot en met 15
  juni (maximaal 20 kinderen).
  In verband met een maximum aantal deelnemers en de grote hoeveelheid uitnodigingen, willen we
  iedereen gelijke kansen geven om mee te kunnen doen.
  Heb je interesse in één van bovenstaande workshops, meld je dan op de volgende manier aan:
  Vanaf vrijdag 13 april 9.00 uur kun je je aanmelden door een mail te sturen naar
  jeugdzaken@harmonievught.nl, waarin de volgende gegevens vermeld staan: Voor- en achternaam,
  geboortedatum, telefoonnummer, school en klas, instrumentkeuze.
  Deelname is op basis van volgorde van inschrijving vanaf bovengenoemde datum, binnen 3 dagen
  ontvang je een reactie of je deel kunt nemen of niet en de verdere informatie. Als je deel kunt
  nemen, verwachten we dat je alle workshops aanwezig kunt zijn en dat je op woensdag 20 juni bij
  het concert bent.
  Voor vragen kunt u altijd mailen naar jeugdzaken@harmonievught.nl of bellen naar Janneke Wind
  (06-22884838). We hopen op veel positieve reacties en op een mooi muzikaal project!
  Met vriendelijke groet,
  Janneke Wind
  Jeugdzaken harmonie Kunst en Vriendschap Vught
  Nieuws van de OV
  Aanschaffen en omruilen Koningslinde t-shirts
  Op vrijdag 1 juni vindt de sportdag plaats en op dinsdag 12, 13, 14 en 15 juni de
  avondvierdaagse. Het is leuk als de kinderen die meedoen dan rondlopen in een
  passend groen Koningslinde t-shirt! Hoe kom je aan een passend t-shirt? 
  Borg of omruilen
  Op de intekenlijst op de klasdeur kunt u aangeven of u een t-shirt wilt bestellen of wilt omruilen voor
  een andere maat. Voor elk t-shirt dat wij voor u bestellen vragen wij een borg van € 10,-. De borg
  krijgt u terug zodra u het t-shirt weer bij ons inlevert (in nette staat). Omdat we nauwelijks voorraad
  hebben (en de school nog steeds groeit) vragen we iedereen die een t-shirt wil ruilen of aanschaffen,
  om dit aan te geven op de intekenlijsten. De sportdag en avondvierdaagse zitten dit jaar vlak op
  elkaar. Daarom is er dit jaar één omruilactie (op woensdag 30 mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1
  juni). Dus kijk deze week of uw kind het t-shirt nog past. Als dit niet het geval is geef ons dan de
  volgende gegevens door:
  - de maat van het t-shirt dat u wilt ruilen
  - de door u gewenste maat: U kunt kiezen uit de maten 116 (4-6 jaar) - 128 (7-8 jaar)- 134 (9-11 jaar)-
  152 (12-13 jaar) en 164 (13-14 jaar)
  Bestellen kan alléén via intekenlijst
  Vanaf donderdag 5 april tot en met vrijdag 20 april hangt op elke klassendeur een intekenlijst waarop
  je kan aangeven of je een t-shirt inlevert (met daarbij de maat) en/of je een t-shirt wil bestellen (in
  welke maat). Let op: Als één van de maten niet ingevuld is, kunnen we de bestelling helaas niet
  verwerken. Na 20 april gaan we de bestelling plaatsen en is het niet meer mogelijk om uw wensen
  door te geven voor dit schooljaar.
  Dus graag voor vrijdag 20 april op de lijst aangeven!!
  Ophalen of ruilen
  De t-shirts kunnen opgehaald of geruild worden op woensdag 30 mei, donderdag 31 mei en vrijdag 1
  juni tussen 8.30 uur en 9.00 uur in de grote hal onderaan de trap. Als u geen t-shirt inruilt, neem dan
  de borg van € 10,- gepast mee.
  m.v.g.,
  Sharon Dikmans en Froukje Nauta
  06-27061865
  Koningsontbijt
  Op vrijdag 20 april a.s. wordt tijdens de juffen-meesterdag ook de Koningslunch geserveerd.
  De kinderen hoeven dan geen lunchpakket mee naar school te nemen. Zorgt u er wel voor dat uw
  kind(eren) een bord, drinkbeker en bestek meeneemt.
  Mocht uw kind een allergie hebben, houdt hier dan s.v.p. ook rekening mee en geef uw kind dan wel
  een eigen lunchpakketje mee.
  Het is de bedoeling dat uw kind wat meeneemt voor de fruitpauze.
  Sportdag
  Klaar voor de start? AF !!!
  Met de stijgende buitentemperaturen kijken wij (de sportdagcommissie) reikhalzend uit naar de
  Koningslinde sportdag. Dit jaar wordt de sportdag op vrijdag 1 juni gehouden en we maken er weer
  een fantastisch sportief evenement van. Het programma wordt anders dan voorgaande jaren, hoe en
  wat precies vertellen we nu lekker nog niet.
  Heel graag rekenen we dit jaar weer op de hulp van vele ouders, daarom, houd vrijdag 1 juni alvast
  vrij in de agenda zodat meteen gereageerd kan worden op onze hulpvraag zodra wij die uitsturen.
  Indien iemand een sport-clinic kan verzorgen óf als je iemand kent die dat zou kunnen doen, dan
  horen wij dat graag, stuur dan even een mailtje naar ov@obsdekoningslinde.nl.
  Groeten van de sportcommissie: Dirk, Barbara, Gabrielle, Frenneke en Jeroen. 
  Schoolfotograaf
  Donderdag 31 mei komt de schoolfotograaf van alle klassen een klassenfoto maken. Aangezien
  gebleken is dat het tijd technisch een grote investering is, is er voor gekozen om dit jaar geen
  portretfoto’s te maken.
  Mochten er vragen zijn naar aanleiding van bovenstaande mededelingen, neem dan gerust contact
  met ons op via: OV@obsdekoningslinde.nl
  Infoavond rouw en verdriet
  Door een ouder van onze school en tevens spreker op de avond, Jasmijn Kuijten, werd ik
  geattendeerd op onderstaande infoavond.
  Vader- en Moederdag, Halloween, Valentijnsdag:
  Als school maken wij de keuze om onze onderwijstijd in te richten met Engels, de ateliers en IPC ( en
  alle basisvakken ). Het vraagt tijd om dit gedegen te kunnen doen.
  Onderwerpen zoals Vader- en Moederdag, Halloween en Valentijnsdag verkiezen we niet te doen
  omdat dit tijd van de thema’s, Engels en de ateliers afhaalt.
  We moeten ergens een keuze maken.
  De traditionele feesten zoals Sinterklaas, kerst, carnaval passen we in, in het thema. Dat heeft u het
  afgelopen jaar wel ervaren.
  Er zijn misschien wel zusjes of broertjes die iets maken op het kinderdagverblijf of op de
  peuterspeelzaal. Om teleurstelling te voorkomen is het goed om bovenstaande te weten en kunt u
  zelf met uw kind thuis iets maken.
  Informatie over teken
  Het wordt weer mooi weer en natuurlijk wordt zowel thuis als op school veel buiten gespeeld.
  Als een leerkracht tijdens schooltijd een teek heeft verwijderd, zal de leerkracht u na schooltijd op de
  hoogte brengen.
  Kagan Experience
  Op De Koningslinde geven we les volgens de 6 breinprincipes. De afgelopen nieuwsbrieven hebben
  we hier al veel informatie over gegeven.
  Om up-to-date te blijven en onze expertise over breinvriendelijk leren te vergroten, zullen MarieLouise
  en Miron Hageman deelnemen aan de Kagan Experience.
  Professor dr. Spencer Kagan zal een lezing geven over de nieuwste inzichten over het benutten van
  breinresearch bij coöperatief en breinvriendelijk leren.
  In zijn keynote laat prof. dr. Spencer Kagan ons ervaren hoe breinvriendelijke, coöperatieve
  structuren ons helpen om het onderwijs af te stemmen op hoe de hersenen het beste leren.
  Door hersenonderzoek is er steeds meer bekend over de werking van het brein. We weten dat het
  brein kneedbaar is en steeds nieuwe verbindingen maakt. We weten ook dat de hersenen een
  voorkeur hebben voor bepaalde prikkels en manieren van leren. Als we dat als uitgangspunt nemen
  voor leren en lesgeven kan het leren en lesgeven veel effectiever verlopen.
  Het resultaat van breinvriendelijk, coöperatief werken:
  1. Leerlingen leren meer en sneller;
  2. Nemen meer op en onthouden het beter;
  3. Hebben nog meer plezier in het leren;
  4. Lesgeven wordt leuker.
  Wij zijn heel benieuwd naar alle nieuwe inzichten en praktische tips om ons onderwijs nog beter en
  leuker te maken.
  Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden
  steeds bijgewerkt:
  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De Koningslinde
  Met vriendelijke groet namens het team,
  Miron Hageman
  Wat staat er de komende weken op het programma?
  Ma 16-04 OV vergadering 20.00 uur
  Di 17-04
  Wo 18-04
  Do 19-04 Afsluiting IPC 5-6: Red de wereld
  Vr 20-04 Meesters- en juffendag
  23 april t/m 4
  mei
  Meivakantie, alle kinderen vrij
  10-11 mei Hemelvaart, alle kinderen vrij