• DE KONINGSLINDE logo + vogel.jpeg
  • MI_diagram.png
  • Wat zijn jouw leervoorkeuren - mindmap.png

Nieuwsbrief OBS De Koningslinde #6

-----------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief OBS De Koningslinde

Nr 6. 21-03-2014,

 

Beste ouder(s), verzorger(s ) van de leerlingen,

 

De lente laat zich al echt zien, heerlijk wanneer de zon schijnt en we uit de wind  lekker buiten kunnen zitten.

Ook het team van De Koningslinde geniet van het mooie weer maar er wordt hard gewerkt. Tijd dus om jullie een update te geven van de ontwikkelingen.

In de komende nieuwsbrieven zullen we iedere keer achtergrondinformatie verstrekken over onze methodes, werkwijze in de groep, pedagogische aanpak, welbevinden, groepsvorming etc.

 

Vandaag in onze nieuwe rubriek, onder de loep : achtergrond informatie over leervoorkeuren en leerstijlen:

Leervoorkeuren/leerstijlen

 

Hoe kan rekening gehouden worden met verschillen in leervoorkeuren?

Volgens Howard Gardner ( Amerikaans ontwikkelingspsycholoog ) en vele andere ontwikkelingspsychologen beschikt ieder mens over meerdere intelligenties. Sommige zijn heel sterk ontwikkeld, andere zijn minder sterk ontwikkeld. Gardner onderscheidt hierbij acht intelligentiegebieden. De meeste mensen zijn geneigd om drie hiervan het meest in te zetten.

Talenten liggen binnen de intelligenties die sterk aanwezig zijn. Het gaat er dus niet om hoe knap je bent, maar hóe je knap bent.

Voor leerlingen is het belangrijk dat zij zelf inzicht ontwikkelen in hun sterke en minder sterke kanten. Dit kan bijvoorbeeld door hen te leren over de verschillende intelligentiegebieden van Gardner.

De methodes die wij gekozen hebben voor De Koningslinde houden rekening met de verschillende leerstijlen zoals Gardner ze beschrijft. Binnen de thema’s van het IPC is het zelfs zo dat de leerling opdrachten kan kiezen passend bij zijn eigen leerstijl. 

De rol van de leerkracht is onder andere:

De leerling inzicht geven in zijn eigen leerstijl.
Begeleiding in keuze van passende opdrachten
Evalueren van de gekozen opdrachten en leerstijl

 

 

Voortgang van de bouw:

Woensdag 19 maart zijn we met de leerkrachten, twee ouders van de ontwikkelgroep en met de werknemers van de peuterspeelzaal een kijkje gaan nemen op de bouw.

Wat een groot, mooi, uitnodigend gebouw is het, wij hebben er met trots rondgekeken en zien ons er al zitten met de kinderen.
Op dit moment worden de leistenen aan de gevel bevestigd. De muren van de lokalen op de begane grond zijn geplaatst. Aan de muren op de eerste etage wordt gewerkt.

Het is mooi om te zien hoe groot de lokalen zijn en hoe ruim de gangen zijn. Dit geeft ons veel mogelijkheden tot het creeeren van rustige werkplekken.

Veel ouders komen regelmatig met hun kinderen een kijkje nemen bij het gebouw.

 

 

Update werkgroep schoolplein:

Er is subsidie aangevraagd voor de inrichting van het schoolplein.
De werkgroep heeft een voorstel gemaakt rondom de inrichting van het plein
Uitgangspunt: natuurlijk spelen en bewegen

 

Update werkgroep kas:

Bezoek gebracht aan de bouwlocatie
Lijst van te bestellen materialen gemaakt

 

Update werkgroep keuken:

De materialen die nodig zijn om straks met de kinderen te kunnen gaan koken en bakken worden geinventariseerd
De inrichting van de keuken is definitief, het ontwerp wordt uitgevoerd
Er is een kookeiland voor de kinderen met daarop: twee keramische kookplaten voor ieder 5 pitten, 2 losse spoelbakken. Verder is er een combimagnetron en 4 koelkasten en heel veel kastruimte

 

2 enthousiaste ouders gezocht voor de werkgroep: opening nieuwbouw

Op 31 maart zal er een werkgroep van start gaan die zich bezig houdt met de opening van de nieuwbouw. We zijn op zoek naar twee enthousiaste ouders die mee willen denken over de feestelijke opening.

Graag opgeven via: info@obsdekoningslinde.nl

 

 

Vraag antwoord rubriek:

Hoeveel lokalen zijn er voor De Koningslinde?

De Koningslinde krijgt 6 lokalen. Daarnaast zijn er twee wissellokalen die groei op kunnen vangen, dus totaal 8 lokalen. De architect heeft bij het ontwerp rekening gehouden met groei van beide scholen. Die groei kan opgevangen worden door op het speeldek 4 lokalen bij te bouwen.

 

Voldoet jullie onderwijs aan de kerndoelen?

Zoals iedere school moeten ook wij voldoen aan de kerndoelen. Kerndoelen zijn door het ministerie van onderwijs vastgesteld, het is basiskennis die je de kinderen moet bijbrengen. Door de onderwijsinspectie worden alle methodes die je gebruikt daarop bekeken en beoordeeld. Alle methodes die wij hebben uitgekozen voldoen ruim aan de kerndoelen.

 

 

Herinnering informele bijeenkomst:

 

Voor wie:          

Ouders die al een gesprek hebben gehad met de directeur of die onze info-avond in januari hebben bijgewoond.

Wat:

Ontmoeten, kennismaken, gelegenheid tot het stellen van vragen, achtergrond informatie over het onderwijs, inkijken methodes.

Datum:                donderdag 27 maart 2014

Locatie:               Gebouw Rozenoord: Vliertstraat 4, 5261 VJ, Vught

Aanvang:            20.00 uur

 

Bent u voornemens te komen op deze avond, stuurt u dan een e-mail naar:

info@obsdekoningslinde.nl

 

 

Aanmeldingen:

We zien aan het enthousiasme van ouders en aan het aantal aanmeldingen dat we nu al drie groepen kunnen maken terwijl de meeste aanmeldingen meestal pas aan het einde van het jaar komen.

Op dit moment kunnen wij een groep 1-2, een groep 3-4 en een groep 5-6-7 maken.

 

Informatie:

Wilt u tussentijds op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, de volgende sites worden steeds bijgewerkt:

www.obsdekoningslinde.nl

facebook pagina: Obs De Koningslinde

facbeook pagina: Gemeente Vught, brede school Vught Noord

 

De verschijningsdatum van de volgende nieuwsbrief staat gepland voor begin april.

 

Met vriendelijke groet,

 

Miron Hageman

Directeur OBS De Koningslinde

info@obsdekoningslinde.nl

06-10125526 06-10125526

Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype