De oudervereniging (OV) heeft als doel de samenwerking tussen de ouders en de school bij de buiten- en binnenschoolse activiteiten te stimuleren. De oudervereniging bestaat uit een aantal vaste ouderleden en twee leerkrachten. De oudervereniging komt een aantal maal per jaar in vergadering bijeen.

Tijdens de vergaderingen wordt er gekeken welke activiteiten er dit jaar plaatsvinden en hoe die dit jaar vorm gaan krijgen, wie en wat daarvoor nodig is. Er wordt bijvoorbeeld gebrainstormd over de invulling van het Kerstfeest, wat gaan we doen, wat en wie is daarvoor nodig.
Regelmatig vraagt de oudervereniging om hulp bij activiteiten, alle ouders kunnen zich daarvoor opgeven.

Om optimaal te kunnen functioneren vraagt de oudervereniging een bijdrage aan de ouders (zie schoolgids). De ouderbijdrage wordt uitsluitend gebruikt voor de organisatie van festiviteiten en activiteiten met de kinderen. Voorbeelden van activiteiten zijn: Sinterklaas, carnaval, sport- en speldagen, ateliers, excursies die bij IPC horen.

De oudervereniging is te bereiken via het mailadres: ov@obsdekoningslinde.nl

Mocht u lid willen worden van de oudervereniging? Dan kunt u altijd een mail sturen naar het bovenstaande mailadres.