Aan onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze bestaat uit 3 teamleden door het onderwijsteam gekozen (teamgeleding) en 3 ouders door de ouders gekozen (oudergeleding). De MR heeft een instemmingsbevoegdheid of adviesbevoegdheid bij bepaalde te nemen besluiten betreffende vaststellingen of veranderingen van het beleid van de school. Denk bijvoorbeeld aan het schoolplan, de schoolgids en de begroting. De MR is bovendien het prikkelend geweten van de directie, met als doel om samen met de directie te komen tot goed onderwijs voor kinderen en het bewaken van de omstandigheden waarin dat mogelijk is. De samenwerking is gebaseerd op een open relatie met de directie en vertrouwen in elkaars goede intenties en het gemeenschappelijke doel: onze kinderen. De MR vertegenwoordigt in die samenwerking de belangen van de ouders en het team.

Normaal gesproken is de leerkracht of de directie uw eerste aanspreekpunt. Wilt u contact opnemen met de MR? Wilt u iets geagendeerd zien of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Mail dan naar mr@obsdekoningslinde.nl of spreek één van de MR leden aan op school.

Ouder geleding MR:
Maartje van der Wijst, Valerie Evers en Lisette Donkers

Team geleding MR:
Maartje van Keulen, Judith van Dun en Saskia Mollé

Naast de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad waarin De Koningslinde wordt vertegenwoordigd door een ouder en een leerkracht. De GMR overlegt over school overstijgende zaken met het overkoepelend bestuur STROOMM.

Ouder geleding GMR: Ingrid van Schijndel
Team geleding GMR: Laura de Kort

Nieuws over de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van STROOMM en ander informatie vindt u op de site www.stroomm.nl