Nieuwsbrief 18

  -----------------------------------------------------------------

  Nieuwsbrief 18
  22-06-2018
  Beste ouders,
  Ook in de laatste weken gebeurt er veel moois op school. Gisteren was ik te gast in de groepen 3 en 4
  die als viering van het thema; Je bent wat je eet, afsloten in een heus restaurant.
  Er lagen menu’s klaar, de tafels waren gedekt, de plaatsen voor de bezoekers gereserveerd.
  Alle ouders of opa’s en oma’s of andere genodigden kregen heerlijke lekkernijen geserveerd. De
  kinderen smeerden boterhammen, serveerden gekookte eieren, eiersalade, fruitsalade, yoghurt met
  fruit en aan het einde rekenden ze zelf af! De dag erna werd er door een ouder een lovende recensie
  geschreven over het Koningslinde restaurant.
  Gisteren en vandaag wordt mijn werk heerlijk ondersteund met klanken die over het leerplein
  klinken. De leerlingen van de groepen 5 en 6 zijn hun eigen muziek aan het componeren. Sommigen
  zijn al bezig met een bandnaam: de groene beatles….
  Wie weet, hoort u er nog wat van tijdens De Koningslinde picknick.
  ebracht.
  In deze nieuwsbrief
   Inspectiebezoek
   Plattegrond schooljaar 2018-2019
   Nieuws van de MR
   Nieuws van de OV
   Voorstellen nieuwe collega’s
  Inspectiebezoek
  Wij zijn ongelooflijk trots op de uitkomsten van het afgelopen inspectie bezoek en willen die graag
  met jullie delen.
  De inspecteur, Mevr Baltussen, heeft samen met onze intern begeleider een aantal lessen bezocht.
  Met een grote glimlach op haar gezicht heeft zij zitten genieten van ons onderwijs, de betrokkenheid
  van de leerlingen, de vindingrijkheid en kunde van onze leerkrachten.
  Na het groepsbezoek is de inspecteur met directie en internbegeleider in gesprek gegaan. Ze had niet
  veel vragen meer, ze kon alles teruglezen in de documenten die we haar toegestuurd hadden. In de
  school heeft ze teruggezien wat ze in onze beleidstukken heeft gelezen. Wat haar opvalt is de sterke
  verbinding die ze terugziet.
  Vanuit het gesprek met de algemeen bestuurder van Stichting Stroomm heeft de inspectie onze
  school onderzocht op onderstaande standaarden. Als je als school op 4 van de zes standaarden goed
  scoort is dat iets om uitgebreid te vieren. Want een goed die krijg je als school niet zomaar. 
  Daar heeft het hele team enthousiast en hard aan gewerkt.
  De twee gebieden waarop we voldoende hebben gescoord, zijn voldoende omdat we voldoen aan de
  inspectienorm maar nog niet aan onze eigen ambitienorm. Is dit een reden om de ambities lager te
  leggen? Natuurlijk niet! We ontwikkelen gewoon lekker door!
  Plattegrond
  Nieuws van de Medezeggenschapsraad (juni 2018)
  Graag informeren wij u als MR over hetgeen tijdens de vergaderingen aan bod komt. Zo weet u wat
  er speelt en wordt u tevens uitgenodigd om mee te denken en input te leveren voor de onderwerpen
  die aan bod komen.
  Op woensdag 13 juni hebben we de laatste MR vergadering gehad van dit schooljaar.
  Miron heeft inmiddels al een aparte nieuwsbrief verzonden met daarin de indeling van de groepen
  en de leerkrachten per groep. Tijdens de vergadering bleek al dat de formatie weer op een goede
  manier tot stand is gekomen en dat er verschillende nieuwe, goede leerkrachten gaan starten met
  ingang van het komende schooljaar. Als MR zijn we daar erg blij mee.
  Uitslag Route 8
  Inmiddels is de evaluatie van de Route 8 eindtoets bekend en besproken. De vorm van de toets
  (adaptieve toets, dus vragen passen zich gedurende de toets aan, aan het niveau van de leerling)
  bevalt goed. Sommige kinderen moeten wel wennen aan de vorm, maar de kinderen hebben wel
  kunnen oefenen. Er is boven het landelijk gemiddelde gescoord door de huidige groep 8. Leerlingen
  en school zijn tevreden en besloten is, deze toets als eindtoets voort te zetten.
  Inspectie
  Recentelijk is er een inspectiebezoek en -onderzoek geweest van de onderwijsinspecteur. De
  uitkomsten zijn erg positief. Op vrijwel alle fronten wordt bijzonder goed gescoord. Een opsteker
  voor Miron en haar betrokken team leerkrachten en ondersteuners. We kunnen trots zijn op wat de
  school in korte tijd heeft bereikt!
  Dit was een korte weergave van de laatste MR vergadering van het jaar. bEr is weer veel gebeurd dit
  jaar en de school staat. Óp naar goede laatste schoolweken en een heerlijke zomervakantie!
  Nieuws van de OV
  Dit jaar heeft de OV weer veel mooie activiteiten
  georganiseerd.
  Zij organiseerden de sinterklaasviering, de kerstviering,
  de carnavalsviering, de sportdag, de schoolfotograaf en
  het koningsontbijt. Ook het Koningslinde café werd door
  de barcommissie ondersteund en de Avond Vierdaagse
  door het Avondvierdaagse team. Door de inzet van de
  ouders die deelnemen aan de OV zijn al deze activiteiten
  een groot succes geweest voor alle kinderen. De OV is
  met hun uitstekende organisatie een grote steun voor het team van De Koningslinde.
  Vanaf hier, wil de OV ook alle hulpouders heel hartelijk bedanken voor alle hulp bij de activiteiten.
  Voorstellen nieuwe collega’s
  In het schooljaar 2018-2019 starten we met een aantal nieuwe collega’s.
  Hieronder stellen zij zich aan u voor.


  Hallo ouders en kinderen van De Koningslinde,
  Mijn naam is Manon van Dijk, ik ben 21 jaar en woon in Boxtel. Komend schooljaar mag ik aan de slag
  in groep 1-2 op de Koningslinde. Een uitdaging waar ik erg naar uitkijk! In mijn vrije tijd zoek ik graag
  vrienden en familie op. Samen gaan we naar feesten en concerten. Verder wandel ik graag met de
  hond of speel ik op mijn gitaar.
  Samen gaan we er een leuk en gezellig schooljaar van maken! Tot snel!
  Manon van Dijk
  Wilt u tussentijds op de hoogte
  blijven van de laatste
  ontwikkelingen, de volgende
  sites worden steeds bijgewerkt:
  www.obsdekoningslinde.nl
  facebook pagina: OBS De
  Koningslinde
  Met vriendelijke groet namens
  het team, Miron Hageman
  Wat staat er de komende weken op het programma?
  Ma 25 juni Wendag 10.15-11.45
  Di 26 juni
  Wo 27 juni
  Do 28 juni
  Vr 29 juni Koningslinde Picknick om 16.30 uur
  Ma 2 juli
  Di 3 juli
  Wo 4 juli
  Do 5 juli Musical en afscheid groep 8
  Vr 6 juli Start zomervakantie om 12.00 uur