nieuwsbrief 1

  -----------------------------------------------------------------

   

   

  Nieuwsbrief 1

  24 september 2014

   

   

  Beste ouders,

   

  De leerkrachten en leerlingen zijn goed van start gegaan. Als je door de school loopt zie je dat er hard gewerkt wordt. Het is alsof we al jaren zo werken.

  De eerste thema’s van het IPC zijn in volle gang. Groep 6-7-8 start zelfs al met het nieuwe thema: chocolade.

  Het gebouw ziet er steeds meer aangekleed uit. De meeste meubels zijn geleverd en de werkplekken op de gang zijn bijna klaar. We wachten alleen nog op de gestoffeerde meubels.

  De leerkrachten hebben hun eerste studiedag gehad, hierover een kort verslag verderop in de nieuwsbrief.

   

  Let op:

  Er is een fout geslopen in de jaarkalender: maandag 29 september is een vrije dag voor de groepen 1-2. Deze stond wel vermeld in de kleine kalender maar niet in de jaarkalender. Onze excuses daarvoor!

   

  Belangrijke mededeling rondom de feestelijke opening

  Om 15.00 uur gaat de leerkracht met de groep kinderen naar de speelplek. Om het overzicht te bewaren vragen wij u de kinderen bij de leerkracht te laten zitten. Na de voorstelling gaan de kinderen met de leerkracht mee naar hun eigen lokaal. Alle ouders worden om 16.30 uur verwacht in het klaslokaal om de kinderen op te halen.

   

   

  Eerste ateliers

  Op vrijdag 3 oktober starten we met de eerste serie ateliers van dit schooljaar.

  De kinderen hebben de keuze uit de volgende workshops:

  Kinder Yoga

  Schimmenspel ( drama lessen )

  Kas

  Componeren in de klas

   

  Inhoud studiedag leerkrachten

  De eerste studiedag voor de leerkrachten was een waardevolle dag. Het is voor u misschien fijn om te weten wat er achter de schermen gebeurt.

  De onderwerpen die onder andere op onze agenda stonden waren:

  Ateliers:  Inplannen van de atelier-workshops.
  Digitaal portfolio: We hebben de inhoud, mogelijkheden en wensen voor het digitaal porfolio besproken. We verwachten er vanaf december mee te gaan werken.
  IPC: Verdiepingsbijeenkomst, hoe werk je met IPC
  MR en OV: Start gemaakt voor het opzetten van een MR ( Medezeggenschapsraad ) en OV ( ouder vereniging ). U hoort hier in oktober meer van.
  Digitale rapportage en update website: De inhoud van het digitale rapport is bepaald, er is een bedrijf gevonden om het digitale rapport voor ons te maken. Ook de update voor de website door studio Boot en Raak ICT is in volle gang.

   

   

  Agenda:

  26 september:  officiële opening van brede school “Het Kwartier”

  29 september:  Vrije dag voor groep 1-2

  1 oktober:          Start Kinderboekenweek ( voorlezen bij Partou, op visite bij de voorlees juf )

  2 oktober:          Afsluiting IPC groep 1-2

  6 oktober:          start IPC groep 1-2: Familie en vrienden

  8 oktober:          Teamnascholing IPC ( na schooltijd )

  16 oktober:        Afsluiting IPC groep 3-4-5

  20 -26 oktober: herfstvakantie

  27 oktober:        Start IPC 3-4-5: Speelgoed

   

   

  Update werkgroep speelplaats

  De werkgroep speelplaats heeft een voorlichting gehad van het bedrijf Yalp en van Speelmaatje ( inrichting schoolpleinen en leverancier van speeltoestellen ). Er wordt op dit moment  een ontwerpvoorstel gemaakt dat aan de directies van beide scholen zal worden voorgelegd. Zodra er goedkeuring is, wordt er gestart met de aanleg van de speelplaats.

  In het najaar zal ook de beplanting worden aangebracht. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

   

  Vraag-antwoord-rubriek

  Viert de Koningslinde Sinterklaas?

  Natuurlijk doet ook De Koningslinde mee met het Sinterklaasfeest. We laten ons alleen niet gek maken door mee te doen of te kijken naar alle tv-programma’s die al 6 weken van tevoren beginnen met de reis van Sinterklaas naar Nederland. Dit om de rust in de school te bewaren.

   

  De verschijningsdatum van de volgende nieuwsbrief staat gepland voor 29 oktober.

   

  Met vriendelijke groet,

   

  Miron Hageman

  Directeur OBS De Koningslinde

  info@obsdekoningslinde.nl

  06-10125526