• 923507_739602319406231_563832894_n.jpg
  • 1509880_739602296072900_1089452079_n.jpg
  • 10009321_739602346072895_1446766068_n.jpg
  • 1901244_739602376072892_1408106750_n.jpg

Nieuwsbrief OBS De Koningslinde #5

-----------------------------------------------------------------

Nr 5. 10-03-2014,
Beste ouder(s), verzorger(s ) van de leerlingen,
De carnavalsvakantie is voorbij gevlogen. Het lijkt wel of de winter wordt overgeslagen en we direct doorgaan naar de lente. Voor de bouw van onze school is dat een groot voordeel. Voor de schaatsliefhebbers onder ons, is het jammer, ik ben bang dat ze in het vet blijven dit jaar. Op naar de ijsbaan dus!
Er is hard gewerkt en er is weer veel nieuws te melden, vandaar een tussentijdse nieuwsbrief.
Voortgang van de bouw:
De bouw ligt perfect op schema, we hebben het zelf mogen controleren in de directiekeet op de bouwlocatie. Echt nieuw beeldmateriaal is er niet, vandaar geen foto deze keer.
De werkgroepen zijn van start gegaan:
Voor de inrichting van de teamkamer, pantry, keuken, schoolplein en kas zijn er werkgroepen samengesteld met deelnemers van de verschillende gebruikers van het Brede schoolgebouw. Afgelopen donderdag 20 februari heeft een stevige delegatie ouders van De Koningslinde deelgenomen aan de kickoff bijeenkomst. Let op wijziging locatie informele bijeenkomst:
N.a.v. meerdere gesprekken die nu gepland staan met ouders van instromende leerlingen
voor de groepen 3 tot en met 7 verwachten wij een verdere toename van aanmeldingen.
Uit de gesprekken blijkt dat een aantal ouders/verzorgers nog even wacht met de aanmelding van hun kind(eren) totdat meer bekend is over de grootte van de groepen. Het team van De Koningslinde biedt ouders/verzorgers daarom graag de gelegenheid om elkaar onderling op informele wijze te kunnen ontmoeten op een informele informatieavond. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie verstrekt, kunt u vragen te stellen en bent u in de gelegenheid om andere ouders te ontmoeten.
Datum: donderdag 27 maart 2014
Locatie: Gebouw Rozenoord: Vliertstraat 4, 5261 VJ, Vught
Aanvang: 20.00 uur
Bent u voornemens te komen op deze avond, stuurt u dan een e-mail naar: info@obsdekoningslinde.nl
Reactie van een docent in het Voortgezet onderwijs ( n.a.v. artikel Boscche Omroep over De
Koningslinde ):
“Jullie standpunt, zoals verwoord in de Bossche Omroep, ondersteun ik volledig. “
“Ik vind het onderwerp erg interessant en ben van mening dat het Nederlandse schoolsysteem absoluut geen geljke tred houdt met snelle ontwikkelingen in de maatschappij.”
“IPC is een goede methode om Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs beter op elkaar te laten
aansluiten.”
Methodekeuze taal en rekenen:
De methodekeuze voor taal-spelling en rekenen is gemaakt. Na twee studiebijeenkomsten en het bestuderen van de methodes hebben wij de volgende keuzes gemaakt. Voor rekenen: Wizwijs en voor taal en spelling: Staal. Beide methodes sluiten perfect aan bij onze visie.
De sterke kanten van deze methodes in het kort:
Wizwijs:

Geadviseerd door de PO raad ( primair onderwijs raad )
Voldoet ruimschoots aan de kerndoelen
Houdt rekening met niveauverschillen tussen kinderen
Goed te gebruiken in combinatiegroepen

Hoofdrekenen is goed geïntegreerd in de methode
Maakt veel gebruik van uitdagende werkvormen, doen en ervaren
Legt de link met waar je het voor nodig hebt
Staal:
Toepassen van taal

Thematisch
Veel beeldmateriaal
Houdt rekening met de niveauverschillen binnen de groep
Grammatica gekoppeld aan spelling
Doet een beroep op alle zintuigen, veel samendoen, bespreken en begeleiden
Voldoet ruimschoots aan de kerndoelen
Goed te gebruiken in combinatiegroepen
Legt de link met waar je het geleerde terug vindt in de maatschappij
Kennismakingsdagen voor de aangemelde leerlingen:
De kinderen die zijn aangemeld op De Koningslinde ontvangen eind maart een persoonlijke
uitnodiging om kennis te maken met hun nieuwe leerkracht(en) en hun klasgenoten. Houd dus uw
brievenbus in de gaten. De data van de kennismakingsdagen zullen eind mei, begin juni zijn.
Veelgestelde vragen:
Hoe wordt er omgegaan met het gebruik van de gezamenlijke ruimtes?
Voor alle gezamelijke ruimtes: speelplaats, gymzaal, kas, aula, computerlokaal, worden roosters
gemaakt voor wie wanneer welke ruimte gebruikt. De roosters worden in onderling overleg door de directies gemaakt. Dit gebeurt tijdens het zgn. gebruikersoverleg. De deelnemers van het gebruikersoverleg zijn: Joske Jansen ( peuterspeelzaal De Vlindertuin ), Inge Jansen ( manager Skon ) Rob Voogt ( directeur ‘t Molenven ), Miron Hageman ( directeur De Koningslinde ).
Wanneer moeten de leerlingen uiterlijk zijn aangemeld?
U bent in Nederland vrij een school te kiezen gedurende het hele jaar. Echter; scholen vinden het fijn om ruim voor het einde van het schooljaar te weten hoeveel leerlingen er per groep zijn. Vaak wordt er al in maart gekeken naar de klassenbetzetting en de formatie. Formatie is een rekensom: zoveel leerlingen, zoveel leekrachten, dan kan ik … aantal groepen maken. U hoeft zich niet opgejaagd te voelen nu al een beslissing te nemen. U bent op De Koningslinde op ieder moment welkom uw kinderen aan te melden.
Informatie:
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:

www.obsdekoningslinde.nl
facebook pagina: Obs De Koningslinde
facbeook pagina: Gemeente Vught, brede school Vught Noord
De verschijningsdatum van de volgende nieuwsbrief staat gepland voor eind maart.
Met vriendelijke groet,
Miron Hageman
Directeur OBS De Koningslinde
info@obsdekoningslinde.nl
06-1012552606-10125526

Call

Send SMS

Add to Skype

You'll need Skype CreditFree via Skype